Dərmanlar


Viferon (rektal şam)

Rusiya / Feron / İmmunoloji preparatlar / İnterferon


Tərkibi:

Viferon 150000 BV şamı:

1 ədəd Viferon 150000 BV şamının tərkibində 150000 BV insan rekombinat alfa-2 interferonu, askorbin turşusu - 0,015 q, tokoferol asetat - 0,055 q, kakao yağının əsası və ya bərk yağ olur.

Viferon 500000 BV şamı: 

1 ədəd Viferon 500000 BV şamının tərkibində 500000 BV insan rekombinat alfa-2 interferonu, askorbin turşusu - 0,022 q, tokoferol asetat - 0,055 q, kakao yağının əsası və ya bərk yağ olur.

Viferon 1000000 BV şamı:

1 ədəd Viferon 1000000 BV şamının tərkibində 1000000 BV insan rekombinat alfa-2 interferonu, askorbin turşusu - 0,022 q, tokoferol asetat - 0,055 q, kakao yağının əsası və ya bərk yağ olur.

Viferon 3000000 BV şamı

1 ədəd Viferon 3000000 BV şamının tərkibində 3000000 BV insan rekombinat alfa-2 interferonu, askorbin turşusu -0.022 q, tokoferol asetat - 0,055 q, kakao yağının əsası və ya bərk yağ olur.

Təsviri:

sarımtıl-ağ rəngdə bircinsli konsistensiyaya malik, güllə formalı şam. Mərmər şəklində qeyri-bərabər dərəcədə rənglənmə və kəsikdə qıfşəkilli dərinliklərin olması yol veriləndir. Şamların diametri 10 mm-dən böyük deyil.

Bioloji xüsusiyyətləri:

İnsan rekombinat alfa-2 interferonu güclü antivirus, antiproliferativ və immunomodullaşdırıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Preparatın kompleks tərkibi bir sıra əlavə effektlərə səbəb olur askorbin turşusunun və tokoferol asetatın iştirakında insan rekombinat alfa-2 interferonun spesifik virus əleyhinə aktivliyi güclənir, onun T- və B- limfositlərə olan immunomodullaşdırıcı təsiri artır, E immunoqlobulinin səviyyəsi normallaşır, interferonun endogen sisteminin fəəliyyətinin bərpa olunması baş verir, interferon preparatlarının parenteral yeridilməsi zamanı əmələ gələn əlavə effektlər olmur.

Müəyyən olunmuşdur ki, preparatdan iki il ərzində istifadə olunduqda interferonun virus əleyhinə aktivliyini neytrallaşdıran anticisimlər əmələ gəlmir.

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Rektal Viferon şamının farmakokinetikasının araşdırılması göstərmişdir ki, insan rekombinat alfa-2 interferonun rektal yolla istifadəsi qan zərdabında interferonun uzun müddət ərzində sirkulyasiyasına gətirib çıxarır. Zərdab interferonunun səviyyəsinin azalması preparatın yeridilməsindən 12 saat sonra müşahidə olunur və onun təkrarən yeridilməsinin vacib olmasını müəyyən edir.

Yarımçıq yenidoğulmuş 34 həftədən kiçik hestasion yaşlı uşaqlarda endogen interferonun miqdarının dinamikasının analizi rektal Viferon şamlarını gündə 3 dəfə olmaqla 8 saatdan bir yeridilməsinin vacibliyindən xəbər verir.

İstifadəsinə göstərişlər:

- yenidoğulmuş uşaqlarda, o cümlədən vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda müxtəlif infeksion-iltihabi xəstəliklərin kompleks müalicəsində, o cümlədən: kəskin respirator virus infeksiyaları (KRVİ), pnevmoniya (bakterial, virus, xlamidiya mənşəli), meningit, sepsis, bətndaxili infeksiyalar (xlamidioz, herpes, sitomeqaliya, enterovirus infeksiyası, visseral kandidoz, mikoplazmoz);

- uşaqlarda və böyüklərdə xroniki B, C, D virus hepatitlərinin kompleks müalicəsində, yüksək aktivlik dərəcəsinə malik xroniki virus hepatitlərinin və qaraciyər sirrozunun plazmaferezdən və hemosorbsiyadan istifadə etməklə birgə müalicəsində;

- urogenital infeksiyalı (xlamidioz, genital herpes, sitomeqalovirus infeksiyası. ureaplazmoz, trixomoniaz, qardnerellez, papillomavirus infeksiyası, bakterial vaginoz, residiv verən uşaqlıq yolu kandidozu, mikoplazmoz) hamilə qadınlarda interferon daxiledici maddə kimi;

- qripin və digər kəskin respirator viruslu xəstəliklərin, o cümlədən böyüklərdə ağırlaşmış bakterial infekslyaların kompleks müalicəsində.

Əks göstərişlər:

Kakao yağına qarşı yüksək həssaslıq.

Digər dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsiri:

Rektal Viferon şamları yuxarıda göstərilən xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən bütün dərmanlarla (antibiotiklər, kimyəvi preparatlar, qlükokortikosteroidlər, immunosupressorlar) birlikdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydası və dozası:

Rektal Viferon şamları rektal yolla istifadə olunur.

7 yaşa qədər uşaqlara Viferon 150000 BV, 7 yaşdan böyük uşaqlara və böyüklərə Viferon 500000 BV təyin edilir.

Viferon 1000000 BV. Viferon 3000000 BV uşaqlarda və böyüklərdə əsasən viruslu hepatitlərinin müalicəsi zamanı istifadə olunur.

Yenidoğulmuş uşaqlarda, o cümlədən yarımçıq doğulmuş uşaqlarda müxtəlif infeksion-iltihabi xəsləliklərin kompleks müəlicəsində.

Hestasion yaşı 34 həftədən çox olan yenidoğulmuş, o cümlədən yarımçıq doğulmuş uşaqlara Viferon 150000 BV 5 gün müddətində hər gün və gündə 2 dəfə olmaqla 12 saatdan bir təyin olunur. Hestasion yaşı 34 həftədən kiçik olan yarımçıq yenidoğulmuş uşaqlara Viferon 150000 BV hər gün gündə 3 dəfə olmaqla 8 saatdan bir 5 gün müddətində təyin olunur. Yenidoğulmuş uşaqlarda. o cümlədən yarımçıq doğulmuş uşaqlarda müxtəlif infeksion-iltihabı xəstəliklər zamanı kursların tövsiyə olunan miqdarı:

KRVİ-1 kurs, pnevmoniya (bakterial-1-2 kurs, viruslu-1 kurs, xlamidiya-1 kurs), sepsis-2-3 kurs, meningit-1-2 kurs, herpes infeksiyası-2 kurs, enterovirus infeksiyası-1-2 kurs, sitomeqalovirus infeksiyası- 2-3 kurs. mikoplazmoz- 2-3 kurs. Kurslar arasındakı fasilə 5 gün təşkil edir. Kliniki göstərişlərə görə Viferon rektal şamı ilə terapiya davam etdirilə bilər.

Uşaqlarda və böyüklərdə B, C, D xroniki viruslu hepatitlərin kompleks müalicəsində, Xroniki viruslu hepatitli uşaqlara preparat gündə 3000000 BV/m2 hesabı ilə təyin edilir. O, ilk 10 gün ərzində hər dəfə 1 şam olmaqla hər gün, gündə 2 dəfə 12 saatdan bir, sonradan isə həftədə 3 dəfə olmaqla günaşırı 6-12 ay ərzində təyin edilir. Müalicənin davam etmə müddəti kliniki effektivliklə və laborator göstəricilərlə müəyyən olunur.

7      yaşa qədər uşaqlara- Viferon 500000 BV, 7-12 yaşlı uşaqlara Viferon 1000000 BV, 12-17 yaşlı uşaqlara Viferon 1000000 BV ve Viferon 3000000 BV təyin edilir. Viferon 500000 BV və Viferon 1000000 BV ilk 10 gün ərzində hər dəfə 1 şam olmaqla hər gün və gündə 2 dəfə 12 saatdan bir, sonradan isə həftədə 3 dəfə olmaqla günaşırı 6-12 ay ərzində təyin edilir. Viferon 3000000 BV həmin sxemlə gündə 1 dəfə 1 şam doza ilə təyin edilir.

Aşkar aktivlik dərəcəli xroniki viruslu hepatitli və qaraciyər sirrozlu uşaqlara plazmaferez və/və ya hemosorbsiyanın həyata keçirilməsindən əvvəl 14 gün ərzində hər gün, gündə 2 dəfə olmaqla 12 saatdan bir hər dəfə 1 şam təyin edilir (7 yaşa qədər uşaqlara Viferon 150000 BV, 7 yaşdan böyük uşaqlara Viferon 500000 BV).

Xroniki viruslu hepatitli böyüklərə Viferon 1000000 BV və ya Viferon 3000000 BV 10 gün ərzində hər gün, gündə 2 dəfə olmaqla 12 saatdan bir və hər dəfə 1 şam təyin edilir, sonradan həftədə 3 dəfə günaşırı 6-12 ay ərzində təyin edilir. Müalicənin davam etmə müddəti kliniki effektivlikdən və laborator göstəricilərdən asılıdır.

Urogenital infeksiyalı hamilə qadınlarda interferondaxiledici dəman maddəsi kimi. Urogenital infeksiyalı 28-34 həftəlik hestasiyalı hamilə qadınların kompleks müalicəsində Viferon 150000 BV günaşırı olmaqla, gündə 2 dəfə 12 saatdan bir və hər dəfə 1 şam (bir kursa -10 şam) istifadə edilir. 35 həftədən doğuşa qədər 5 gün ərzində hər gün, gündə 2 dəfə olmaqla 12 saatdan bir və hər dəfə 1 şam təyin edilir 12 həftə ərzində cəmi 7 kurs təyin edilir, kurslar arasındakı fasilə isə 7 gün təşkil edir. Müalicənin davam etmə müddəti kliniki effektivlikdən və laborator göstəricilərdən asılıdır.

Böyüklərdə qripin və digər kəskin respirator viruslu xəstəliklərin, o cümlədən bakterial infeksiya ilə ağırlaşmış kompleks müalicəsində. Hər gün, gündə 2 dəfə 12 saatdan bir 1 ədəd Viferon 500000 BV şamı təyin edilir. Müalicə kursu 5 gün təşkil edir.

Əlavə təsirləri:

Nadir hallarda allergik reaksiyalar, o cümlədən dəri səpgiləri və qaşınma qeyd olunur. Bu əlamətlər geri dönəndir və preparatın qəbulu başa çatdıqdan 72 saat sonra aradan qalxırlar.

Buraxılış forması:

PVX/kağızdan hazırlanmış konturlu yuvacıqlı qablamada 0.95 q-dan 1.05 q-a qədər şamlar, 10 ədəd və ya PVX/PVX hazırlanmış konturlu yuvacıqlı qablamada 1 q-dan 1,10 q-a qədər şamlar. 1 vəya 2 konturlu yuvacıqlı qablama içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qoyulur.

Saxlanma şəraiti:

2-8 °C temperaturda, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır. Daşınması və saxlanması SP 3.3.2.1248-03-ə müvafiq olaraq 2-8 °C temperaturda həyata keçirilməlidir.

Yararlılıq müddəti:

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti:

Həkim resepti əsasında buraxılır.

İstehsalçı:

“Feron", Rusiyae-Sual

Həkim məsləhəti

Sual göndərin, cavab e-mailə gəlsin!

e-Bülleten

Sağlam həyat üçün

Abunə olun, bülleten e-mailə gəlsin!