Laborator analizlər


Analiz adı Qrup / sahə
Diastaza Biokimyavi
Alanin Aminotransferaza (ALT, Serum glutamic pyruvic transaminase; SGPT) Biokimyavi
Amilaza Biokimyavi
AKTH (Adenokortikotrop hormonu) Biokimyavi
Bilirubin Biokimyavi
Qan sidik cövhəri (BUN) Biokimyavi
Direkt aşağı sıxlıqlı lipoprotein xolesterol (Direkt LDL- xolesterol) Biokimyavi
Dəmir (Fe) analizi Biokimyavi
Qan şəkəri Biokimyavi
Protein elektroforezi Biokimyavi
Qan Qazları (ABGs; pH; PO2; PCO2; Bikarbonat; HCO3;) Biokimyavi
Aspartat aminotransferaza (AST), Biokimyavi
Elektrolitlər Biokimyavi
Ammonyak (Plazma ammonyak, NH3) Biokimyavi
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEAS) Biokimyavi
Angiotenzin çevirici ferment (AÇE) Biokimyavi
Vitamin D Biokimyavi
Ağır metallar (Toksiki metallar) Biokimyavi
Alkalen fosfataza (ALP) Biokimyavi
Tripsin və ximotripsin Biokimyavi
5-hidroksiindolasetat turşusu (HİAA; Serotonin metaboliti) Biokimyavi
Diqoksin analizi Biokimyavi
Homosistein Biokimyavi
Katexolaminlər (Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin) Biokimyavi
Kortizol Biokimyavi
Albumin-Qlobulin nisbəti, Total protein (TP) Biokimyavi
Oksigen saturasiyası Biokimyavi
Kardiak-spesifik Troponin I ve Troponin T Biokimyavi
Aldosteron-Sidik, Aldosteron-Serum, Renin (Aldosteron ve Plazma Renin aktivliyi; PRA) Biokimyavi
Albumin (ALB) Biokimyavi
Anti-Xa heparin Biokimyavi
Yüksək sıxlıqlı lipoprotein xolesterol Biokimyavi
Eritropoetin (EPO) Biokimyavi
Mis (Cu) Biokimyavi
Sərbəst Alfa-fetoprotein Biokimyavi
Kreatinkinaza (CK) Biokimyavi
Alfa-fetoprotein-L3 Biokimyavi
Qamma - qlutamil transferaza Biokimyavi
B-tipi natriuretik peptid (BNP), N-terminal pro b-tipi natriuretik peptid (NT-pro BNP) Biokimyavi
Qastrin Biokimyavi
Total Alfa-fetoprotein (AFP; Total AFP; AFP-L3) Biokimyavi
T4 Biokimyavi
C-peptid Biokimyavi
Esterogen və progesteron reseptor göstəricisi Biokimyavi
Naçiporenko sınağı Biokimyavi
Kromogranin A (CgA) Biokimyavi
Sərbəst protein Biokimyavi
Fruktozamin Biokimyavi
İnsulinə bənzər böyümə faktoru -1 Biokimyavi
Kreatinkinaza MB (CK-MB) Biokimyavi
Etanol (Ethanol) Biokimyavi
Toksik metallar Biokimyavi
Apolipoprotein B (Apo B) Biokimyavi
Apolipoprotein A-I (Apo A) Biokimyavi
Qan ketonları Biokimyavi
Təxmini qlomerular filtrasiya sürəti (eGFR) Biokimyavi
Kalsitonin Biokimyavi
Zimnitski sınağı Biokimyavi
İşemik modifikasiya albumini (İMA) Biokimyavi
Vankomisin Biokimyavi

e-Sual

Həkim məsləhəti

Sual göndərin, cavab e-mailə gəlsin!

e-Bülleten

Sağlam həyat üçün

Abunə olun, bülleten e-mailə gəlsin!