Xəstəxanalar


Medera Hospital

Özəl Bakı 2287

Xidmət adı Qrup Qiymət (AZN)
Virtual kinoskopiya hazırlıq ilə Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Diaqnostik laparoskopiya Ümumi cərrahiyyə 400 AZN
Udlaqdan yad cismin çıxarılması LOR 95 AZN
Progesteron (PRG) Hormonlar 15 AZN
Nəcis analizi (ümumi) Laboratoriya 6 AZN
Yara möhtəviyyatının əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Brucella IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Yuxarı qarın boşluğu KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Bel-oma fəgərələri MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Qalıq azot Biokimya 4 AZN
Spermoqram Laboratoriya 10 AZN
Kumbs reaksiyası Laboratoriya 15 AZN
Amplipuls (10 - 12 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Brucella IgM İnfeksiyalar 13 AZN
Qələvi fosfataza Biokimya 6 AZN
Natrium (Na) Biokimya 8 AZN
Diaqnostik laparoskopiya Laproskopiya 500 AZN
PSA (sərbəst) (prostat spesifik antigen) Onkomarkerlər 20 AZN
Prolaktin (PRL) Hormonlar 15 AZN
Mədənİn yuyulması Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Qanama zamanı Koaquloqramma 4 AZN
Qırtlaq MRT Maqnit rezonans 100 AZN
EÇS Eritrositlerin çökme süreti Laboratoriya 3 AZN
Ana südünün əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Dırnaq çıxarılması (tam) Yerli Ümumi cərrahiyyə 60 AZN
Göz yaşı kanallarının yuyulması (1 manipulasiya) Oftalmologiya 18 AZN
Vaginal histerektomiya Ginekologiya 1600 AZN
Xolesterin Biokimya 5 AZN
Sidik kisəsinin yuyulması Ginekologiya 10 AZN
Urogenital yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə bir yerdə) Laboratoriya 10 AZN
Mioqlobin Biokimya 23 AZN
Yuxarı ətrafların doppleroqrafiyası (artertial) - 1 qol Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Ferritin Biokimya 16 AZN
Herpes simplex I IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Troponin I Biokimya 10 AZN
Kolposkopiya Ginekologiya 30 AZN
Orxiektomiya (bir tərəfli) Urologiya 700 AZN
Malyariya (qalın damla üsulu) Laboratoriya 6 AZN
CEA (karsinoembriyogenik antigen) Onkomarkerlər 20 AZN
Cytomegalovirus(antigen) PCR 20 AZN
Triqliseridlər Biokimya 6 AZN
Prostat şirəsinin müayinəsi (götürülməsi ilə) Laboratoriya 7 AZN
Ümumi zülal Biokimya 7 AZN
Bronxoskopiya Anesteziologiya 200 AZN
Sarğı (orta) Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Sidiyin ümumi analizi Laboratoriya 6 AZN
Əl, əl-bİlək MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 120-140 AZN
Burun arakəsməsinin absessinin açılması LOR 65 AZN
Orta sümük qırığı qapalı repozisiyası (local anestezi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Vitamin B12 Biokimya 15 AZN
Xlor (Cl) Biokimya 7 AZN
Yaxmanın alınması Dermatologiya 5 AZN
Usaqlıq boynunun biopsiyası Ginekologiya 35 AZN
Qısadalğalı terapiya FİZİOTERAPİYA 7 AZN
CA 19-9 Onkomarkerlər 24 AZN
Kreatinin Biokimya 5 AZN
Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması LOR 30 AZN
Kolposkopiya + biopsiya Ginekologiya 45 AZN
Magnezium (Mg) Biokimya 7 AZN
Tireoqlobulin Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 18 AZN
FSH (follikul stimulan hormon) Hormonlar 15 AZN
Hipofiz MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Parasentez LOR 25 AZN
Aşağı ətrafların iki tərəfli deformasiyaları, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Lipaza Biokimya 8 AZN
Follikulometriya (transabdominal follikulometriya) Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Yumşaq toxuma USM Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Bud-çanaq oynağı KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Mycoplasma genit. PCR 20 AZN
Candida albicans PCR 20 AZN
Diz oynağı rqr 2 pr Rentgenologiya 12 AZN
Audiometriya LOR 20 AZN
Qasterektomiya Ümumi cərrahiyyə 2900 AZN
Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 840 AZN
TSH (tiroid stimulan hormon) Hormonlar 13 AZN
Elektroforez FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Seqmentektomiya Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Chlamydia (yaxmada) İnfeksiyalar 18 AZN
Lakunaların yuyulması LOR 40 AZN
Köndələn çənbər bağırsağın rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Konservativ laparoskopik miomektomiya Ginekologiya 1000 AZN
Estradiol (E2) Hormonlar 15 AZN
TT4 (tiroksin) Hormonlar 13 AZN
Pəncə MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 120 AZN
Baldır ayaq gipsi Travmatoloji əməliyyatlar 30 AZN
Vaqotomiya + antrumektomiya Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Nazik bağırsağın rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1400 AZN
Laparotomik BURCH əməliyyatı Ginekologiya 650 AZN
Artroskopik oynaq debritmanı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Paranazal sinuslar KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) LOR 15 AZN
PSA (total) (prostat spesifik antigen (total) Onkomarkerlər 24 AZN
Immunglobulin M (IgM) İmmunoloji testlər 17 AZN
Hamiləliyin USM ilə təyini Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Mədə yuyulması (zond ilə) Poliklinik xidmətlər 25 AZN
Külot tipli gips (dizə qədər) Travmatoloji əməliyyatlar 80 AZN
CA 15-3 Onkomarkerlər 24 AZN
Chlamydia IgM İnfeksiyalar 13 AZN
HCG-xorionik qonadotropin Hormonlar 15 AZN
HCV - RNT (genotip) PCR 60 AZN
Dirsək oynağı rqr 2 pr Rentgenologiya 22 AZN
Aşıq-baldır oynağı RQR 2 PR Rentgenologiya 22 AZN
Boyun fəqərələri MRT Maqnit rezonans 110 AZN
Ətrafların hamangioması (yerli) Damar cərrahiyyəsi 500 AZN
Subtotal histeroktomiya (amputasiya) Laproskopiya 1000 AZN
Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə) Laboratoriya 6 AZN
Helicobacter pilori İnfeksiyalar 10 AZN
Əl-bilək KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Yad cismin mədədən xaric edilməsi Endoskopiya 100 AZN
Spinal anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Laparoskopik borularin keçiriliciyinin bərpası (salpinqovariolizis,salpinqostomiya,fimbrioplastika) Laproskopiya 800 AZN
Qanın ümumi analizi Laboratoriya 8 AZN
Laxtalanma müddəti Koaquloqramma 4 AZN
HDL xolestrol Biokimya 7 AZN
Ginekoloji USM (Transabdominal ) Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Çanaq KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Müayinənin CD-yə yazılması Endoskopiya 5 AZN
Laparoskopik proksimal selektiv vaqotomiya, 3 (üç) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Ətrafların hamangioması (ümumi) Damar cərrahiyyəsi 800 AZN
Mekkel divertikulun ləğvi Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Radikal nefrektomiya Urologiya 1800 AZN
Femur uzadılması (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1600 AZN
Fibrinojen Koaquloqramma 7 AZN
Fosfor (qan) Biokimya 7 AZN
Immunglobulin A (IgA) İmmunoloji testlər 17 AZN
Əsnəkdən əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 15 AZN
Üst abdomen USM Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Yuxarı ətrafların arteriyalarının doppleroqrafiyası (bir tərəf) Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Ziyilin götürülməsi (1ədəd) Dermatologiya 10 AZN
Epsteyn-Barr virus screen İnfeksiyalar 16 AZN
Fistuloqrafiya Rentgenologiya 30 AZN
Ezofaqoqastroduodenoskopiya Endoskopiya 50 AZN
Sağ tərəfli hemikolektomiya Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Tonzilektomiya LOR 400 AZN
Eksternal fiksatorlar, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
CA 125 Onkomarkerlər 24 AZN
Chlamydia trachomatis - DNT PCR 20 AZN
Əl darağının rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 22 AZN
Burun udlaq MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Yad cismin bronx və traxeyadan xaric edilməsi Endoskopiya 250 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (orta), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Kortizol Hormonlar 15 AZN
Gardnerella vag PCR 20 AZN
Herpes IV (EBV) PCR 25 AZN
Transkranial doppler Ultrasonoqrafiya 50 AZN
EKQ Kardioloji testlər 10 AZN
Exinokokkektomiya (iki-üç sist) Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Endometriozun laparoskopik müalicəsi Laproskopiya 1000 AZN
Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi LOR 500 AZN
Yumşaq toxuma əməliyyatları (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Anti HBs İnfeksiyalar 17 AZN
Sistoqrafiya Rentgenologiya 60 AZN
Rəqəmli diskin hazırlanması- CD və ya DVD Kompyuter tomoqrafiyası 10 AZN
Gicgah sümüyü MRT (iki tərəf) Maqnit rezonans 100 AZN
Sidik kateterin qoyulması Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Stapidektomiya (stapidoplastika) LOR 1200 AZN
Böyük sümük amputasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1300 AZN
Qammaqlütamiltransferaza(QQT) Biokimya 6 AZN
Immunglobulin G (IgG) İmmunoloji testlər 17 AZN
HPV Skrin 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 PCR 40 AZN
HPV 6,11 PCR 20 AZN
Kəllə əsası MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Kisselbax sahəsinin kuaqulyasiyası LOR 20 AZN
Mikrodalğalı terapiya FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Yuxarı ətrafların masajı (bir tərəf) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Qastrostomiya, qastrotomiya Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Böyrək kistinin rezeksiyası Urologiya 1200 AZN
Yad cismin çıxarılması LOR 150 AZN
Burun daxili fistulun plastikası LOR 700 AZN
Artroplastika - kiçik oynaqlarda, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 900 AZN
Çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 2000 AZN
Bud sümüyü boynu osteosintezi (ümumi anesteziya ilə), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Albumin Biokimya 7 AZN
Mycoplasma hom. İnfeksiyalar 13 AZN
Xarici qulaq keçəcəyi furunkulunun açılması LOR 45 AZN
Koksid tipli gips sarğısın( iki tərəfli) Travmatoloji əməliyyatlar 120 AZN
Usaqlıq boynu eroziyasının diatermo-koaqulasiyası Ginekologiya 40 AZN
Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandirılması (1 seans, dərman xəstədən) Ginekologiya 40 AZN
Duqlas arxa tağ punksiyası Ginekologiya 40 AZN
Transduodenal papillosfinkterotomiya Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Kolostomiya Ümumi cərrahiyyə 1400 AZN
Alaninaminotransferaza (AlaT) Biokimya 6 AZN
Rubella İnfeksiyalar 13 AZN
Herpes simplex ll igG İnfeksiyalar 13 AZN
Immünglobulin E (IgE) İmmunoloji testlər 15 AZN
Sidiyin əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Follikulometriya (transvaginal follikulometriya) Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Orbita MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Koksid tipli gips sarğısı(bir tərəf) Travmatoloji əməliyyatlar 90 AZN
Kiçik və orta sümüklərdə ekstermal fiksatorlar, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Toksoplasma IgM İnfeksiyalar 13 AZN
Yoğun bağırsağın peroral müayinəsi Rentgenologiya 70 AZN
Yuxarı ətrafların venalarının doppleroqrafiyası (iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Yuxarı ətrafların arteriyalarının doppleroqrafiyası (iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Sistem (dərman xaric) Poliklinik xidmətlər 10-15 AZN
Spiral çıxardılması Ginekologiya 20 AZN
Kandilomalarin yandırılması-konservativ yolla Ginekologiya 40 AZN
Hidrotubasiya ( 10 seans ) Ginekologiya 180 AZN
Flebektomiya, ikitərəfli (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Diaqnostik histeroskopiya Histeroskopiya 200 AZN
Tibia uzatması (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1600 AZN
Aspartataminotransferaza (ASaT) Biokimya 6 AZN
Xolinesteraza Biokimya 12 AZN
Qlikohemoqlobin (HbAİC) Biokimya 14 AZN
Kalsium (sidik) Biokimya 7 AZN
Kalium (K) Biokimya 7 AZN
Helicobacter pylorı İgG İnfeksiyalar 15 AZN
Exinokokk İnfeksiyalar 14 AZN
İnsulin Hormonlar 16 AZN
Bəlğəmin əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 15 AZN
Said və əl (dirsək altı) gips çəkilməsi Travmatoloji əməliyyatlar 20 AZN
Lazer terapiyası FİZİOTERAPİYA 16 AZN
Anesteziya (3 saatlıq) Anesteziologiya 160 AZN
Abses və hematomların drenaj olunması - böyük (ümumi anesteziya ilə), 2 (iki) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 240 AZN
Pankreas kistlərin drenləşdirilməsi (xarici və daxili) Ümumi cərrahiyyə 2500 AZN
Skleroterapiya (köpüklü), 2-ci kateqoriya (1 seans) Damar cərrahiyyəsi 100 AZN
Laparoskopik adgeolizis Laproskopiya 1000 AZN
Sidik kisəsinin şişinin TUR-u (endoskopik) (2sm-dən böyük) Urologiya 1300 AZN
Artrodez - böyük oynaqlarda, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Böyük sümüklərdə osteosintez TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1300 AZN
Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Anti-HiV igM+igG(kart-test) İnfeksiyalar 6 AZN
LH (luteinizan hormon) Hormonlar 15 AZN
Burun sümüklərinin rentgenoqrafiyası (1 proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
Skrotal USM Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Normal EEQ çəkimi Kardioloji testlər 35-50 AZN
Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi Endoskopiya 100 AZN
Maqnitoterapiya (1 seans) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Flebektomiya (asağı ətraf venaların varikoz genislənməsi zamanı, iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 900 AZN
Ön kolporrafiya (ümumi anesteziya), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış Ginekologiya 600 AZN
Rinoplastika + septoplastika LOR 2500 AZN
Trepanopunksiya (bir tərəfli) LOR 100 AZN
Toksoplasma IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Herpes VI İnfeksiyalar 12 AZN
HBs Ag(kart-test) İnfeksiyalar 6 AZN
Qanın əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 20 AZN
IV pieloqrafiya (IVP) Rentgenologiya 45 AZN
Abdominal dopler Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Hipofiz KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Kəllə əsası KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
İmalə Poliklinik xidmətlər 15 AZN
Avtorefraktometriya Oftalmologiya 8 AZN
Paranazal punksiyası (tək tərəfli) LOR 20 AZN
Gips çıxarılması Travmatoloji əməliyyatlar 12 AZN
Spiral taxılması (spiral xaric) Ginekologiya 30 AZN
Qarın boşluğu daxili fleqmona və absesslərin açılması və drenaj edilməsi (ilgəkarası, çanaq, diafraqmaaltı, qaraciyəraltı, pertionarxası və s.) Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1600 AZN
Kardiolipin Ig M Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 16 AZN
Chlamydia IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Herpes simplex I IgM İnfeksiyalar 13 AZN
TT3 (triiyodotironin) Hormonlar 13 AZN
HGH somatotrop hormon Hormonlar 14 AZN
Sistoqrafiya (kontrastsız) Rentgenologiya 40 AZN
Xolesistoqrafiya Rentgenologiya 30 AZN
Tüpürcək vəzləri USM Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Ayag KT (bir tərəf) Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Oftolmoloqun müayinəsi Oftalmologiya 25 AZN
Inqalasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Qalvanizasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Anesteziya (7- 10 saat ) Anesteziologiya 300 AZN
Postoperasion yırtığınin plastikasi-böyük həcmli Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Parotidektomiya (ümumi) Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Laparoskopik BURCH əməliyyatı Laproskopiya 1000 AZN
Nefrolitotomiya Urologiya 2000 AZN
Perkutan nefrostomiya (tibbi sərf) Urologiya 600 AZN
Uretroplastika Urologiya 2200 AZN
Haymorotomiya endoskopik ( birtərəfli ) LOR 800 AZN
Radikal mastoidektomiya (muxtəlif modifikasiyalı) LOR 800 AZN
Orta oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Qan qrupu və rezus faktor Laboratoriya 4 AZN
HCV - RNT (PZR) PCR 45 AZN
Ust abdomen MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Qicgah - alt çənə oynağı kinematik MRT (iki tərəf) Maqnit rezonans 120 AZN
Transezofageal exokardioqrafiya Kardioloji testlər 40 AZN
Elektrokoaqulyasiya (çoxsaylı, böyük kondiloma) Dermatologiya 25 AZN
Dəridən biyopsiya (böyük) (1sm2-dən böyük) Dermatologiya 15 AZN
Barmaq gipsi Travmatoloji əməliyyatlar 15 AZN
Qara ciyər iynə biopsiyası (yerli anesteziya ilə), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 240 AZN
Periferik arteriyaların embolektomiyası (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Femoral arteriyaların embolektomiyası (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
Laporotomiya+bitişmələrin ayrılması (bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyi zamanı) Damar cərrahiyyəsi 1200 AZN
Supravaginal histerektomiya Ginekologiya 1600 AZN
Oynaq daxili yad cisim və oynaq siçanı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Onurğa beyni mayesinin (likvorun) əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Ureaplasma ur./parv. PCR 20 AZN
HPV 16,18 PCR 20-25 AZN
Tam abdomen USM Ultrasonoqrafiya 40 AZN
İntravenoz inyeksiya Poliklinik xidmətlər 4-10 AZN
Miostimulyasiya FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Anesteziya (5-6 saatlıq) Anesteziologiya 250 AZN
Abses və hematomların drenaj olunması - böyük (yerli anesteziya ilə), 2 (iki) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 180 AZN
Boyun nahiyyəsinin hemangioması (kiçik) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstripasiyası Ümumi cərrahiyyə 2100 AZN
Endoskopik sistolitotomiya Urologiya 1000 AZN
Uretroneosistostomiya (bir tərəfli) Urologiya 2000 AZN
Artrodez - kiçik oynaqlarda, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Adrenokortikotrop hormon (AKTH) Hormonlar 20 AZN
Mycoplasma hom. PCR 20 AZN
Parvovirus B 19 PCR 20 AZN
Onurğanın boyun şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 22 AZN
Süd vəzisi USM Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Obstetrik USM (12 həftəyə qədər) Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Skrotal doppler Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Ürək multislays KT (kontrast əlavə ödənilir) Kompyuter tomoqrafiyası 75 AZN
Çiyin MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 120-140 AZN
Biometriya Oftalmologiya 18 AZN
Kriyoterapiya (çox) (maye azot) Dermatologiya 20 AZN
Cərrah (t.e.n) Ümumi cərrahiyyə 30 AZN
Sistrunk əməliyyatı Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Femoro-femoral bypass (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Total abdominal histerektomiya (usaqlığın ekstirpasiyası) Ginekologiya 1500 AZN
Laparoskopik miomektomiya Laproskopiya 1000 AZN
Radikal prostatektomiya Urologiya 3500 AZN
Priapismide kavernoz drenaj Urologiya 500 AZN
Böyük oynaqlarda artrotomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (kiçik), 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Leykoformula (eozinofil) Laboratoriya 3 AZN
Fe-dəmir Biokimya 7 AZN
Herpes simplex II IgM İnfeksiyalar 13 AZN
HAV-İgM İnfeksiyalar 18 AZN
Dhea-so4-dehidroepiandrosteronsulfat Hormonlar 15 AZN
Udlaqdan əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 15 AZN
Histoloji təhlillər Histoloji müayinələr 30-50 AZN
Onurğanın bel oma şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 22 AZN
Ekskretor uroqrafiya (kontrastsız) Rentgenologiya 70 AZN
Qırtlaq KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Gicgah sümüyü KT (aksial və koronal) Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Dirsək KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji Kardioloji testlər 40 AZN
Sol kolon (fibrorektosiqmoidoskopiya) Endoskopiya 50 AZN
Endoskopik perkutan qastrostomiya (peg seti xaric) (tibbi sərf daxil) Endoskopiya 250 AZN
Həkim təqibi yanıq xəstəsi üçün Poliklinik xidmətlər 30 AZN
Eynək müayinəsi Oftalmologiya 10 AZN
Papillomanın götürülməsi (5 ədəddən az) Dermatologiya 10 AZN
Uşaqlıq boynu polipinin kəsilib götürülməsi + genişləndirilməsi + qaşınması Ginekologiya 60 AZN
Ultrasəs terapiyası FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Abses və hematomların yarılıb drenaj olunması-orta həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 80 AZN
Dolama açilması ( panarisi ) , ( yerli anesteziya ilə ) , ambulator Ümumi cərrahiyyə 50 AZN
Splenektomiya (açıq) Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Aorto- renal baypass (şuntlama) (bir tərəfli) (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Aorto- renal baypass (şuntlama) (iki tərəfli) (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
Femoral arteriyaların embolektomiyası (ümumi anesteziya ilə) 5 gün stasionarda yatış Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Appendektomiya (açıq), yayılmış peritonitlə, ağırlaşmış Ümumi cərrahiyyə 900 AZN
Sol tərəfli hemikolektomiya, 1 (bir )gün reanimasiyada, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Varikoselektomiya (bir tərəfli) (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 600 AZN
Burunun uc hissəsinin plastikası LOR 1000 AZN
Artroskopik menisektomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Lipid spektri (geniş): cholesterol, total lipidlər, triqliseridlər, LDL, HDL,VLDL Biokimya 30 AZN
C - reaktiv zülal (CRP) Biokimya 5 AZN
Anti TPO Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 16 AZN
Helicobacter pylori igM İnfeksiyalar 15 AZN
NƏCISIN ƏKILMƏSI Mikrobioloji 15 AZN
HPV genotip16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 PCR 60 AZN
Said sümüyü RQR 2 PR. Rentgenologiya 22 AZN
Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ümumi icmal) Rentgenologiya 20 AZN
Ginekoloji USM (Transvaginal) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Obstetrik USM (12 həftədən sonra) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Qalxanabənzər vəzi USM Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Sizanaqların müalicəsi Dermatologiya 50 AZN
İntralezyonal steroid yeridilməsi, 2sm-dən kiçik lezyon (səpgi) Dermatologiya 5 AZN
İntralezyonal steroid yeridilməsi, 2sm-dən böyük lezyon (səpgi) Dermatologiya 8 AZN
Histerosalpinqoqrafiya ( kontrastsız ) Ginekologiya 70 AZN
Anesteziya (11- 13 saat ) Anesteziologiya 350 AZN
Qida borusu xoşxassəli törəmələrinin (leyomioma) enakulyasiyası (ümumi anesteziya ilə),1 (bir) gün reanimasiya, 4 (dörd) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2300 AZN
Bartolin vəzi absesinin açılması Ginekologiya 250 AZN
JJ stent çəkilməsi Urologiya 100 AZN
Ağız boşluğundan xos xassəli törəmənin çıxarılması LOR 400 AZN
Ossikuloplastika LOR 1000 AZN
Dizdə çarpaz bağların əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Böyük sümüklərdə external fiksatorun tədbiqi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1400 AZN
Kiçik sümüklərdə osteosintez (yerli anesteziya ilə), 1 günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 650 AZN
Kiçik sümük qırığı qapalı repozisiya(local anestezi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Pap test Laboratoriya 25 AZNB
C-peptid Hormonlar 20 AZN
17- OH progesteron Hormonlar 15 AZN
Prostat şirəsinin əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Prostat vəzinin USM-i Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Obstetrik USM (4 D ilə) Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Qanaxmanın dayandırılması (diatermokoaqulyasiya) Anesteziologiya 100 AZN
Qırtlağa dərman maddələrin yeridilməsi (5 seans) LOR 50 AZN
Anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Dərialtı törəmə biopsiyası (yerli) Ümumi cərrahiyyə 60 AZN
Düz bağırsağın ön rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 2100 AZN
Hemorroidektomiya Proktologiya 800 AZN
Arxa kolporrafiya Ginekologiya 600 AZN
Adneksektomiya (birtərəfli) Ginekologiya 700 AZN
Orxipeksiya (iki tərəf) Urologiya 1100 AZN
Nefropeksiya Urologiya 1500 AZN
Hipospodiya əməliyyatları- MAGPİ (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 1200 AZN
Sünnət (yerli), ambulator Urologiya 80 AZN
Burun çəpərinin tikanlı və daraq formasında əyriliyi LOR 550 AZN
CMV IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Histerosalpinqoqrafiya ( kontrastsız ) Rentgenologiya 80 AZN
Orbita KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Pelvik MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Bud-çanaq oynağı MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Doppler + rəngli exokardioqrafiya Kardioloji testlər 40 AZN
Bir saatlıq EEQ monitorizasiyası Kardioloji testlər 50 AZN
Çox sayda yassi ziyillərin götürülməsi Dermatologiya 20 AZN
Burun furunkulunun açılması LOR 40 AZN
Köks gips korseti Travmatoloji əməliyyatlar 50 AZN
Kandilomaların yandırılması-elektrokoaqulyasiya yolu ilə Ginekologiya 40-100 AZN
Kolposkopiya zamanı anesteziya Anesteziologiya 50 AZN
Kiçik ginekoloji əməliyyatlarda anesteziya Anesteziologiya 50 AZN
Göbək yırtığının plastikası Ümumi cərrahiyyə 400-600 AZN
Aorto-bifemoral baypass (şuntlama) (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1400 AZN
Boyun nahiyyəsinin hemangioması (orta) (ümumi anesteziya illə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Böyük sümük amputasiyası (ümumi) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Bağırsaq perforasiyası tikilməsi Ümumi cərrahiyyə 1600 AZN
Appendektomiya (laparoskopik) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Transservikal moimektomiya Ginekologiya 1000 AZN
Ön-arxa kolporrafiya Ginekologiya 1300 AZN
Usaqlıqdankənar hamiləliyin laparaskopiyası Laproskopiya 800 AZN
Varikoselektomiya (iki tərəfli) (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 900 AZN
Orxipeksiya (tək tərəf) Urologiya 700 AZN
Uretroneosistomiya (iki tərəfli) Urologiya 3000 AZN
Nefrektomiya (ümumi anesteziya), 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Urologiya 1400 AZN
Biopsiya (xarici qulaq) LOR 400 AZN
Xarici qulaq keçəcəyinin kateteri LOR 100 AZN
Artrodez - orta oynaqlarda, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Dyupturen kontrakturası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300-700 AZN
Sadə eqsostoz çıxarılması, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (böyük), 6 (altı) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1250 AZN
Üç stəkan sınağı Laboratoriya 6 AZN
Trombin zamanı Koaquloqramma 7 AZN
Fosfor (sidik) Biokimya 7 AZN
Trichamanos Vag PCR 20 AZN
Ağciyərin qrafiyası (arxa-ön proyeksiyada) Rentgenologiya 22 AZN
Büzdüm RQR 2 PR Rentgenologiya 22 AZN
Baldır sümükləri RQR 1PR Rentgenologiya 22 AZN
Voidinq sisto, uretroqrafiya Rentgenologiya 50 AZN
Uroloji USM Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Serebral KT angioqrafiyası (kontrast əlavə ödənilir) Kompyuter tomoqrafiyası 100 AZN
Ağciyər KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Sidik sistemi KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Böyrəküstü vəzlər MRT Maqnit rezonans 60 AZN
Retrobulbar və parabulbar inyeksiyaları Oftalmologiya 8 AZN
Genital itiuclu kondilomaların podofilin ilə müalicəsi Dermatologiya 5 AZN
Burun boşluğunun ön tamponadası LOR 20 AZN
Eventransiyanin ləğv edilməsi Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Sağtərəfli hemihepatektomiya Ümumi cərrahiyyə 2500 AZN
Biseqmentektomiya Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Exinokokkektomiya (tək sist) Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Splenektomiya (loaparoskopik) Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Çənəaltı vəzinin kəsilib götürülməsi (ümumi) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Enterostomiya Ümumi cərrahiyyə 1600 AZN
Abdominoplastika, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1300 AZN
Histeroreztoskopiya Histeroskopiya 450 AZN
Skrotal hematomanın boşaldılması Urologiya 300 AZN
Ureterolitotomiya Urologiya 1500 AZN
Polipotomiya LOR 600 AZN
Diaqnostik mikrolarinqoskopiya və biopsiya LOR 300 AZN
Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Hemoqlobin Laboratoriya 3 AZN
Hemoqlobin, leykosit, EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti) Laboratoriya 4 AZN
Qlükoza tolerant test Biokimya 8 AZN
Kreatinin (sidik) Biokimya 5 AZN
Kardiolipin Ig G Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 16 AZN
Listeria monocytogens (antigen) PCR 20 AZN
Timus USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Diz kt (bir tərəf) Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Çiyin KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Paranazal sinuslar MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Stress exokardioqrafiya Kardioloji testlər 45 AZN
Kompyuter EEQ Kardioloji testlər 65 AZN
Biopsiya Endoskopiya 10 AZN
Uretranın bujlanmsı (yerli anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Poliklinik xidmətlər 50 AZN
Elektrokoaqulyasiya (tək kondiloma) Dermatologiya 15 AZN
Dizlik gipsi(tutor) Travmatoloji əməliyyatlar 30 AZN
Steroid inyeksiyası Travmatoloji əməliyyatlar 18 AZN
Uşaqliq yolundan yaxmanın götürülməsi Ginekologiya 15 AZN
Fonoforez FİZİOTERAPİYA 7 AZN
MRT zamanı anesteziya Anesteziologiya 30 AZN
Laparoskopik hernioplastika (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1250 AZN
Femoro-femoral bypass (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Aksillo-bifemoral bypass (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Psevdoanevrizmanın ləğvi (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Açıq episistostomiya Urologiya 400 AZN
Laparoskopik radikal nefrektomiya Urologiya 1800 AZN
Uretral karinkul eksiziyası Urologiya 500 AZN
Genital kondilom koterizasiyası(tək-tək) Urologiya 50 AZN
Septoplastika LOR 600 AZN
AFP-alfa-fetoprotein Onkomarkerlər 16 AZN
Qlükoza Biokimya 4 AZN
Anti HCV İnfeksiyalar 16 AZN
Burun sümüklərinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 22 AZN
Çanaq sümükləri RQR Rentgenologiya 12-20 AZN
Gicgah-çənə oynağı (bir tərəf) Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
24 saatlıq EKQ qeydi - holter monitoru Kardioloji testlər 40 AZN
Fibroezofaqoskopiya Endoskopiya 40 AZN
Korneanın debridmanı (epitelin təmizlənməsi) Oftalmologiya 18 AZN
Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisim çıxarılması LOR 35 AZN
Gips çəkməsi Travmatoloji əməliyyatlar 20 AZN
Orta sümük qırığı qapalı repozisiyası (local anestezi) Travmatoloji əməliyyatlar 90 AZN
Ginekoloji masaj Ginekologiya 6 AZN
Sidik kateterin qoyulması Ginekologiya 10 AZN
Akupressura FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Neyrospinal dartınma aparatlar, David (5 ədəd) (1 seans) FİZİOTERAPİYA 30 AZN
Xoledox kistinin çıxarılması + hepatikoyeyunostomiya Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Femoro-popliteal bypass (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Böyük piyliyin rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Appendektomiya (açıq), diffuz peritonitlə, ağırlaşmış Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Bartolin vəzinin sistinin çıxarılması Ginekologiya 350 AZN
Operativ histeroskapiya Histeroskopiya 300 AZN
Transuretral prostat insiyaziyası (TUIP) Urologiya 1200 AZN
Ureterorenoskopik litotripsiya (URS + litotripsiya) Urologiya 1200 AZN
Sünnət (ümumi), ambulator Urologiya 120 AZN
Rinoplastika (ümumi plastika) LOR 2000 AZN
Timpanotomiya LOR 400 AZN
Kiçik sümüklərin amputasiyası (yerli anesteziya ilə) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 550 AZN
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi Laboratoriya 5 AZN
Bəlğəmin ümumi analizi Laboratoriya 10 AZN
RF- revmatoid faktor (lateks-aqqlütinasiya üsulu) Biokimya 5 AZN
Testosteron, sərbəst Hormonlar 15 AZN
Herpes I + II PCR 20 AZN
Retroqrad, assendan pieioqrafiyası Rentgenologiya 65 AZN
Irriqoqrafiya Rentgenologiya 55 AZN
NEYROSONOQRAFIYA Ultrasonoqrafiya 35 AZN
KT altında diaqnostik müdaxilələr (biopsiya və s.), müdaxilə Kompyuter tomoqrafiyası 65 AZN
Böyrəküstü vəzilər KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Tam qarın boşluğu MRT Maqnit rezonans 150 AZN
Dişin panorama vizioqrafiyası Maqnit rezonans 120 AZN
Autohemoterapiya Dermatologiya 15 AZN
Mikrodermobraziya Dermatologiya 50 AZN
Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi LOR 30 AZN
Dartma(1 seans) FİZİOTERAPİYA 15 AZN
Dırnaq çıxarılması (hissəvi) yerli Ginekologiya 60 AZN
Hemitireoidektomiya Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Mədənin proksimal rezeksiyası, 1 (bir) gün reanimasiyada, 7 (günə) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 3100 AZN
Niccen üsulu ilə fundoplikasiya Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Aorto-renal baypass (şuntlama) (iki tərəfli) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Flebektomiya, birtərəfli (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 800 AZN
Flebektomiya, ikitərəfli (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Linton əməliyyatı (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
S-vari bağırsağin rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
İntrasfinkter fistulanın ləğvi Proktologiya 1000 AZN
Rektovaginal fistulanın ləğvi Proktologiya 2000 AZN
Vaginal histerektomiya ön-arxa kolpoqrafiya (ümumi anesteziya ilə), 3 (üç) gün stasionarda yatış Ginekologiya 1500 AZN
Hidroselektomiya (bir tərəfli) Urologiya 500 AZN
Testis biopsiyası Urologiya 300 AZN
Adrenalektomiya, açıq (ümumi anesteziya ilə), 3 (üç) gün stasionarda yatış Urologiya 1600 AZN
Diz oynağının colloteral bağlarının əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Şuvarski sınağı (postkoital test) Laboratoriya 6 AZN
VLDL xolestrol Biokimya 6 AZN
Sidik turşusu (qanda) Biokimya 6 AZN
Anti Tq Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 18 AZN
Ureaplasma urealiticum IgM İnfeksiyalar 13 AZN
Dölün exo - müayinəsi Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Serebral (beyin MRT) Maqnit rezonans 100 AZN
Kontrastlı MRT angioqrafiya (karotid) (MR angioqrafiyası + kontrast) Maqnit rezonans 220 AZN
Endoskopik yolla qida zondunun yerləşdirilməsi Endoskopiya 60 AZN
Burun boşluğunun ön arxa tamponadası LOR 35 AZN
Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi LOR 15 AZN
Döş qəfəsi sarğısı Travmatoloji əməliyyatlar 20 AZN
Darsanvalizasiya FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Aşağı ətrafların masajı (bir tərəf) (20 - 25 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Aorto-bifemoral baypass (şuntlama) (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2200 AZN
Arteriya venoz şunt (arteriyalaşdırma) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Flebektomiya, birtərəfli (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Troakar episistostomiya Urologiya 400 AZN
Laparoskopik nefrektomiya Urologiya 1500 AZN
Laparoskopik kist eksiziyası Urologiya 1200 AZN
Axil vətərinin qırılması, gecikmiş (yerli) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 460 AZN
Sidik cövhəri (qanda) Biokimya 6 AZN
Kalsium (qan) Biokimya 7 AZN
SPERMANIN ƏKILMƏSI Mikrobioloji 15 AZN
Konyuktivadan alinmis yaxmanin əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 15 AZN
HBV - DNT (virus yükü) PCR 60 AZN
Bazu sümüyü RQR 2PR Rentgenologiya 22 AZN
Boyun KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Kontrastlı MRT angioqrafiya (toraks) (döş qəfəsi MR + kontrast) Maqnit rezonans 220 AZN
Filmlərin əlavə sürəti ( 1 list tomoqram) Maqnit rezonans 10 AZN
Üç-saatlıq monitorinq (EEQ) Kardioloji testlər 60-200 AZN
2 saatlıq video EEQ (gündüz yuxu) Kardioloji testlər 115 AZN
Mədə bezoarının mexaniki litotripsiyası Anesteziologiya 250 AZN
Keratinin müalicəsi ( Herpeltik, Bakterial, Avitam) Oftalmologiya 25 AZN
Kriyoterapiya (tək) (maye azot) Dermatologiya 10 AZN
Akne müalicəsi (1 seans) Dermatologiya 10 AZN
Komedon ekstripasiyası Dermatologiya 10 AZN
Perfarasiyon təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması LOR 35 AZN
Otohemotomanın punksiyası LOR 20 AZN
Torako-braxial gips sarğısı Travmatoloji əməliyyatlar 50 AZN
Bud, baldır, ayaq gipsi Travmatoloji əməliyyatlar 50 AZN
Diaqnostik məqsədlə usaqlıq bosluğundan qaşıntı materiallarının götürülməsi Ginekologiya 80 AZN
postoperasion yırtığınin plastikasi-kiçik həcmli Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Total ezofaqusektomiya (ümumi anesteziya),1 (bir) gün reanimasiya, 4 (dörd) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 3500 AZN
Boylama pankreatoyeyunostomiya, 6 (altı) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2700 AZN
Total pankreaektomiya Ümumi cərrahiyyə 3000 AZN
Aorto-femoral baypass (şuntlama) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (ciddi riskli) (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 5000 AZN
Karotid endakterektomiya əməliyyatı (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2600 AZN
Periferik arteriyalarda rekonstruktiv əməliyyatlar (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 1300 AZN
Arteriya venoz şunt (arteriyalaşdırma) (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Psevdoanevrizmanın ləğvi (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) qoyulması (4-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1800 AZN
Subtotal kolektomiya Ümumi cərrahiyyə 2000 AZN
Ekstrasfinkter fistulanın ləğvi Proktologiya 1200 AZN
Usağlığın prolapsusu zamanı laparokorreksiya Laproskopiya 1000 AZN
Ureteroskopiya/sistoskopiya Urologiya 200 AZN
Laparoskopik ureterolitotomiya Urologiya 1700 AZN
Septoplastika + konxotomiya (ümumi anesteziya),1 (bir) gün stasionarda yatış LOR 800 AZN
Burun sümüyünün acıq sınığı LOR 400 AZN
Artroplastika - böyük oynaqlar, 2 (iki) günə qədər reanimasiyada, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1600 AZN
Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (böyük sümüklərdə), 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 460 AZN
Uretra möhtəviyyatının əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bİr proyeksiyalı) Rentgenologiya 12 AZN
Mil-bilək oynağı RQR 2 pr Rentgenologiya 20 AZN
Retroqrad sistoqrafiya Rentgenologiya 50 AZN
Follikulometriya (transvaginal ) təkrar Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Dirsək mrt (bir tərəf) Maqnit rezonans 120-140 AZN
Döş fəgərələri (mrt) Maqnit rezonans 110 AZN
Servikal (boyun damarları) MR angioqrafiyasi Maqnit rezonans 100
Həkim təqibi stasionar Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Nazogastral zondunun qoyulması Poliklinik xidmətlər 20 AZN
Tikiş alınması (kiçik) Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Göz yası kanalının açılması ( uşaqlar üçün ) Oftalmologiya 25 AZN
Blefarit, konyuktivit, dakriosistitin müalicəsi Oftalmologiya 10 AZN
Paratonzilyar absessin asılması (iki tərəfli) LOR 60 AZN
Hirudoterapiya FİZİOTERAPİYA 12 AZN
Masaj (15 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Subtotal ezofaqusektomiya (ümumi anesteziya), 1 (bir) gün reanimasiyada, 4 (dörd) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2800 AZN
Pankreaduodenal rezeksiya Ümumi cərrahiyyə 3200 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (ciddi riskli) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 4000 AZN
Torakal aorta anevrizması əməliyyatı Damar cərrahiyyəsi 5000 AZN
İlio-femora bypass (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2600 AZN
Femoro-femoral bypass (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Linton əməliyyatı (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Boyun nahiyyəsinin hemangioması (böyük) (ümumi anesteziya ilə), 3 (üç) gün stasionarda yatış Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Açıq sistolitotomiya Urologiya 700 AZN
Adenotomiya (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış LOR 400 AZN
Tonzillektomiya + adenoidektomiya + parasintez boru LOR 750 AZN
Mirinqotomiya, bir tərəfli trubka ilə LOR 120 AZN
Artroskopik oynaq siçanının çıxardılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Lupus test Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 16 AZN
ASA (antispermal antitel) Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 18 AZN
PTH-parathormon Hormonlar 24 AZN
Döş sümüyü qrafiyası (yan proyeksiyada), sağ Rentgenologiya 12 AZN
Retroqrad uretroqrafiya Rentgenologiya 50 AZN
Kiçik çanağının USM Ultrasonoqrafiya 50 AZN
MR xolangioqrafiya Maqnit rezonans 100 AZN
Maqnivist (kontrast) 20,00 ml Maqnit rezonans 85 AZN
Tikiş alınması (böyük) Poliklinik xidmətlər 15 AZN
Dəridən biopsiya (kicik) (1sm2-dən kiçik) Dermatologiya 10 AZN
Qranulların yandırılması ( 3 seans) LOR 45 AZN
Sanasiya Ginekologiya 50 AZN
Akupunktura FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Kaudal anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Qastroskopiya zamanı anesteziya Anesteziologiya 30 AZN
HSQ zamanı anesteziya Anesteziologiya 50 AZN
Bud yırtığının plastıkası Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Total tireoidektomiya Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Funksional boyun disseksiyası (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Laparoskopik fundoplastika Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Aorto-renal baypass (şuntlama) (bir tərəfli) (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Ilio-femora bypass (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Seqmentar varikoektomiya (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 800 AZN
Periferik arteriyalarda rekonstruktiv əməliyyatlar (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Arteriya venoz şunt (arteriyalaşdırma) (5-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 3500 AZN
Flebektomiya, ikitərəfli (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1800 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) qoyulması (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1200 AZN
Palma-Esperona əməliyyatı (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Qarın boşluğunun senasiyası və drenləşdirilməsi Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Bağırsaq stomalarının ləğv edilməsi Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Abdominoplastika herniotomiya ilə Ümumi cərrahiyyə 1600 AZN
Kəskin paraproktitin açılması Proktologiya 800 AZN
Laparoskopik sistektomiya Laproskopiya 800 AZN
Haymorotomiya endoskopik ( ikitərəfli ) LOR 1000 AZN
Polipotomiya endoskopik LOR 900 AZN
Burun ətrafı ciblərin endoskopiyası, ikitərəfli LOR 1500 AZN
Orta sümüklərdə osteosintez, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Simfizis-pubis sınıqları, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
APTT Koaquloqramma 7 AZN
Ss DNA Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 15 AZN
Onurğanın döş şöbəsinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 22 AZN
IV pieloqrafiya (IVP) + postvoidinq Rentgenologiya 55 AZN
Topuq MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 120 AZN
Novokain blokadası Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Müalicə idmanı FİZİOTERAPİYA 30 AZN
Anesteziya (2 saatlıq) Anesteziologiya 130 AZN
Aorto-renal baypass (şuntlama) (bir tərəfli) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1300 AZN
Aorto-renal baypass (şuntlama) (iki tərəfli) (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) qoyulması (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 800 AZN
Laparoskopiya ilə yumurtalıqların pazvari rezeksiyası Laproskopiya 800 AZN
Sidik kisəsi divertikulunun eksiziyası Urologiya 1500 AZN
Holmium lazer prostat enukleasiyası (HOLEP) Urologiya 1800 AZN
Perkutan nefrolitotripsiya (PNL) Urologiya 2200 AZN
Hipospodiya əməliyyatları- MATHİEU (ümumi anesteziya ilə), 4 (dörd) gün stasionarda yatış Urologiya 1500 AZN
Dizdə açıq menisk əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Böyük sümük qırığı qapalı repozisiyası (local anesteziya) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Hallux valqus TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Üst abdomen + pelvik MRT Maqnit rezonans 150 AZN
Alt abdomen MRT Maqnit rezonans 100 AZN
Bud MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 110 AZN
CD-yə yazılma Maqnit rezonans 15 AZN
Korneadan yad cisim çıxarılması Oftalmologiya 20 AZN
Leysmaniozun müalicəsi Dermatologiya 50 AZN
Burun boşluğunun arxa tamponadası LOR 30 AZN
Tens-transdermal elektroneyrostimulyasiya FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Cərrah konsultasiya Ümumi cərrahiyyə 25 AZN
Qalxanabənzər vəzini biopsiyası Ümumi cərrahiyyə 60 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Laparoskopik hernioplastika (bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Papilloektomiya Ümumi cərrahiyyə 2000 AZN
Seqmentar varikoektomiya (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 500 AZN
Kiçik sümüklərin amputasiyası (ümumi) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Parsiyal nefrektomiya Urologiya 2500 AZN
Konxotomiya LOR 350 AZN
Konxotomiya endoskopik LOR 500 AZN
Absesin drenajı, hematoma qulaq seyvanı LOR 350 AZN
Rezeksiya xordo-timpanı LOR 500 AZN
Açıq xonal arteriya LOR 600 AZN
Mastoidektomiya timpanoplastikayla LOR 1400 AZN
Artroplastika - orta oynaqlarda, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Amilaz Biokimya 5 AZN
Sidik cövhəri (sutkalıq sidikdə) Biokimya 6 AZN
CMV IgM İnfeksiyalar 13 AZN
Mycoplazma pneumoniae İnfeksiyalar 13 AZN
Ureaplazma urealytikum igG İnfeksiyalar 13 AZN
HBV - dnt (pzr) PCR 40 AZN
HCV - RNT (virus yükü) PCR 90 AZN
Bud-çanaq oynağı RQR 1 PR. Rentgenologiya 12 AZN
Böyrəküstü vəzi USM Ultrasonoqrafiya 30 AZN
MR angioqrafiyası (hər hansı bir nahiyə) Maqnit rezonans 110 AZN
Onurğa sütunu MRT Maqnit rezonans 250 AZN
Subkonyuktival və subtenon inyeksiyaları Oftalmologiya 10 AZN
Farmakopuktura FİZİOTERAPİYA 7 AZN
ÜMUMI MASAJ FİZİOTERAPİYA 30 AZN
Femoro-popliteal bypass (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Periferik arteriyalarda rekonstruktiv əməliyyatlar (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 800 AZN
Skleroterapiya (köpüklü), 3-cü kateqoriya (1 seans) Damar cərrahiyyəsi 150 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) təkrarı (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 400 AZN
Metroplastika əməliyyatı Ginekologiya 800 AZN
Perineoplastika Ginekologiya 700 AZN
Holmium lazer prostat ablasyası (HOLEP) Urologiya 1500 AZN
Pielolitotomiya Urologiya 1500 AZN
Pararenal absess drenajı (perkutan) Urologiya 1000 AZN
Qulaq seyvanının birtərəfli plastikası LOR 700 AZN
Üz sinirinin dekompressiyası LOR 500 AZN
Xarici yuxu arteriyasının bağlanması LOR 450 AZN
SINIQLI ÇIXIQLARIN QAPALI REDUKSIYASI ( KIÇIK SÜMÜKLƏRDƏ ) ( YERLI ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Axil vətərinin qırılması (yerli) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 900 AZN
Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Kreatin fosfokinaza Biokimya 7 AZN
REQ (reospektr ll) Kardioloji testlər 35 AZN
Prostat masajı (seansı) Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Vaksina (vurulma) Poliklinik xidmətlər 3 AZN
Bullaların açılması Dermatologiya 5 AZN
Burun möhtəviyyatının zonderman üsulu ilə sovrulması (1 seans) LOR 12 AZN
Diadinamik cərəyanlar FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Üzün masajı FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Ümumi anesteziya Anesteziologiya 50 AZN
KT zamanı anesteziya Anesteziologiya 30 AZN
Parotidektomiya (səthi) (ümumi) Ümumi cərrahiyyə 1300 AZN
Psevdoanevrizmanın ləğvi (4-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Flebektomiya, birtərəfli (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1200 AZN
Palma-Esperona əməliyyatı (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
Aralığın ön və arxa kolporrafiyası Proktologiya 1200 AZN
Tonzilektomiya + adenotomiya LOR 600 AZN
Birtərəfli mirinqotomiya LOR 120 AZN
Şişin mikrolarinqoskopiya ilə götürülməsi və ya stenozun götürülməsi LOR 500 AZN
Mikrolarinqoskopiya LOR 500 AZN
Traxeostomiya LOR 100 AZN
Kiçik oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 AZN
Aşıq-baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruktiv əməliyyatı (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Fol turşusu Biokimya 20 AZN
UIBC-zərdabın dəmir bağlayıcı qabiliyyəti Biokimya 15 AZN
Anti HDV İnfeksiyalar 16 AZN
Oynaq USM cüt Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Kontrast damardaxili omnipaque 300-10,0 ml Kompyuter tomoqrafiyası 10 azn
Baldır MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 110 AZN
Tibb bacısının evə çağırılması Poliklinik xidmətlər 10 AZN
Hәkimin evә çagırılması Poliklinik xidmətlər 50 AZN
TIKIS QOYULMASI ( BÖYÜK ) Poliklinik xidmətlər 50 AZN
Kurətaj (dəridən qazıma) Dermatologiya 10 AZN
Udlaqarxası absessin açılması LOR 90 AZN
Diaqnostik laparotomiya Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 400 AZN
Ağ xətt yırtığının plastikası, alloplastika ilə Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Soltərəfli hemihepatektomiya, 1 (bir) gün reanimasiyada, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2400 AZN
Kistektomiya(qeyri parazit) Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Aorto-femoral baypass (şuntlama) (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
İlio-femora bypass (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 1600 AZN
Karotid endakterektomiya əməliyyatı (3-cü kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Arteriya venoz şunt (arteriyalaşdırma) (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1800 AZN
Psevdoanevrizmanın ləğvi (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) təkrarı (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Appendektomiya (açıq), ağırlaşmamış Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Hartman əməliyyatı Ümumi cərrahiyyə 1600 AZN
Total histeroktomiya (ekstripasiya) Laproskopiya 1200 AZN
Laparoskopik adrenalektomiya Urologiya 1500 AZN
Korreksiyaedici osteotomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Böyük sümük psevdoartrozları (ümumi, tibbi sərf) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
ABO sistemi üzrə qruplararası uyğunluluq (cross mat) Laboratoriya 15 AZN
Ds dnt Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 16 AZN
Anti-HBeAg İnfeksiyalar 16 AZN
Mycobacterium tuberculosis complex İnfeksiyalar 15 AZN
Burundan və udlaqdan yaxmanın əkilməsi Mikrobioloji 15 AZN
Disbakterioz (nəcis) Mikrobioloji 20 AZN
Büzdümün rentgenoqrafiyası (1 proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
REQ Kardioloji testlər 35 AZN
Həkim təqibi reanimasiya Poliklinik xidmətlər 25 AZN
Pakimetriya pam Oftalmologiya 8 AZN
Paranazal punksiyası (iki tərəfli) LOR 35 AZN
Usaqlıq bosluğunun müalicəvi qasınması ( endometriyanin hiperploziyası,polip) Ginekologiya 80 AZN
Qastroenteroanastomozun qoyulması Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Arteriya venoz şunt (arteriyalaşdırma) (4-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Transuretral prostat rezeksiyası (TURP) Urologiya 1500 AZN
Kiçik sümüklərin amputasiyası ( ümumi ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 440 AZN
Koauloqramma paketi Koaquloqramma 30 AZN
Protrombin zamanı + İNR (PTZ) (Faktor II) Koaquloqramma 7 AZN
ANA screen-antinuklear anticisimlər Autoimmun xəstəliklərin diaqnostikası 18 AZN
Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) Rentgenologiya 22 AZN
Tam qarın boşluğu KT Kompyuter tomoqrafiyası 100 AZN
Kontrast damardaxili ultradst 270-10,0мл. Kompyuter tomoqrafiyası 12 AZN
Uzman hәkimin müayinәsi Poliklinik xidmətlər 35 AZN
Burun qanaxmasının dayandırılması (ön tamponada üsulu ilə) LOR 70 AZN
Boyundan törəmə çıxarılması Ümumi cərrahiyyə 400 AZN
Mədənin distal rezeksiyası (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün reanimasiyada, 4 günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Distal pankreasektomiya Ümumi cərrahiyyə 2500 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (3-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 3500 AZN
Karotid endakterektomiya əməliyyatı (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Periferik arteriyaların embolektomiyası (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 1000 AZN
Flebektomiya (asağı ətraf venaların varikoz genislənməsi zamanı, bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Haymorotomiya LOR 600 AZN
Qırtlaqdaxili şiş toxuması LOR 600 AZN
Birtərəfli polipektomiya N.S.P LOR 300 AZN
Qulaq daxili gizli fistul mastoidektomiyası LOR 250 AZN
Burun qanaxmasında yandırılması və arxa tamponada LOR 300 AZN
Demodex (dəridə gənənin axtarılması) Laboratoriya 8 AZN
LDH (laktat dehidrogenaz) Biokimya 6 AZN
Hәkimin ilkin müayinәsi Poliklinik xidmətlər 25 AZN
Professor müayinәsi Poliklinik xidmətlər 50 AZN
Intravitreal punksiya və ya inyeksiya (müayinə üçün) Patologiya Oftalmologiya 18 AZN
Böyük sümük qırığı qapalı repozisiyası (local anesteziya) Travmatoloji əməliyyatlar 150 AZN
Aorto-bifemoral baypass (şuntlama) (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 1800 AZN
Torakal aorta anevrizması əməliyyatı (ciddi riskli) Damar cərrahiyyəsi 8000 AZN
Aksillo-bifemoral bypass (2-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Periferik arteriyaların embolektomiyası (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 700 AZN
Perinal (tək-tək) kandilomaların kəsilib götürülməsi (cərrahi əməliyyat + əməliyyatdan sonrakı nəzarət) Proktologiya 250 AZN
Polipin və digər xoşxassəli törəmənin götürülməsi Proktologiya 800 AZN
Burunun əlavə ciblərindən osteomanın endoskopik çıxarılması LOR 1300 AZN
Burun ətrafı ciblərin endoskopiyası, birtərəfli LOR 800 AZN
Artroskopik sinovial biopsiya, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 600 AZN
Ağciyərin qrafiyası (tək yan proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
Retrograd pieloqrafiya (RGP) Rentgenologiya 55 AZN
Burun-udlaq KT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Döş qəfəsi kt Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Gicgah - alt çənə oynağı MRT (bir tərəf) Maqnit rezonans 100 AZN
Konyuktivadan yad cisim çıxarılması Oftalmologiya 25 AZN
Mikotik qazıntı (birbaşa nəzarət) Dermatologiya 10 AZN
Biopunktura FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Periferik bloklar Anesteziologiya 100 AZN
Perforativ qastroduedenal xoranın küzənməsi Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (ciddi riskli) (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 3000 AZN
Periferik arteriyalar və venaların liqasiyası (yerli anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Damar cərrahiyyəsi 400 AZN
Flebektomiya, ikitərəfli (4-cü kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 2500 AZN
Skleroterapiya (köpüklü), 1-ci kateqoriya (1 seans) Damar cərrahiyyəsi 50 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) qoyulması (1-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 500 AZN
Ureter JJ stent qoyulması Urologiya 300 AZN
Biju ilə uretranın genişlənlməsi Urologiya 100 AZN
Sidik kisəsisinin daxili kemo-immunoterapiyası Urologiya 30 AZN
Asetabulum sınıqları, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1800 AZN
24 saatlıq qan təzyiqi holteri Kardioloji testlər 40 AZN
Pnevmotonometriya (göz təzyiqinin ölçülməsi) Oftalmologiya 10 AZN
Kiçik sümük qırığı qapalı repozisiya(local anestezi) Travmatoloji əməliyyatlar 40 AZN
Periferik arteriyalar və venaların liqasiyası (ümumi) Damar cərrahiyyəsi 600 AZN
Arterio-venoz fistula (AVF) təkrarı (2-ci kateqoriya) Damar cərrahiyyəsi 700 AZN
Burunun donqarlığının plastikası LOR 1000 AZN
SINIQLI ÇIXIQLARIN QAPALI REDUKSIYASI ( BÖYÜK SÜMÜKLƏRDƏ ) ( YERLI ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Sadə osteotomiya, 2 günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Bilirubin (total) Biokimya 5 AZN
Kontrast damardaxili telebrix 350-10,0 ml Kompyuter tomoqrafiyası 10 AZN
Boyun MRT Maqnit rezonans 110 AZN
Kontrastlı MRT angioqrafiya (abdomen) (üst abdomen MR + kontrast) Maqnit rezonans 220 AZN
Postravmatik müalicə Oftalmologiya 18 AZN
Konxo inyeksiyası (5 seans) LOR 30 AZN
Paratonzilyar absessin asılması (bir tərəfli) LOR 30 AZN
Hamiləliyin süni pozulması (3-5 həftə) Ginekologiya 50 AZN
Hamiləliyin süni pozulması (5-8 həftə) Ginekologiya 70 AZN
Bernar cərəyanı (6 - 8 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Diafraqma yırtığının ləğvi Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Öd yallarında aparılan rekostruktiv əməliyyaylar Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Bronxial kist əməliyyatları Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Kreatin kinaz-MB (CK-MB) Biokimya 7 AZN
Rubella PCR 25 AZN
Brucella spp. - DNT PCR 25 AZN
Körpücük sümüyü RQR 1 PR Rentgenologiya 12 AZN
Serebral MR angioqrafiyasi Maqnit rezonans 100 AZN
Leykoplastır sarğısı Poliklinik xidmətlər 20 AZN
Dermatoloqun müayinəsi Dermatologiya 25 AZN
Burun boşluğunun yuyulması, proets üsulu ilə LOR 25 AZN
ANAL KANALDA ÇATIN KƏSILIB GÖTÜRÜLMƏSI , 1 GÜN STASIONARDA YATIS Proktologiya 600 AZN
Sidik turşusu (sutkalıq sidikdə) Biokimya 6 AZN
Dərialtı və əzələdaxili inyeksiya Poliklinik xidmətlər 2-5 AZN
TIKIS QOYULMASI ( ORTA ) Poliklinik xidmətlər 30 AZN
Tikiş alınması (orta) Poliklinik xidmətlər 15 AZN
Anesteziya (4 saatlıq) Anesteziologiya 180 AZN
Abses və hematomların drenaj olunması - kiçik (yerli anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 50 AZN
Mədənin distal subtotal rezeksiyası, 1 (bir) gün reanimasiyada, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2300 AZN
Parapankreatik və retroperitonial sahələrin absesselərinin açılması (kəskin destruktiv pankreatit zamanı) Ümumi cərrahiyyə 2500 AZN
Abdominal aorta anevrizması əməliyyatı (1-ci kateqoriya ) Damar cərrahiyyəsi 2000 AZN
Burun sinexiyasının götürülməsi LOR 400 AZN
ORTA SÜMÜKLƏRIN AMPUTASIYASI ( ÜMUMI ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 580 AZN
Trepanopunksiya (iki tərəfli) LOR 200 AZN
Böyük oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Peroral kontrast (20,0ml) uroqrofin Kompyuter tomoqrafiyası 12 AZN
Politser üsulu ilə hava üfürülməsi (3 seans) LOR 25 AZN
Burun sümüyünün bağli sınığı LOR 300 AZN
Bud sümüyü RQR 2 PR Rentgenologiya 12 AZN
Burun çəpərinin perforasiyasının plastikası LOR 500 AZN
LDL Kolestrol Biokimya 6 AZN
Toxoplazma gondii PCR 20 AZN
Polipotomiya endoskopik Anesteziologiya 150 AZN
Hamiləliyin süni pozulması (8-12 həftə) Ginekologiya 90 AZN
PERIDURAL ANESTEZIYA Anesteziologiya 100 AZN
TIKIS QOYULMASI ( KIÇIK ) Poliklinik xidmətlər 20 AZN

8-ci mkr, Əcəmi Naxçıvani küç. 13 C

(012) 561 03 03, (050) 455 03 03

(012) 561 03 03

info@medera.az

http://www.medera.az/

e-Sual

Həkim məsləhəti

Sual göndərin, cavab e-mailə gəlsin!

e-Bülleten

Sağlam həyat üçün

Abunə olun, bülleten e-mailə gəlsin!