Xəstəxanalar


Modern Hospital

Özəl Bakı 2147

CərrahiyəDiaqnostika
Fizioterapiya və tibbi bərpaDermatovenerologiya
OftalmologiyaStomatologiya
EndokrinologiyaGinekologiya
PediatriyaNevrologiya
Terapiya 
Xidmət adı Qrup Qiymət (AZN)
Lipaza Biokimya 10 AZN
Bud-çanaq oynağı KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Atrofik faringitin müalicəsi LOR 80 AZN
Chlamydia IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Triqliseridlər Biokimya 6 AZN
Qlükoza (ekspress) Biokimya 3 AZN
Xolesterin Biokimya 6 AZN
CA 125 Onkomarkerlər 24 AZN
Femur uzadılması (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 0
Dəri cırılmasının çapıqların müalicəsi 10kv.sm Dermatologiya 40 AZN
Ümumi zülal Biokimya 5 AZN
LH (luteinizan hormon) Hormonlar 14 AZN
Qlükoza (sidik) Biokimya 3 AZN
Anti-TPO Ab-tireoid peroksidazaya qarşı anticisimlər Mikrobioloji 22 AZN
Çox asaği sıxlıqlı lipoproteinlər(VLDL) Biokimya 6 AZN
Ferritin Mikrobioloji 18 AZN
Femur uzadılması (tibbi sərf xaric) Pulmanalogiya 800 AZN
Hemoqramma-qanın ümumi analizi. Auto hematology AnalyzerBC-2800 HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC-NE, MO,EO, BA,ATL, IMM. Manual leykoformula EÇS (Eritrosirlərin çökmə sürəti) Laboratoriya 10 AZN
Kreatinfosfokinaza MB fraksiyası(CK-MB) (aktivliyi) Biokimya 8 AZN
Kortizol Hormonlar 14 AZN
Herpes VI PCR 25 AZN
Hartman əməliyyatı Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Qalıq azot Biokimya 5 AZN
CA 19-9 Onkomarkerlər 24 AZN
Sarğı (orta) Manipulyasiyalar 10 AZN
Elastik sarğı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 4 AZN
Fibrinojen Koaquloqramma 7 AZN
Ümumi bilirubin Biokimya 5 AZN
Ümumi lipidlər Biokimya 7 AZN
Burun furunkulunun açılması LOR 100 AZN
Periferik venalara vazofiks taxılması Manipulyasiyalar 2 AZN
Gips çəkməsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 18 AZN
Rektosele ilə əlaqədar aparılan arxa kolporafiya ilə sfinkterolevatoroplastika Proktologiya 700 AZN
Kalium (sidik) Biokimya 10 AZN
AFP-alfa-fetoprotein Onkomarkerlər 15 AZN
Malyariya (qalın damla üsulu) İnfeksiyalar 10 AZN
Kolposkopiya Ginekologiya 35 AZN
Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması LOR 35 AZN
Uretral kateterin qoyulması Urologiya 10 AZN
Qlikohemoqlobin (HbAİC) Biokimya 14 AZN
Candida albicans PCR 22 AZN
Femur uzadılması (tibbi sərf xaric) Urologiya 80 AZN
Qlikohemoqlobin (HbAİC) Mikrobioloji 14 AZN
Göz yaşı kanallarının yuyulması (1 manipulasiya) Oftalmologiya 22 AZN
Natrium (Na) Biokimya 10 AZN
Kreatinfosfokinaza MB fraksiyası(CK-MB) (aktivliyi) Kardioloji testlər 8 AZN
Helicobacter pilori PCR 25 AZN
Laxtalanma müddəti Koaquloqramma 3 AZN
Orbita KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Dırnaq çıxarılması (hissəvi) yerli Ümumi cərrahiyyə 30 AZN
Ana südünün əkilməsi Mikrobioloji 12 AZN
HCG-sidikdə (kart-test) Hormonlar 6 AZN
Kranioplastik əməliyyatları: kostoplastika (tibbi sərf) Travmatoloji əməliyyatlar 1100 AZN
Appendektomiya (laparoskopik) Ümumi cərrahiyyə 550 AZN
Qlükoza (aclıq) qan Mikrobioloji 3 AZN
Free Estriol (E3) Hormonlar 16 AZN
Subtotal ezofaqoektomiya Ümumi cərrahiyyə 1850 AZN
Niccen üsulu ilə fundoplikasiya Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
EÇS Eritrositlerin çökme süreti Laboratoriya 3 AZN
Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə) Biokimya 10 AZN
Albumin Biokimya 5 AZN
Free T4-sərbəst tiroksin Mikrobioloji 12 AZN
Yuxarı ətrafların arteriyalarının doppleroqrafiyası (bir tərəf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Diz oynağı rqr 2 pr Rentgenologiya 20 AZN
Hirudoterapiya FİZİOTERAPİYA 25 AZN
Gips çıxarılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 8 AZN
Qələvi fosfataza Biokimya 5 AZN
Fosfor(P) Biokimya 6 AZN
Ümumi laktatdehidrogeaza (LDH) Biokimya 6 AZN
Herpes simplex II IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Brucella IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Diaqnostik histeroskopiya Ginekologiya 100 AZN
Qan qrupu və rezus faktor Laboratoriya 4 AZN
Ümumi turs fosfataza (prostatik fraksiyası) Biokimya 8 AZN
Yad cismin mədədən xaric edilməsi Endoskopiya 120 AZN
HBe Ag İnfeksiyalar 17 AZN
HPV Skrin 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 PCR 45 AZN
Trombin zamanı Koaquloqramma 7 AZN
Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası Biokimya 8 AZN
Troponin I Kardioloji testlər 16 AZN
Hepatit C(keyfiyyət) PCR 55 AZN
Uroloji USM (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat) Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Yuxarı ətrafların arteriyalarının doppleroqrafiyası (iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Usaqlıq boynunun biopsiyası Ginekologiya 10 AZN
Bel laminektomiyası: əlavə hər fəqərə Spinal əməliyyatlar 150 AZN
Koksid tipli gips sarğısı(bir tərəf) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 80 AZN
FSH (follikul stimulan hormon) Hormonlar 14 AZN
Kreatinfosfokinaza CK-NAC(ümumi) Kardioloji testlər 8 AZN
Hipofiz KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Çox sayda yassi ziyillərin götürülməsi Dermatologiya 25 AZN
Urogenital yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə bir yerdə) Laboratoriya 6 AZN
Kumbs reaksiyası Laboratoriya 10 AZN
Kreatinfosfokinaza CK-NAC(ümumi) Biokimya 8 AZN
Immunglobulin G (IgG) Biokimya 12 AZN
Bəlğəmin əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Tireoqlobulin Mikrobioloji 22 AZN
Brucella IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Helicobacter pylori igM İnfeksiyalar 12 AZN
Ginekoloji USM (Transabdominal ) Ultrasonoqrafiya 16 AZN
Absess və hematomların yarılıb drenaj olunması-kiçik həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 50 AZN
Meatotomiya Urologiya 100 AZN
Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisim çıxarılması LOR 20 AZN
Dərialtı törəmə biopsiyası (yerli) Ümumi cərrahiyyə 25 AZN
Əlavə süd vəzisinin çıxarılması Mammologiya 400 AZN
Orxipeksiya (tək tərəf) Urologiya 600 AZN
Barmaq gipsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 12 AZN
Dizdə çarpaz bağların əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 AZN
Əzələ - dəri flebi, 1 günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 400 AZN
Tireoqlobulin Onkomarkerlər 22 AZN
Kəllə əsası KT Kompyuter tomoqrafiyası 50 AZN
Solüks FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Spiral çıxardılması Ginekologiya 20 AZN
Spinal sirinqomieliya drenajı Spinal əməliyyatlar 2000 AZN
Qasterektomiya Ümumi cərrahiyyə 2100 AZN
Anadangəlmə əyri pəncəlik əməliyyatı, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi Biokimya 6 AZN
Diastaza sidikdə Biokimya 6 AZN
CA 15-3 Onkomarkerlər 24 AZN
Herpes simplex ll igG İnfeksiyalar 12 AZN
Mycoplasma hom. PCR 22 AZN
Uretral yaxmanın alınması Urologiya 10 AZN
Z - plastika (çoxsaylı), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 400 AZN
Spinal + epidural anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Nəcis əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Abdomen + pelvik (qarın boşluğu + canaq uzvləri) KT Kompyuter tomoqrafiyası 100 AZN
Ziyilin götürülməsi (1ədəd) Dermatologiya 20 AZN
Sünnət xətasının düzəldilməsi (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 350 AZN
Karpal tunel sendromu (ümumi), 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
HGH somatotrop hormon Hormonlar 18 AZN
HPV 6,11 PCR 22 AZN
Hirudoterapiya qanburaxma ilə FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Otohemotomanın punksiyası LOR 20 AZN
Dırnaq çıxarılması (tam) Yerli Ümumi cərrahiyyə 60 AZN
Irinləşmiş epitelial büzdüm yolunda absesin açılması, ambulator Proktologiya 70 AZN
Əsnəkdən əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
N. Gonorhaeae PCR 22 AZN
CMV PCR 22 AZN
Yuxarı tənəffüs yollarının endoskopiyası (burun-udlaq, ağız-udlaq, qırtlaq) Endoskopiya 20 AZN
Müayinənin CD-yə yazılması Endoskopiya 5 AZN
Baldır sümüyü RQR 2 PR Rentgenologiya 25 AZN
Çanaq sümükləri RQR Rentgenologiya 25 AZN
Histerosalpinqoqrafiya ( kontrastsız ) Ginekologiya 80 AZN
Mədənin proksimal rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Boyun fiksatoru TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 8 AZN
Anadangəlmə əyri boyunluğun əməliyyatı, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (kiçik), 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Barmaq resplantasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Kalium (K) Biokimya 10 AZN
Transferrin Mikrobioloji 20 AZN
Böyrəküstü vəzi USM Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Diz oynağı usm Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Yuxarı ətrafların doppleroqrafiyası (artertial) - 1 qol Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Urometriya Manipulyasiyalar 8 AZN
Düz bağırsağın sallanması ilə əlaqədar aparılan cərrahi əməliyyat (rektopeksiya) Proktologiya 550 AZN
Sektoral rezeksiya (iki tərəfli) Mammologiya 500 AZN
Anatrofik nefrolitomiya Urologiya 1500 AZN
Çanaq sümükləri sınığı, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Anadangəlmə bud-çanaq oynaq çıxıqları əməliyyatı (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
Z – plastika (tək) (ümumi) Plastik cərrahiyyə 260 AZN
INR-(beynalxalq normalizə nisbəti) Koaquloqramma 7 AZN
Yara və sızanaqlardan əkmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
HBs Ag(kart-test) İnfeksiyalar 7 AZN
Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi Endoskopiya 100 AZN
Bazu sümüyü RQR 2PR Rentgenologiya 20 AZN
24 saatlıq EKQ qeydi - holter monitoru Kardioloji testlər 45 AZN
Açıq pnevmotoraksın ləğv olunması və plevra boşluğunun drenləşdirilməsi Pulmanologiya 80 AZN
Laparoskopik proksimal selektiv vaqotomiya, 3 (üç) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Əlavə süd vəzisinin çıxarılması (iki tərəfli) Mammologiya 600 AZN
Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (böyük sümüklərdə), 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Prostat şirəsinin müayinəsi (götürülməsi ilə) Laboratoriya 8 AZN
Ca (sutkalıq sidikdə) Biokimya 6 AZN
Servikal selikdən əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Progesteron (PRG) Hormonlar 14 AZN
Herpes simplex I IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Cytomegalovirus(antigen) İnfeksiyalar 12 AZN
Yuxarı ətrafların venalarının doppleroqrafiyası (iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Ümumi masaj FİZİOTERAPİYA 30 AZN
Hematoraks zamanı plevral punksiya və plevra boşluğunun lavajı Pulmanologiya 40 AZN
Konveksital şişlər (orta) Beyin cərrahiyyəsi 1500 AZN
Əlavə hər sinir nevrolizi Periferik sinir əməliyyatları 70 AZN
Pankreaduodenal rezeksiya Ümumi cərrahiyyə 2200 AZN
Sidik kisəsinin qasıqüstü punksiyası Urologiya 20 AZN
Prostat şirəsinin alınması Urologiya 50 AZN
Uretroplastika Urologiya 1000 AZN
Böyük oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 AZN
Sekesterektomi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Anesteziya (2 saatlıq) Anesteziologiya 130 AZN
Nəcisdə gizli qanın təyini Laboratoriya 6 AZN
Nativ yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə) Laboratoriya 6 AZN
Sidik cövhəri (sutkalıq sidikdə) Biokimya 5 AZN
Magnezium (Mg) Biokimya 6 AZN
Burun boşluğundan əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
HCG-xorionik qonadotropin Hormonlar 14 AZN
Skrotal USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Qida borusunun polipektomiyası Endoskopiya 150 AZN
Uretral instillasiyası (1 seans) Andrologiya 12 AZN
Yad cismin bronx və traxeyadan xaric edilməsi Pulmanologiya 100 AZN
Xolesistoektomiya (açıq) fəsadlaşmamış Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstripasiyası Ümumi cərrahiyyə 2000 AZN
Uşaqlıq daxili inseminasiya (IUI) Ginekologiya 150 AZN
Sistosel təmiri (tibbi sərf xaric) Urologiya 750 AZN
Oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 40 AZN
Artrodez - böyük oynaqlarda, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Total diz protezi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 2000 AZN
Alının dartılması 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 400 AZN
Nəcis analizi (ümumi) Laboratoriya 5 AZN
Hepatit B(keyfiyyət) PCR 45 AZN
Abdominal dopler Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Paranazal sinuslar KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Defibrilyasiya Kardioloji testlər 150 AZN
İnqalyasiya (5 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Udlaqdan yad cismin çıxarılması LOR 40 AZN
Uretral kateterin qoyulması Manipulyasiyalar 8 AZN
Subdural hematoma çıxarılması: frez dəliyindən (iki tərəf) Travmatoloji əməliyyatlar 1500 AZN
Diaqnostik laparoskopiya Diaqnostika 350 AZN
Seqmentektomiya Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Açıq sistolitotomiya Urologiya 600 AZN
Ureospiralın taxılması (J-J Stand) (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış (kateter xaric) Urologiya 200 AZN
Əlavə hər məsafə (əlavə yırtıq) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
Torakoskopiya + ağ ciyərin kənari rezeksiyası (steplersiz məbləğ) Endoskopiya 800 AZN
Pap test Laboratoriya 18 AZN
Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin, A/Q) Biokimya 7 AZN
Kreatinin (qan) Biokimya 5 AZN
Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası Biokimya 8 AZN
CEA (karsinoembriyogenik antigen) Onkomarkerlər 18 AZN
HBV panel(kart-test) İnfeksiyalar 15 AZN
Kardiolipin Ig M İnfeksiyalar 18 AZN
Yuxarı qarın boşluğu KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Temporo-mandibulyar (gicgah - çənə oynağı) KT Kompyuter tomoqrafiyası 50 AZN
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya Endoskopiya 40 AZN
Biliar traktdan daşların xaric edilməsi Fibrorektoskopiya 800 AZN
Xoledoxdakı daşların litotripsiyası Fibrorektoskopiya 900 AZN
Əl darağının rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 20 AZN
Uretral yaxmanın alınması Andrologiya 3 AZN
Əməliyyatdan sonraki xəstələr Ginekologiya 25 AZN
Dirsək sinirinin transpozisiyası (yerinin dəyişilməsi) 2 günə qədər stasionarda yatış Periferik sinir əməliyyatları 800 AZN
Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması-böyük həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 115 AZN
Yaraların birincili cərrahi işlənməsi - orta həcmli (yerli anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 75 AZN
Mədənin distal rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1150 AZN
Hipospadiya əməliyyatlərı - MATHIEW Urologiya 1000 AZN
Koksid tipli gips sarğısın( iki tərəfli) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 90 AZN
Simfizis-pubis sınıqları, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Böyük sümük amputasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 900 AZN
Hemoqramma- qanin ümumi analizi Laboratoriya 6 AZN
Manual leykositar formula (leykositoqramma) Laboratoriya 3 AZN
Lizosim Biokimya 10 AZN
Disbakterioz Mikrobioloji 18 AZN
TSH (tiroid stimulan hormon) Mikrobioloji 12 AZN
FreeT3-sərbəst triyodtironin Mikrobioloji 12 AZN
AKTH-adrenokortikotrop hormon Hormonlar 24 AZN
Hepatit C PCR 65 AZN
Obstetrik USM (12 həftəyə qədər) Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Prostat vəzi-transabdominal USM Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Aşağı ətraf venoz rəngli doppler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Obstetrik USM+ 4D Ultrasonoqrafiya 35 AZN
Endoskopik bilyar dilatasiya(balon) Fibrorektoskopiya 200 AZN
Əlavə hər barmaq proyeksiya rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 10 AZN
Sanasiya Ginekologiya 5 AZN
Bronxoqrafiya Pulmanologiya 40 AZN
Ozonoterapiya NaCl Ozonoterapiya 15 AZN
Epidural abseslərin çıxardılması Abses əməliyyatları 750 AZN
Bel laminektomiyası Spinal əməliyyatlar 700 AZN
Qalxanabənzər vəzini biopsiyası Ümumi cərrahiyyə 30 AZN
Perforativ qastroduedenal xoranın küzənməsi Ümumi cərrahiyyə 750 AZN
Radikal nefrektomiya Urologiya 1600 AZN
Böyük oynaqlarda artrotomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Yumşaq toxuma əməliyyatları (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (böyük), 6 (altı) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Otohematomanın açılması əməliyyatı LOR 150 AZN
Hemoglobin Laboratoriya 3 AZN
Epidermomikozlar (dəri , dırnaq , tük) Laboratoriya 6 AZN
Üç stəkan sınağı Biokimya 13 AZN
Qlükoza (aclıq) qan Biokimya 4 AZN
Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək ətraf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Yuxu və vertebral arteriyalarının doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Qanaxmanın dayandırılması (diatermokoaqulyasiya) Endoskopiya 100 AZN
Kontrast maddə Rentgenologiya 10 AZN
EEQ Nevrologiya 30 AZN
EEQ(1 saatliq) videomonitoring Nevrologiya 50 AZN
Darsanvalizasiya Dermatologiya 10 AZN
Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandirılması (1 seans, dərman xəstədən) Ginekologiya 30 AZN
Burun boşluğunun ön tamponadası LOR 20 AZN
Peyvənd vurulması (dərmansız) Manipulyasiyalar 3 AZN
Hidrosefaliya əməliyyatı, şuntlama ilə (şunt xaric) Anomaliya əməliyyatları 1000 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (bir tərəfli), alloplastika ilə (orta) Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Vaqotomiya + piloroplastika Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Uşaqlığın suspenziyası Ginekologiya 650 AZN
Arxa kolporrafiya Ginekologiya 450 AZN
Spermatoselektomiya Urologiya 400 AZN
Böyrək kistinin rezeksiyası Urologiya 900 AZN
Nefroureterektomiya Urologiya 1400 AZN
Külot tipli gips (dizə qədər) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 80 AZN
Kiçik və orta sümüklərdə eksternal fiksatorlar (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Dizdə açıq menisk əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 600 AZN
Aşağı ətrafların iki tərəfli deformasiyaları, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 800 AZN
Bir tərəfli radikal qulaq əməliyyatı LOR 1100 AZN
Süd vəzi böyültmə mammoplastikası Plastik cərrahiyyə 800 AZN
Anti-HAV igG İnfeksiyalar 17 AZN
Anti-hepatit D (IFA) İnfeksiyalar 18 AZN
Herpes IV (EBV) PCR 25 AZN
Oma qalça oynağı KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Yoğun bağırsağın polipektomiyası Endoskopiya 150 AZN
Aşıq-baldır oynağı RQR 2 PR Rentgenologiya 20 AZN
Alt çənənin rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 15 AZN
Çiyin qurşağının rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Spiral taxılması (spiral xaric) Ginekologiya 20 AZN
Hidrotubasiya (boruların yuyulması) 1 seans Ginekologiya 60 AZN
Diş ərpinin ,,air-flow” apparatı ilə götürülməsi Stomatologiya 30 AZN
Ekzoftalmometriya Oftalmologiya 10 AZN
Anterior servikal disk əməliyyatı: tək məsafə (tibbi sərf) Spinal əməliyyatlar 1200 AZN
Appendektomiya (açıq), diffuz peritonitlə, ağırlaşmış Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Hidrosele Urologiya 360 AZN
Nefropeksiya Urologiya 750 AZN
Nefroskopiya Urologiya 600 AZN
Oynaq punksiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 30 AZN
Özəl exsternal fiksatorlar (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Böyük oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (orta sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Ətraf replantasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 3000 AZN
Bəd xassəli sümük şişləri (orta sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Hemangiomanın kəsilib götürülməsi (kiçik) (ümumi) Plastik cərrahiyyə 180 AZN
Sidiyin pH-i Biokimya 3 AZN
Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL) Biokimya 6 AZN
Hemoglobin Mikrobioloji 3 AZN
ANA-antinuklear anticisimlər Onkomarkerlər 16 AZN
Mycoplasma genit. PCR 22 AZN
Hepatit D(keyfiyyət) PCR 35 AZN
Rubella PCR 30 AZN
Abdomen 2 USM ( qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər) Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Ümumi USM (kisi) Ultrasonoqrafiya 28 AZN
Ümumi USM (qadın) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Aşağı ətraf arteriya, rəngli dopler USM (tək tərəf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Yumşaq toxuma USM Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Onurğa sütunu – boyun Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Mədənin polipektomiyası Endoskopiya 150 AZN
Doppler + rəngli exokardioqrafiya Kardioloji testlər 40 AZN
Farmakopuktura FİZİOTERAPİYA 7 AZN
Kurətaj (dəridən qazıma) Dermatologiya 25 AZN
Diş daşlarının təmizlənməsi Stomatologiya 25 AZN
Anesteziya Stomatologiya 5 AZN
Kisselbax sahəsinin kuaqulyasiyası LOR 20 AZN
Korneanın debridmanı (epitelin təmizlənməsi) Oftalmologiya 32 AZN
İrinləmiş sümük və ya plostikat loskutun çıxardılması Abses əməliyyatları 400 AZN
Diaqnostik laparotomiya Diaqnostika 450 AZN
Büzdümün dermoid kistinin çıxarılması (ümumi) Ümumi cərrahiyyə 450 AZN
Soltərəfli hemihepatektomiya, 1 (bir) gün reanimasiyada, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Normal doğuş Ginekologiya 800 AZN
Himenin açılması Ginekologiya 150 AZN
Açıq xayaların biopsiyası (yerli anesteziya ilə), ambulator Urologiya 250 AZN
Uretral divertikula çıxarılması Urologiya 750 AZN
Steroid inyeksiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 18 AZN
Beyker kistinin boşaldılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
Hemoqramma: HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, NE, MO, LİMF, EÇS, (Eritrositlərin çökmə sürəti) Laboratoriya 7 AZN
Sidik turşusu (sutkalıq sidikdə) Biokimya 5 AZN
Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst) Biokimya 7 AZN
E2 (estradiol) Mikrobioloji 14 AZN
17- OH progesteron Hormonlar 18 AZN
Chlamydia tr. PCR 22 AZN
Follikulometriya (transabdominal follikulometriya) Ultrasonoqrafiya 14 AZN
Ginekoloji USM (Transvaginal) Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Timus USM Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Uroandroloji (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat, xayalar) Ultrasonoqrafiya 25 AZN
Yuxu arteriyalarının doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Kontrast damardaxili telebrix 350-10,0 ml Kompyuter tomoqrafiyası 18 AZN
Dirsək oynağı rqr 2 pr Rentgenologiya 20 AZN
Irriqoskopiya və irriqoqrafiya Rentgenologiya 80 AZN
EKQ Kardioloji testlər 10 AZN
Cavanlaşma kokteylləri-üz nahiyyəsi Dermatologiya 15 AZN
Ginekoloji masaj Ginekologiya 10 AZN
Sidik kateterin qoyulması Ginekologiya 6 AZN
Uşaqlarda daimi dişlərdə fissurun doldurulması Stomatologiya 20 AZN
Çıxarılan protezlərdə ekzostozların xaric edilməsi Stomatologiya 20 AZN
Şirmer testi Oftalmologiya 5 AZN
Pnevmotonometriya (göz təzyiqinin ölçülməsi) Oftalmologiya 5 AZN
Kiçik autogemoozonoterapiya Ozonoterapiya 15 AZN
Xarici ozonoterapiya (ayaq, əl) Ozonoterapiya 10 AZN
Histereskkopiya ilə septum rezeksiyası Endoskopiya 450 AZN
İntraartikülər inyeksiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 30 AZN
Artrodez - orta oynaqlarda, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Artroplastika - böyük oynaqlar, 2 (iki) günə qədər reanimasiyada, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Diz komplex ligament əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 AZN
Hemi pelvektomiya (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Hemangiomanın kəsilib götürülməsi (böyük), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış (yerli) Plastik cərrahiyyə 200 AZN
Süd vəzi assimetriyasının ləğvi Plastik cərrahiyyə 550 AZN
Iki stəkan sınağı Biokimya 10 AZN
Qadin urogenital yaxmanin əkilməsi + antabiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Kişi urogenital yaxmasının əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Mycoplazma pneumoniae/clamydophila pneumoniae PCR 30 AZN
Qida borusunun stendləşdirilməsi Endoskopiya 1000 AZN
Diaqnostik erxpq Fibrorektoskopiya 20 AZN
Histero-salpinqoqrafiya Rentgenologiya 80 AZN
Darsanvalizasiya FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Vaskuler lazer (100 spışka) Dermatologiya 25 AZN
Bartolin vəzi absesinin açılması Ginekologiya 50 AZN
Sidik kisəsinin yuyulması Ginekologiya 10 AZN
Kimyəvi kompozit material ilə plomblasması Stomatologiya 20 AZN
Byuqel protez (1 çənə) Stomatologiya 300 AZN
Dərialtı şişlərinin çıxarılması Beyin cərrahiyyəsi 50 AZN
Ventrikulo-sisternal anastomoz (tarkildsen) Beyin cərrahiyyəsi 1000 AZN
Epidural hematoma çıxarılması: sümük-plastika trepanasiya Travmatoloji əməliyyatlar 1500 AZN
Beyin daxili hematomanın çıxarılması: frez dəliyindən Travmatoloji əməliyyatlar 1500 AZN
Kelloid çapıqların kəsilib götürülməsi Ümumi cərrahiyyə 140 AZN
Miomektomiya Ginekologiya 600-700 AZN
Usağlığın prolapsusu zamanı laparokorreksiya Endoskopiya 900 AZN
Sektoral rezeksiya Laboratoriya 400 AZN
Uretral kateterin çıxarılması Urologiya 5 AZN
Böyrək kistinin perkutan aspirasiyası Urologiya 500 AZN
Hipospadiya əməliyyatlərı - MAGPI Urologiya 550 AZN
Bud sümüyü boynu osteosintezi (ümumi anesteziya ilə), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Lövhə və intramedulyar mil çıxardılması (kiçik sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Əllə və ya alətlə osteoklaziyanın fiksasiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 180 AZN
Yara debridmanı (kiçik) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Torakoskopiya + ağ ciyər biopsiyası Endoskopiya 800 AZN
Kreatinin (sidik) Biokimya 5 AZN
IgE-immunoqlobulin E Biokimya 12 AZN
Limfositlərin blasttransformasiya reaksiyası Biokimya 14 AZN
Siflis kartest İnfeksiyalar 8 AZN
Epsteyn-Barr virus screen İnfeksiyalar 10 AZN
Kardiolipin Ig G İnfeksiyalar 18 AZN
Yersina pseudotub PCR 25 AZN
Herpes I + II PCR 25 AZN
Follikulometriya (transabdominal ) təkrar Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Müayinənin CD-yə yazılması Ultrasonoqrafiya 5 AZN
Onurğa sütunu- boyun disk aralığı (dörd disk aralığı) Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Türk yəhəri rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Üz sümüklərinin rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Elektrofarez (dərmansız) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Epidermal yama testi (allergiya testi) Dermatologiya 10 AZN
Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi LOR 35 AZN
Eynək müayinəsi Oftalmologiya 10 AZN
Göz yası kanalının açılması ( uşaqlar üçün ) Oftalmologiya 50 AZN
Yaraların birincili cərrahi işlənməsi - orta həcmli (ümumi anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 120 AZN
Göbək yırtığının plastikası Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Xolesistoektomiya (açıq) fəsadlaşmış Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Transduodenal papillosfinkterotomiya Ümumi cərrahiyyə 1070 AZN
Exinokokkektomiya (iki-üç sist) Ümumi cərrahiyyə 955 AZN
Laporotomiya+bitişmələrin ayrılması (bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyi zamanı) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Qaraciyərin zədələnməsi, daxili qanaxma, ödlü peritonit, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Intracavernoz dərman inyeksiyası Urologiya 25 azn
Femur uzadılması (tibbi sərf xaric) Urologiya 300 AZN
Vezikovaginal fistulun təmiri Urologiya 1500 AZN
Ureterokutanostomiya Urologiya 1100 AZN
Uretral karunkulun rezeksiyası (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 450 AZN
Artroskopik oynaq debritmanı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Böyük sümüklərdə osteosintez TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 950 AZN
Femur uzatması (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Endoskopik vazotomiya + septoplastika LOR 500 AZN
İncə qalınlıqlı dəri qrefti/4 qrup: çoxsaylı böyük sahələr (ümumi) Plastik cərrahiyyə 800 AZN
Liposaksiya (hər bir sahə üçün), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 300 AZN
Blefaroplastika (yalnız alt və ya üst), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 350 AZN
Enterobioza müayinə(soskob) Laboratoriya 5 AZN
Alaninaminotransferaza (AlaT) Biokimya 5 AZN
Maqnezium (Mg) – sidikdə Biokimya 6 AZN
B-limfositlər Biokimya 18 AZN
Qırtlaqdan yaxmanın əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (>25 antibiotik) Mikrobioloji 12 AZN
Total T4 Mikrobioloji 12 AZN
Gardnerella vag PCR 22 AZN
Neisseria sp., Haemophilus sp., Strept. sp. PCR 25 AZN
Mycobacterium tuberculosis complex PCR 25 AZN
Bud çanaq oynağı-uşaqlarda USM (iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Abdominal aorta rəngli doppler müayinəsi Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Kontrast damardaxili ultradst 270-10,0мл. Kompyuter tomoqrafiyası 56 AZN
Xromoskopiya Endoskopiya 10 AZN
Dös qəfəsinin rqr 2 pr. Rentgenologiya 20 AZN
Maqnitoterapiya (xondroksid) (1 seans) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Diaqnostik məqsədlə usaqlıq bosluğundan qaşıntı materiallarının götürülməsi Ginekologiya 50 AZN
ƏZƏLƏDAXILI VƏ DƏRIALTI INYEKSIYA Manipulyasiyalar 1 AZN
Yaranın işlənməsi və orta aseptik sarğının qoyulması Manipulyasiyalar 11 AZN
Yan mədəcik daxili şişlərin çıxarılması Beyin cərrahiyyəsi 2500 AZN
Basılmış sümük qəlpəsinin çıxarılması (çoxsaylı) Travmatoloji əməliyyatlar 1000 AZN
Bel fəqərələri arası disk yırtığı: tək məsafə Spinal əməliyyatlar 750 AZN
Xolesistostomiya Ümumi cərrahiyyə 540 AZN
Sağ tərəfli hemikolektomiya Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
S-vari bağırsağin rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Bağırsaq stomalarının ləğv edilməsi Ümumi cərrahiyyə 850 AZN
Dermoid kistanın kəsilib götürülməsi Proktologiya 350-400 AZN
Laporoskopiya ilə yumurtalıqların drillinqi əməliyyatı Endoskopiya 500 AZN
Ön-arxa kolporrafiya Ginekologiya 800 AZN
Uretroplastika Urologiya 850 AZN
Açıq prostatektomiya Urologiya 1350 AZN
Adrenalektomiya Urologiya 1000 AZN
Təkrari çıxıqların plastik əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 950 AZN
Hallux valqus TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400-450 AZN
Xoş xassəli sümük şişləri (orta), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Haymorotomiya (Kaldvell- luk) (yerli anesteziya ilə) LOR 550 AZN
İncə qalınlıqlı dəri qrefti,1 qrup: yalnız kiçik bir sahə (ümumi) Plastik cərrahiyyə 260 AZN
Üzün dartılması (face lifting), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 740 AZN
Auqmentation khelioplastika, 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 300 AZN
Trombositlər Laboratoriya 3 AZN
Vərəm mikobakteriyalarının təyini-klinik material:urogenital yaxma, sidik, bəlğəm, likvor, plevral Laboratoriya 10 AZN
IgA-immunoqlobulin A Biokimya 12 AZN
Udlaqdan əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Konyuktivadan alinmis yaxmanin əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
HIV kartest İnfeksiyalar 8 AZN
Anti-HAV igM İnfeksiyalar 14 AZN
Enterovirus PCR 22 AZN
Göz usm Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Obstetrik USM (12 həftədən sonra) Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Skrotum doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 35 AZN
KT altinda diaqnostik və müalicəvi müdaxilələr (biopsiya,drenaj və s.) Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Nazointestinal və nazobiliar zondun qoyulması Fibrorektoskopiya 300 AZN
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) Rentgenologiya 20 AZN
Yoğun bağırsağın peroral müayinəsi Rentgenologiya 25 AZN
Biopunktura FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Uşaqlıq boynu polipinin kəsilib götürülməsi + genişləndirilməsi + qaşınması Ginekologiya 50 AZN
Pulpitin müalicəsi (1 kanal) Stomatologiya 8 AZN
Beyin yırtıqları əməliyyatları Anomaliya əməliyyatları 1000 AZN
Bel fəqərələri arası disk yırtığı: əlavə hər məsafə Spinal əməliyyatlar 150 AZN
Abses və hematomların yarılıb drenaj olunması-orta həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 70 AZN
Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması-böyük həcmli (ümumi anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 190 AZN
Epitetial büzdüm yolların kəsilib götürlməsi Proktologiya 300-350 AZN
Histereskopiya ilə polip rezeksiya Endoskopiya 250 AZN
Lampektomiya, kvadrantektomiya, radikal rezeksiya (iki tərəfli) Mammologiya 750 AZN
Aşağı ətraf oynaqlarında qoyulan fiksasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 12 AZN
Artroskopik oynaq siçanının çıxardılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Tenolizlər TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Bəd xassəli sümük şişləri (kiçik sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Damaq badamcıqlarının kistasının lazer ilə ləğv edilməsi LOR 50 AZN
Üzün dartılması (yerli) Plastik cərrahiyyə 850 AZN
Qaşın qaldırılması, 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 340 AZN
Süd vəzi kiçiltmə mammoplastikası Plastik cərrahiyyə 720 AZN
Dovşan dodağın bərpası Plastik cərrahiyyə 550 AZN
Anesteziya (5-6 saatlıq) Anesteziologiya 250 AZN
Mərkəzi damarların kateterizasiyası Anesteziologiya 140 AZN
Protrombin zamanı Koaquloqramma 7 AZN
Göz möhtəviyyatından əkmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Dhea-so4-dehidroepiandrosteronsulfat Hormonlar 14 AZN
FREE PSA (PSA-nın sərbəst fraksiyası) Onkomarkerlər 24 AZN
Mioqlobin Kardioloji testlər 18 AZN
Vasserman reaksiyası İnfeksiyalar 16 AZN
Ureaplasma ur./parv. PCR 22 AZN
Listeria monocytogenes PCR 22 AZN
Hepatit A(keyfiyyət) PCR 35 AZN
Prostat vəzi - transrektal USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Tüpürcək vəzləri USM Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Pienil doppleroqrafiya Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Böyrəküstü vəzilər KT Kompyuter tomoqrafiyası 40 AZN
İcmal uroqrafiya Rentgenologiya 20 AZN
EEQ (gündüz yuxu monitorinqi, saatlıq) Nevrologiya 90 AZN
Maqnitoterapiya (1 seans) FİZİOTERAPİYA 11AZN
Manuel terapi (1 seans) FİZİOTERAPİYA 25 AZN
Urticaria isti testi Dermatologiya 5 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - ayaq (dizdən) Dermatologiya 30 AZN
İpi uşaqlıq içinə qaçmış spiralın çıxarılması Ginekologiya 50 AZN
Sementlənmə Stomatologiya 5 AZN
Udlaqa dərman maddələrinin sürtülməsi (5 seans) LOR 20 AZN
Audiometriya LOR 18 AZN
Yan kanalın testi Oftalmologiya 5 AZN
Dekompressiv trepanasiya ümumi Travmatoloji əməliyyatlar 2000 AZN
Servikal laminektomiya: əlavə hər fəqərə Spinal əməliyyatlar 150 AZN
Arxa-yan girişlə dös fəqərələri arası disk yırtığının çıxarılması Spinal əməliyyatlar 1300 AZN
Bel laminektomiyası: tək fəqərə və şiş çıxarılması Spinal əməliyyatlar 1400 AZN
Abses və hematomların yarılıb drenaj olunması-orta həcmli (ümumi anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 130 AZN
Dəri və dərialti törəmələrin çıxarılması-kicik həcmli (ümumi anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 120 AZN
Sfinkterin tikilməsi ilə ekstrasfinker fistulanın kəsilib-götürülməsi Proktologiya 550 AZN
Penis plak çıxarılması və flep təmiri Urologiya 1600 AZN
Sidik kisəsinin tikilməsi Urologiya 600 AZN
Ejakulyator Duktus Kanalının t.u.r-u Urologiya 600 AZN
Uretrokomiya Urologiya 1500 AZN
Bud, baldır, ayaq gipsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 45 AZN
Dirsək və mil-bilək oynağında qoyulan fiksasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 12 AZN
Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsəküstü) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 25 AZN
Anterior vertebral artrodez TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 2500 AZN
Kiçik oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası ( ümumi ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 50 AZN
Axil vətərinin qırılması (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Komplex osteotomiya (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 520 AZN
Kiçik sümüklərin amputasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Süd vəzi rekonstruksiyası Plastik cərrahiyyə 720 AZN
Aspartataminotransferaza (ASaT) Biokimya 5 AZN
Bronxoalveolayar lavaj və ya bronxların yuyuntu sularından əkilmə + antibiotiklərə həssaslıq (25 antibiotik) Mikrobioloji 12 AZN
Fe-dəmir Mikrobioloji 6 AZN
Hb-Ht-RBC Mikrobioloji 5 AZN
Total testosteron - ümumi testosteron Hormonlar 14 AZN
Herpes simplex I IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Rubella İnfeksiyalar 12 AZN
Anti – hepatit E (IFA) İnfeksiyalar 14 AZN
Helicobacter pylori igG İnfeksiyalar 12 AZN
Rotavirus (nəcisdə) İnfeksiyalar 10 AZN
HPV genotip16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 PCR 22 AZN
HPV 16,18 titr PCR 50 AZN
Abdomen 1 USM ( qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq) Ultrasonoqrafiya 15 AZN
Abdomen+böyrəklər (uşaqlarda) Ultrasonoqrafiya 16 AZN
Temporal (gicgah sümüyü) KT Kompyuter tomoqrafiyası 50 AZN
Nazointestinal və nazobiliar zondun qoyulması Endoskopiya 300 AZN
Döş qəfəsi rentgenoskopiyası Rentgenologiya 15 AZN
Başın masajı (10 - 12 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Duqlas arxa tağ punksiyası Ginekologiya 30 AZN
Usaqlıq bosluğunun müalicəvi qasınması ( endometriyanin hiperploziyası,polip) Ginekologiya 70 AZN
Valloplast yumusaq protez (1 çənə) Stomatologiya 300 AZN
Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) LOR 10 AZN
Xarici ventrikulostomiya (ümumi) Beyin cərrahiyyəsi 400 AZN
Anterior servikal disk əməliyyatı: əlavə hər məsafə Spinal əməliyyatlar 200 AZN
Xəstə üçün qanın alınması Diaqnostika 60-100 AZN
Yaraların birincili cərrahi işləhməsi - kiçik həcmli (yerli anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 45 AZN
Yaraların birincili cərrahi işlənməsi - kiçik həcmli (ümumi anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 110 AZN
Yaraların birincili cərrahi işlənməsi - böyük həcmli (yerli anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 90 AZN
Ağ xətt yırtığının plastikası, alloplastika ilə Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Harmonik skalpel (əməlliyata əlavə) Ümumi cərrahiyyə 400 AZN
Histereskopiya ilə ria ekstripasiyası Endoskopiya 250 AZN
Penis protez taxılması (tibbi sərf xaric) Urologiya 1700 AZN
Testikulyar sperma ekstraksiyası (Tese) Urologiya 350 AZN
Ureterolitotripsiya (tibbi sərf xaric) Urologiya 1000 AZN
TOT yerləşdirilməsi (tibbi sərf xaric) Urologiya 800 AZN
Skalyoz gipsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Endoskopik rinoseptoplastika LOR 900 AZN
Lokal dəri flebi (ümumi) Plastik cərrahiyyə 260 AZN
A – V fistulun kəsilib götürülməsi (ümumi) Plastik cərrahiyyə 250 AZN
Ağırlaşmış rinoplastika, 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 600 AZN
Estetik burun əməliyyatı Plastik cərrahiyyə 800 AZN
Epidural anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Qlükoza tolerant test Biokimya 8 AZN
C-reaktiv zülal (lateks-aqqlütinasiya üsulu) Biokimya 5 AZN
Antistreptolizin -O (lateks-aqqlütinasiya üsulu) Biokimya 5 AZN
Prolaktin (PRL) Hormonlar 14 AZN
Toxoplasma IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Chlamydia trachomatis İgM İnfeksiyalar 12 AZN
Anti-HBc IgM(IFA) İnfeksiyalar 17 AZN
Salmonella species PCR 25 AZN
Yersina enter PCR 25 AZN
Kranial (baş- beyin) CT Kompyuter tomoqrafiyası 70 azn
Mədə bezoarının mexaniki litotripsiyası Endoskopiya 250 AZN
Bud sümüyü RQR 2 PR Rentgenologiya 25 AZN
Mil-bilək oynağı RQR 2 pr Rentgenologiya 20 AZN
Mammoqrafiya (bilateral) Rentgenologiya 25 AZN
UVÇ FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Biyopsiya punch Dermatologiya 10 AZN
Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandırılması (1 seans, dərman daxil) Ginekologiya 50 AZN
Korneadan yad cisim çıxarılması Oftalmologiya 20 AZN
Beyin absesləri: kraniotomiya ilə çıxarılması Abses əməliyyatları 1200 AZN
Ağ xətt yırtığının plastikası Ümumi cərrahiyyə 550 AZN
Diafraqma yırtığının ləğvi laparoskopiya Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Distal pankreasektomiya Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Milliqan-morqan üsulu ilə hemorroidektomiya (2-ci modifikasiya) Proktologiya 350 AZN
Vaginal histerektomiya ön-arxa kolpoqrafiya (ümumi anesteziya ilə), 3 (üç) gün stasionarda yatış Ginekologiya 1200 AZN
Total abdominal histerektomiya (usaqlığın ekstirpasiyası) Ginekologiya 800 AZN
Yumurtalıq kistinin laparoskopik çıxarılması Endoskopiya 750 AZN
Tubektomiya əməliyyatı Ginekologiya 650 AZN
Sidik kisəsi sisinin transuretral elektrokoterizasiyası Urologiya 800 AZN
Sidik axarlarının retroqrad kateterizasiyası (endoskopik) Urologiya 175 AZN
Nefrolitotomiya Urologiya 1150 AZN
Fəqərə sınıqlarında transpedikular fiksasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 7000 AZN
Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (böyük) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 250 AZN
Üst ətrafın uzadılması (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Ağciyərin kənari rezeksiyası Pulmanalogiya 700 AZN
Ağız boşluğundan xos xassəli törəmənin çıxarılması LOR 250 AZN
Haymor cibinin punksiyası (yerli anesteziya) LOR 100 AZN
Qırışlar üçün BOTOX inyeksiyası Plastik cərrahiyyə 100 AZN
Qırış və ləkələr üçün 3 xlor sirkə turşusu ilə dəri soyulması Plastik cərrahiyyə 50 AZN
APTT Koaquloqramma 7 AZN
Sidik əkilmə + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
PSA-prostatspesifik antigen Onkomarkerlər 18 AZN
Antispermal antitellər (spermada) Onkomarkerlər 16 AZN
Lupus test Onkomarkerlər 18 AZN
Listerioz IgG İnfeksiyalar 17 AZN
Limfa düyünləri (tam) USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Tiroid (qalxanvari) vəzin doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Sidik sistemi KT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Biopunktura Terapiya 10 AZN
Akupressura FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Yarı ümumi masaj FİZİOTERAPİYA 20 AZN
Yaxalıq nahiyəsinin masajı (15 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Elektromiostimulyasiya 1 seans FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Kolposkopiya + biopsiya Ginekologiya 40 AZN
Metallo-keramika qapaq (Vita VM-13) Stomatologiya 95 AZN
Konxo inyeksiyası (5 seans) LOR 30 AZN
Lakunaların yuyulması LOR 50 AZN
Ultrasonoqrafiya (ultrasəs müayinəsi) Oftalmologiya 27 AZN
Subkonyuktival və subtenon inyeksiyaları Oftalmologiya 5 AZN
Ön kamera punksiyası və ya inyeksiyası (müayinə üçün) Oftalmologiya 30 AZN
Konkrementin (küretajı) Oftalmologiya 30 AZN
Subdural hematoma çıxarılması: kraniotomiya ilə (iki tərəf) Travmatoloji əməliyyatlar 2000 AZN
Xoledoxun drenləşdirilməsi (təkrar əməliyyat zamanı) Ümumi cərrahiyyə 1070 AZN
Istmusektomiya Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Abdominoplastika herniotomiya ilə Ümumi cərrahiyyə 850 AZN
Flebektomiya (asağı ətraf venaların varikoz genislənməsi zamanı, bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 650 AZN
Fleboektomiya (bir ayaqda) Damar cərrahiyyəsi 1500 AZN
Bartolin vəzinin çıxarılması Ginekologiya 300 AZN
Özbaşına düşük (hamiləliyin 14-28 həftəsi arası) Ginekologiya 300 AZN
İki tərəfli skrotal orxiaktomiya Urologiya 500 AZN
Laparoskopik varikoselektomiya (tək tərəfli) Urologiya 1000 azn
Sistektomiya Urologiya 2000 AZN
Açıq nefrostomiya, piyelostomiya Urologiya 900 AZN
Hipospadiya əməliyyatlərı - THERSUH Urologiya 1000 AZN
Yuxarı ətraflara gips çəkilməsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 70 AZN
Posterior Vertebral Enstrumentasiya 2-ci dərəcəl TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 6000 AZN
Orta sümüklərdə osteosintez, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Kiçik sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası ( ümumi ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Diz oynağının colloteral bağlarının əməliyyatı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Bilobektomiya Pulmanalogiya 1200 AZN
Estetik göz qapaqları əməliyyatı (total) Plastik cərrahiyyə 950 AZN
Anesteziya (4 saatlıq) Anesteziologiya 200 AZN
Anesteziya (6 saatdan yuxarı) Anesteziologiya 300 AZN
Qanama zamanı Koaquloqramma 3 AZN
Qlükoza və ketonlar Biokimya 4 AZN
Na, K, Cl (qanda və sidikdə) ekspress Biokimya 15 AZN
Toxoplasma IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Mycoplazma pneumoniae PCR 25 AZN
Neyrosonoqrafiya (beyin USM) Ultrasonoqrafiya 16 AZN
Pelvik (çanaq sahəsi) KT Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Rəqəmli diskin hazırlanması- CD və ya DVD Kompyuter tomoqrafiyası 10 AZN
Qida borusunun strukturasının balon dilyatasiyası Endoskopiya 100 AZN
Kardiospazmın balon dilyatasiyası Endoskopiya 100 AZN
Kəllə 2 PR. Rentgenologiya 25 AZN
Xolesistoqrafiya Rentgenologiya 30 AZN
Akupunktura Terapiya 10 AZN
Döş qəfəsinin massajı (15 - 20 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Skolioz, kifoz FİZİOTERAPİYA 25 AZN
Cavanlaşma kokteylleri-boyun və dekolte Dermatologiya 15 AZN
Dermobroziya Dermatologiya 15 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (1-ci kateqoriya) [1 səth] Stomatologiya 20 AZN
Dişlərin ftorlaşdırılması (ftorlak ilə) Stomatologiya 10 AZN
Qranulların yandırılması ( 3 seans) LOR 50 AZN
Göz qapaqlarının massajı (1 seans) Oftalmologiya 5 AZN
Plevra bosluğunun punksiyası Pulmanologiya 35 AZN
Fibrobronxoskopiya Pulmanologiya 40 AZN
Venadaxili infuziya (dərmansız, tibb mərkəzində) Manipulyasiyalar 4 AZN
Hemodializ (1 seans) Manipulyasiyalar 60 AZN
Yağların ozonlaşdırılması Ozonoterapiya 10 AZN
Subdural hematoma çıxarılması: kraniotomiya ilə (bir tərəf) Travmatoloji əməliyyatlar 1500 AZN
Mikrocərrahi neyrorafiya: əlavə hər sinir Periferik sinir əməliyyatları 100 AZN
Kiari anomaliyası (ümumi) Anomaliya əməliyyatları 1400 AZN
Absess və hematomların yarılıb drenaj olunması-böyük həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 150 AZN
Vaqotomiya + antrumektomiya Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Pararektal teratomaların (diametri 6 sm-ə qədər olan) kəsilib götürülməsi Proktologiya 500 AZN
Aralığın və sfinkterin doğuş zamanı travmalardan sonra kolpoperineosfinkteroplastikası Proktologiya 800 AZN
Diaqnostik laparoskopiya+biopsiya (Ümumi anesteziya ilə) 2(iki) günə qədər stationarda yatış Endoskopiya 550 AZN
Laparoskopik uterosakral denervasiya Endoskopiya 600 AZN
Yumurtalığın pazvarı rezeksiyası Ginekologiya 650 AZN
Vaginal septumun kəsilməsi Ginekologiya 150 AZN
Uşaqlıq daxili inseminasiya (IUI) (ikinci mərhələ) Ginekologiya 75 AZN
Prostat masaji Urologiya 10 azn
Kavernozo-sponqioz şuntunun qoyulması Urologiya 2200 azn
Tək tərəfli epididimektomiya Urologiya 400 AZN
İleal loop (tibbi sərf xaric) Urologiya 1500 AZN
Sistolitotripsi mexaniki Urologiya 800 AZN
Sistektomiya + ideal loop Urologiya 2500 AZN
Laparoskopik postoperativ yırtığın təmiri, 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Urologiya 1350 AZN
Nefrektomiya, hissəvi Urologiya 1850 AZN
Çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Maleol sınığı (daxili, xarici, arxa və ikisi birdən), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 azn
Asetabulum sınıqları, 10 (on) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Kiçik oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
Sadə osteotomiya, 2 günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 350 AZN
Yara debridmanı (orta) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 250 AZN
Mezoterapiya Plastik cərrahiyyə 100 AZN
Almacıq nahiyyəsinin sümük parçası, yaxud protez ilə böyüdülməsi Plastik cərrahiyyə 600 AZN
Baldır ayaq gipsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 25 AZN
Qan qrupu uyğunluğunun təyini Laboratoriya 5 AZN
Demodeksin təyini Laboratoriya 5 AZN
Şəxsiyyət vərəqəsi üçün tibbi arayış (boy, gözün rəngi, qan qrupu) Laboratoriya 7 AZN
IgM-immunoqlobulin M Biokimya 12 AZN
Anti-TG ab-tireoqlobulinə qarşı anticisimlər Onkomarkerlər 22 AZN
TPHA (treponema pallidium) İnfeksiyalar 16 AZN
Anti-HBs(IFA) İnfeksiyalar 17 AZN
Ureaplazma IgA İnfeksiyalar 12 AZN
Hepatit C(titr) PCR 95 AZN
Vertebral arteriya, rəngli doppler USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Çanaq sümükləri və büzdüm + 3D Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Xoledoxdan balon/səbətlə daş çıxarılması Fibrorektoskopiya 500 AZN
Kəllənin rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Kardioversiya (tibbi sərf xaric) Kardioloji testlər 100 AZN
Tzanck smear (yayma) Dermatologiya 17 AZN
Ultrasəs müalicəsi Dermatologiya 10 AZN
Kandilomaların yandırılması (az miqdarda) Ginekologiya 30 AZN
Göz yaşı kisəsinin drenajı Oftalmologiya 50 AZN
Fibrobronxoskopiya + biopsiya Pulmanologiya 45 AZN
Nazal ensefalosele (kraniotomiya ilə) Travmatoloji əməliyyatlar 1300 AZN
Spinal meninqomielosele Spinal əməliyyatlar 1100 AZN
Dəri və dərialtı törəmələrin çıxardılması (kiçik), (yerli anesteziya ilə), ambulator Ümumi cərrahiyyə 45 AZN
Qastrostomiya, qastrotomiya Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Subtotal kolektomiya Ümumi cərrahiyyə 1400 AZN
Flebektomiya (asağı ətraf venaların varikoz genislənməsi zamanı, iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Adenomatoz polipin (3 sm-ə qədər diametrdə) transanal kəsilib götürülməsi Proktologiya 150 AZN
Sfinkterin hissəvi tikilməsi ilə pararektal transsfinkter fistulanın kəsilib götürülməsi Proktologiya 550 AZN
Vaginal küdülün plastikası + arxa kolporrafiya Ginekologiya 800 AZN
Limfa düyünlərinin biopsiyası Mammologiya 100 AZN
Vazoqrafiya (iki tərəf) Urologiya 600 AZN
Perkutan sistostomiya (ləvazimat xaric) Urologiya 250 AZN
Sidik kisəsi boyununun rezeksiyası Urologiya 800 AZN
Ureteroneosistostomiya (ikitərəfli) (ümumi anesteziya ilə), 4 (dörd) gün stasionarda yatış Urologiya 1750 AZN
Urospiralın çıxarılması Urologiya 120 AZN
Böyrək eksplorasiyası Urologiya 600 AZN
Nefrektomiya, sadə Urologiya 1250 AZN
Pelvik böyrək nefrolitotomiya Urologiya 2000 AZN
Daxili uretromiya Urologiya 550 AZN
Qol asqısı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 5 AZN
Disk yırtığı ləğvi (bir disk yırtığı) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Böyük sümüklərdə external fiksatorun tətbiqi, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Sinovial biopsiya (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 250 AZN
Aşıq-baldır oynaqlarının bağlarının əməliyyatları TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 550 AZN
Diaqnostik torakoskopiya Endoskopiya 700 AZN
Torakoskopiya + plevral boşluğundan törəmənin xaric olunması Endoskopiya 1000 AZN
Endoskopik adenoidektomiya+ tonzillektomiya LOR 400 AZN
Endoskopik submukoz rezeksiya + konxatomiya LOR 500 AZN
Hipertrofik faringitin lazer ilə müalicəsi LOR 100 AZN
Blefaroplastika (hər ikisi birlikdə), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 500 AZN
Dodaq böyütməsi və qırışlar üçün qialuron turşusu inyeksiyası hər dodaq üçün Plastik cərrahiyyə 150 AZN
Xarici qulaq estetik əməliyyatı (otoplastika) Plastik cərrahiyyə 250 AZN
Leykositlər Laboratoriya 3 AZN
Qıjı simptomunun təyini Laboratoriya 6 AZN
Bilirubin (düz) Biokimya 3 AZN
Mycobacteria pylori igG+igM(kart-test) İnfeksiyalar 8 AZN
Ascaris IgG (qanda) İnfeksiyalar 12 AZN
Norovirus 1,2 PCR 25 AZN
Hepatit G(keyfiyyət) PCR 35 AZN
Döş fəqərəsi kt Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Digər klinikalarda çəkilənçəkilən tomogramlarin konsultasiyası Kompyuter tomoqrafiyası 20 AZN
Soltərəfli fibrokolonoskopiya Endoskopiya 30 AZN
RPXQ diaqnostik Endoskopiya 300 AZN
Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (1 proyeksiyalı) Rentgenologiya 15 AZN
Burun sümüklərinin rentgenoqrafiyası (2 proyeksiya) Rentgenologiya 20 AZN
Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ümumi icmal) Rentgenologiya 20 AZN
Biyopsiya eksizyonel Dermatologiya 10 AZN
Komedon ekstripasiyası Dermatologiya 14 AZN
Urticaria bası testi Dermatologiya 5 AZN
Üzə qulluq (qeyd: istifadə olunan dərmanlar və proseduralardan aslıdır) Dermatologiya 25 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - qarın Dermatologiya 20 AZN
Prostat masajı (seansı) Andrologiya 8 AZN
Gingivitin vitamin və müalicəvi pastalarla müalicəsi Stomatologiya 40 AZN
Metallo-keramika qapaq (Noritake) Stomatologiya 70 AZN
Parasentez LOR 30 AZN
Intravitreal punksiya və ya inyeksiya (müayinə üçün) Patologiya Oftalmologiya 50 AZN
Venadaxili infuziya (evdə dərmansız) Manipulyasiyalar 10 AZN
Yaranın işlənməsi və böyük aseptik sarğının qoyulması Manipulyasiyalar 12 AZN
Böyük autogemoozonoterapiya Ozonoterapiya 40 AZN
Likvoreya fistulası əməliyyatları: transsfenoidal yolla Travmatoloji əməliyyatlar 1500 AZN
Servikal laminektomiya (arxa elementlərin kəsilməsi) (tək fəqərə) Spinal əməliyyatlar 700 AZN
Yaraların birincili cərrahi işləhməsi - böyük həcmli (ümumi anesteziya ilə) Ümumi cərrahiyyə 190 AZN
Dalaq rezeksiyasi Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Appendektomiya (açıq), yayılmış peritonitlə, ağırlaşmış Ümumi cərrahiyyə 850 AZN
Düz bağırsağın ön rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 2000 AZN
Metroplastika əməliyyatı Ginekologiya 900 AZN
Laparotomik BURCH əməliyyatı Ginekologiya 500 AZN
Cərrahi histeroskopiya Endoskopiya 700 AZN
Histeroskopiya ilə myom rezeksiyası Endoskopiya 800 AZN
Qeysəriyyə əməliyyatı Ginekologiya 1000 azn
Fibroadenomaların, kistaların çıxarılması Mammologiya 200 AZN
Uroflumetriya Urologiya 8 AZN
Nefrostoma dəyişdirilməsi Urologiya 100 AZN
Bir tərəfli skrotal orxiektomiya Urologiya 500 AZN
Parsial peniktomiya Urologiya 1250 AZN
Penisin dorsal venaların bağlaması Urologiya 750 AZN
Varikoselektomiya (birtərəfli subinguinal mikrocərrahi) Urologiya 400 AZN
Nefroktomiya laparoskopik Urologiya 1600 AZN
Torako-braxial gips sarğısı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 45 AZN
Böyük sümük sınıqlarının qapalı reduksiyası (yerli anesteziya ilə) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 250 AZN
Oynaq daxili yad cisim və oynaq siçanı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Intramedulyar Mil Çıxardılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Exinokokkektomiya (tək sist) Pulmanalogiya 800 AZN
Qulaq frunkulunun açılması (yerli anesteziya) LOR 150 AZN
Bir tərəfli stapedektomiya LOR 1100 AZN
Kontrakturanın açılması: yalnız bir oynaq üzərində Plastik cərrahiyyə 45 AZN
Çevrilmis dös giləsinin korreksiyası Plastik cərrahiyyə 350 AZN
Buxaq nahiyəsinin sümük parçası yaxud protez ilə böyüdülməsi Plastik cərrahiyyə 500 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), 5 sm-ə qədər Plastik cərrahiyyə 230 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), 10 sm-i keçməyən çox sayda Plastik cərrahiyyə 470 AZN
Anesteziya (3 saatlıq) Anesteziologiya 160 AZN
Xlor (Cl) Biokimya 10 AZN
Na (sidikdə) Biokimya 10 AZN
Onurğa beyni mayesinin əkilməsi + antibiotiklərə həssaslıq (25 antibiotik) Mikrobioloji 15 AZN
Qanın sterilliyi Mikrobioloji 15 AZN
Total T3 Mikrobioloji 12 AZN
Ureaplazma Ig M İnfeksiyalar 12 AZN
Hepatit B (titr) PCR 65 AZN
Böyrəklər+sidik kisəsi USM Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Hamiləliyin USM ilə təyini Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Boyun KT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Onurğa sütunu üç söbəsinin vahid skanoqramması Kompyuter tomoqrafiyası 20 AZN
Yuxarı tənəffüs yollarının endoskopiyası (burun-udlaq, ağız-udlaq, qırtlaq ) + biopsiya Endoskopiya 25 AZN
PH-metriya Endoskopiya 2 AZN
Qastrostomanın qoyulması Endoskopiya 500 AZN
Ekskretor uroqrafiya Rentgenologiya 70 AZN
Aşağı ətrafların masajı (iki tərəf) (20 - 25 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Iri oynaqlar, bir seans FİZİOTERAPİYA 16 AZN
Bullaların açılması Dermatologiya 5 AZN
TRUE testi (allergiya testi) Dermatologiya 70 AZN
Wood baxışı (lupa) Dermatologiya 10 AZN
Kelloid çapığın mualicəsi Dermatologiya 14 AZNB
Uşaqlıq boynunun konizasiyası Ginekologiya 70 AZN
Metallo-keramika qapaq (Duceram, VitaVMK-95) Stomatologiya 85 AZN
Mədə borusunun qoyulması Manipulyasiyalar 5 AZN
Mikrocərrahi neyrorafiya (loskut ilə): tək bir sinir Periferik sinir əməliyyatları 1500 AZN
Biseqmentektomiya Ümumi cərrahiyyə 1250 AZN
Nazik bağırsağın rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Selikli qişanın yerinin dəyişdirilməsi ilə ekstasfinkter fistulanın ləğv edilməsi Proktologiya 600 AZN
Histeroskopiya ilə polip rezeksiyası ( ümumi ) ambulator Endoskopiya 250 AZN
Laparoskopiya ilə yumurtalıqların pazvari rezeksiyası Endoskopiya 500 AZN
Prostat masajı (seansı) Urologiya 10 AZN
Sidik kisəsi şişinin T.U.R.-u (2 sm-dən böyük), (ümumi anesteziya ilə) 2 iki) gün stasionarda yatış Urologiya 950 AZN
Endoskopik uretral karankul eksiziyası ümumi anesteziya ile 1 gün stasionarda yatıs Urologiya 500 AZN
Çarpaz bağın artroskopik əməliyyatı (tibbi sərf daxil) (ağırlaşmış) Laboratoriya 3100 AZN
Orta oynaq çıxıqlarının qapalı reduksiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Tenodez, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Plevra boşluğundan törəmənin biopsiyası Pulmanalogiya 280-350 AZN
Torakoskopiya + hidroperikard zamanı dekompressiya Endoskopiya 900 AZN
Endoskopik Adenoidektomiya LOR 200 AZN
Endoskopik konxatomiya (iki tərəfli) LOR 400 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), 10 sm-ə qədər Plastik cərrahiyyə 330 AZN
Ümumi anesteziya, maskasız Anesteziologiya 30 AZN
Arterial kateterizasiya Anesteziologiya 10 AZN
Hemoqlobin,Leykositlər,EÇS Laboratoriya 4 AZN
Soskob (qurd yumurtasına görə) Laboratoriya 5 AZN
Sinovial mayenin ümumi müayinəsi Laboratoriya 12 AZN
RF- revmatoid faktor (lateks-aqqlütinasiya üsulu) Biokimya 5 AZN
Xlor (sidik) Biokimya 10 AZN
Turşu qələvi müvazinəti:qan qazları Ph p CO2 Po2 HCO3 hər hansı bir kombinasiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 40 AZN
HCV (kart-test) İnfeksiyalar 8 AZN
Malyariya (kart-test) İnfeksiyalar 8 AZN
Exinokokk(qanda) İnfeksiyalar 14 AZN
Astrovirus PCR 25 AZN
Corynebacterium diphtheriae PCR 25 AZN
Qaraciyər,öd kisəsi USM Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Aşağı ətraf arteriya, rəngli dopler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Qida borusu, mədə, onikibarmaq bağırsaq, yoğun bağırsağın rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 50 AZN
Biyopsiya insizyonal Dermatologiya 6 AZN
Urticaria soyuq testi Dermatologiya 5 AZN
Wood baxışı (bütün bədən) Dermatologiya 15 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - qollar Dermatologiya 35 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - qollar, dirsəkdən Dermatologiya 25 AZN
Qalvanik prosedurlar Dermatologiya 10 AZN
Perforasion pərdəsinin sanasiyası LOR 30 AZN
Plevra boşluğunun drenajı Pulmanologiya 50 AZN
Spirometriya Pulmanologiya 20 AZN
Yuxarı tənəffüs yollarının endoskopiyası (burun-udlaq, ağız-udlaq, qırtlaq) Pulmanologiya 20 AZN
Arterio-venoz anastomozun qoyulması (kateter xaric) Manipulyasiyalar 300 AZN
Cellyulitin ozonoterapiyası Ozonoterapiya 30 AZN
Karpal tuneldə n. medianusun dekompressiyası (ümumi) Periferik sinir əməliyyatları 450 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (bir tərəfli), alloplastika ilə (böyük) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Paratiroidektomiya Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Qastroenteroanastomozun qoyulması Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Nazik bağırsaq keçməməzliyinin ləğvi Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Kəskin paraproktitin açılması Proktologiya 140-250 AZN
Vaginal bitişmənin açılması Ginekologiya 700 AZN
Cavernozoqrafiya Urologiya 35 AZN
Orxipeksiya (iki tərəf) Urologiya 850 AZN
Xaya absesinin boşaldılması Urologiya 300 AZN
Perkutan sistolitotripsiya Urologiya 900 AZN
Ureterosel (endoskopik) Urologiya 700 AZN
Prostatın iynə biopsiyası (yerli anesteziya ilə), ambulator Urologiya 250 AZN
Proksimal hipospadiya əməliyyatları Urologiya 1000 AZN
Orta oynaqlarda eksartikulyasiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Vertebra sümük biopsiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Tendon qanglionu çıxarılması (kistik higrom) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 160 AZN
Sümük autotransplantının alınması (başqa əməliyyatla birlikdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Pulmonektomiya Pulmanalogiya 1500 AZN
Endoskopik tonzillektomiya LOR 300 AZN
Üzün yanaq, çənə, ağız kənarları nahiyəsinin gərilməsi Plastik cərrahiyyə 200 AZN
Spinal anesteziya Anesteziologiya 100 AZN
Arterial qan qazının analizı Anesteziologiya 40 AZN
Diaqnostik müdaxilələrdə və yerli anesteziya zamanı həkim anestezioloq müsaidəsi Anesteziologiya 20 AZN
Chlamydia tr.+ Mycop.gen. + Mycop.hom. + Ureap. ur./parv + Gard. vag. + N. gon. + Trich. vaginalis + HSV + CMV + HPV skrining PCR 170 AZN
Shigella Species PCR 25 AZN
Clostridium difficile PCR 25 AZN
Toxoplasma PCR 25 AZN
Süd vəzisi USM Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Qaraciyərin doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 35 AZN
Fissur örtülməsi (t.dis) Kompyuter tomoqrafiyası 5 AZN
Fibroezofaqoskopiya Endoskopiya 20 AZN
Fibroezofaqoskopiya + biopsiya Endoskopiya 25 AZN
Qida borusunun rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Pathergiya testi Dermatologiya 17 AZN
Dermatoskopiya-1(bir) xal Dermatologiya 12 AZN
Tatuaj - dodaq Dermatologiya 40 AZN
Uşaqliq yolundan yaxmanın götürülməsi Ginekologiya 3 AZN
Rentgen şəklinin vizioqrafla çıxarılması Stomatologiya 5 AZN
Hemiseksion Stomatologiya 5 AZN
Premolyar və molyar dişlərin çəkilməsi Stomatologiya 10 AZN
Müvəqqəti dişlərin çıxarılması Stomatologiya 5 AZN
Güdüllü diş Stomatologiya 30 AZN
Burun boğaz boşluğunun yuyulması (1 seans) LOR 25 AZN
Ortoptik müalicə (seansı) (çəpgözlülükdə) Oftalmologiya 5 AZN
Avtorefraktometriya Oftalmologiya 10 AZN
Yuxarı tənəffüs yollarının endoskopiyası (burun-udlaq, ağız-udlaq, qırtlaq ) + biopsiya Pulmanologiya 25 AZN
Broxların lavajı Pulmanologiya 40 AZN
Epidural hematoma çıxarılması: rezeksiya trepanasiya Travmatoloji əməliyyatlar 1200 AZN
Laparoskopik hernioplastika (bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Funksional boyun disseksiyası (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1400 AZN
Kardiomiotomiya laparoskopik Ümumi cərrahiyyə 1100 AZN
Total pankreaektomiya Ümumi cərrahiyyə 2500 AZN
Bağırsaq perforasiyası tikilməsi Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Arteriya-venoz fistula Damar cərrahiyyəsi 150 AZN
Laporatomiya ilə adezyolizis Ginekologiya 500 AZN
Histereskopiya ilə yad cismin çıxarılması Diaqnostika 300 AZN
Yumurtalığın kistasının çıxarılması Ginekologiya 650 AZN
Uşaqlıq boynunun küdülünün çıxarılması Ginekologiya 300 AZN
Lipomanın çıxarılması Mammologiya 150 AZN
Penis qırığının təmiri Urologiya 1500 AZN
Uretral papillomanın elektro-koagulyasiyası Urologiya 125 AZN
Varikoselektomiya (ikitərəfli subinguinal mikrocərrahi) Urologiya 450 AZN
Ureteroneosistostomiya (birtərəfli) (ümumi anesteziya ilə), 4 (dörd) gün stasionarda yatış Urologiya 1250 AZN
Dekompresiya ümumi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 250 AZN
Tibia uzadılması (tibbi sərf xaric ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Endoskopik konxatomiya (bir tərəfli) LOR 300 AZN
Parotonzilyar absesin açılması əməliyyatı (yerli anesteziya) LOR 250 AZN
Kalsium Biokimya 6 AZN
Free testosteron Hormonlar 16 AZN
Lamblia IgG (qanda) İnfeksiyalar 12 AZN
Tiroid USM (bilateral) Ultrasonoqrafiya 18 AZN
Pelvis (kiçik çanaq) doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Süd vəzi (bilateral) doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Kontrast damardaxili (telebrix 100 ml) Kompyuter tomoqrafiyası 10 AZN
Sanasion bronxoskopiya Endoskopiya 40 AZN
PST Endoskopiya 400 AZN
Endoskopik bilyar endoprotezin yerləsdirilməsi (ü.a) Fibrorektoskopiya 350 AZN
Burun ətrafını ciblərinin rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Onurğanın oma-büzdüm nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (yan proyeksiya) Rentgenologiya 20 AZN
Qida borusu, mədə və onikibarmaq bağırsağın rentgenoskopiyası Rentgenologiya 20 AZN
Traksiya (mexaniki dartınma 10-60 dəq) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Arzuolunmaz tüklərın alınması: üz (çənə, üst dodaq) Dermatologiya 14 azn
Kontur plastika. Dodaqlarin böyüdülməsi (preparat xaric) Dermatologiya 100 AZN
Dislərin replontasiyası Stomatologiya 70 AZN
Periostitin açılması Stomatologiya 30 AZN
Paradontozun müalicəsi Stomatologiya 50 AZN
Qırılmış protezlərin yenidən bərpası Stomatologiya 15 AZN
Qırtlağa dərman maddələrinin yedirilməsi (5 seans) LOR 50 AZN
Kompyuterlə görmə sahəsi müayinəsi Oftalmologiya 20 AZN
Vena daxili inyeksiya Manipulyasiyalar 2 AZN
Arxa kəllə çuxurunun şişlərinin çıxarılması Beyin cərrahiyyəsi 2000 AZN
Kranioplastik əməliyyatları: yad cismin implantasiyası (tibbi sərf) Travmatoloji əməliyyatlar 900 AZN
Spinal difrafizm (ümumi) Anomaliya əməliyyatları 1300 AZN
Dolama açılması (panarisi) (yerli) Ümumi cərrahiyyə 24 AZN
Bud yırtığının plastıkası Ümumi cərrahiyyə 500 AZN
Göbək yırtığının plastikası (alloplastika ilə) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Xoledoxoduodenostomiya Ümumi cərrahiyyə 900 AZN
Papilloektomiya Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Enterostomiya Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Aşağı rektovaginal fistulalarda cərrahi əməliyyatlar Proktologiya 650 AZN
Düz bağırsağın xoşxassəli törəmələrinin transanal kəsilib götürülməsi (xovlu sislər də daxil olmaqla) Proktologiya 500 AZN
Laparoskopik miomektomiya Endoskopiya 1000 AZN
Qeysəriyyə + boruların bağlanması Ginekologiya 1200 azn
Sidik kisəsinin instlyasiyası (yuyulması) (1 seans) Urologiya 25 AZN
Laparoskopik böyrək kistinin eksiziyası Urologiya 1000 AZN
Özəl bandajlar (jones bandajı) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 12 AZN
Köks gips korseti TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 30 AZN
Said və əl (dirsək altı) gips çəkilməsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 20 AZN
Posterior Vertebral Enstrumentasiya 3-cü dərəcəli TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 8000 AZN
Artroskopik sinovial biopsiya, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 AZN
Parçalı sümük sınıqları, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 650 AZN
Böyük sümük biopsiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 140 AZN
Aşıq-baldır oynaqlarının bağlarının rekonstruksiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 750 AZN
Sinovektomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Büzdüm sümüyünün çıxarılması (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 AZN
Böyük sümük psevdoartrozları (tibbi sərf xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Torakotomiya + laxtalanmış hemotoraksin ləğv edilməsi Pulmanalogiya 900 AZN
Lobektomiya Pulmanalogiya 1000 AZN
Endoskopik submukoz rezeksiya (septoplastika) LOR 450 AZN
İncə qalınlıqlı dəri qrefti/2 qrup: çoxsaylı kiçik sahələr (ümumi) Plastik cərrahiyyə 450 AZN
Çapığ daxili inyeksiya Plastik cərrahiyyə 50 AZN
Periferik bloklar Anesteziologiya 100 AZN
Likvorun (onurğa beyni mayesinin) müayinəsi Laboratoriya 14 AZN
Qlükoza (toxluq-yeməkdən 2 saat sonra) Biokimya 4 AZN
Qammaqlütamiltransferaza(QQT) Biokimya 5 AZN
Komplement Biokimya 12 AZN
Qızılca Ig M İnfeksiyalar 13 AZN
Neisseria men. PCR 22 AZN
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya + biopsiya Endoskopiya 35 AZN
Total fibrokolonoskopiya Endoskopiya 50 AZN
Udlaq-qırtlağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 20 AZN
Kardiovaskulyar stress test-tredmil Kardioloji testlər 40 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - qoltuqaltı Dermatologiya 20 AZN
Rentgen şəklinin plyonkaya çıxarılması Stomatologiya 4 AZN
Burun boşluğunun arxa tamponadası LOR 30 AZN
Venadaxili inyeksiya ( evdə dərmansız ) Manipulyasiyalar 10 AZN
Körpücükaltı venanın kateterizasiyası (kateter xaric) Manipulyasiyalar 150 AZN
Kəllə daxili kistaların çıxarılması Beyin cərrahiyyəsi 1800 AZN
Kəllə sümüklərinin osteomielit əməliyyatı Abses əməliyyatları 500 AZN
Tethered kord əməliyyatı Anomaliya əməliyyatları 1200 AZN
Dəri və dərialtı törəmələrin cıxarılması-orta həcmli (ümumi anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 150 AZN
Qara ciyər iynə biopsiyası (yerli anesteziya ilə), 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 190 AZN
Laparoskopik hernioplastika (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 900 AZN
Total tireoidektomiya Ümumi cərrahiyyə 950 AZN
Appendektomiya (açıq), ağırlaşmamış Ümumi cərrahiyyə 400 AZN
Kolostomiya Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Servikal yetməməzlik Ginekologiya 200 AZN
Laparoskopik BURCH əməliyyatı Endoskopiya 900 AZN
Endometrioz ocaqlarının laparoskopik koaqulyasiyası (ümumi anesteziya ilə) 1(bir) günə qədər stasionarda yatış Endoskopiya 600 AZN
Laparoskopiya ilə uşaqlığın suspenziyası Endoskopiya 950 AZN
Laparoskopik total histerektomiya Endoskopiya 1400 AZN
Histereskopiya ilə ablazyo Endoskopiya 650 AZN
Laparoskopik ooferektomiya Endoskopiya 1000 AZN
Uretral instillasiyası (1 seans) Urologiya 20 AZN
Uretranın bujlanması (ümumi anesteziya), 1 (bir) gün stasionarda yatış Urologiya 30 AZN
İki tərəfli hidroselektomiya Urologiya 550 AZN
Artroskopik kapsula açılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 600 AZN
Artroskopik plika eksizyası, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Maleol sınığı (daxili, xarici, arxa və ya üçü birdən), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 850 azn
Total oynaq protezinin taxılması, 9 (doqquz) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 2000 AZN
Axil vətərinin qırılması (ümumi anesteziya ilə), gecikmiş, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Yumşaq toxumadan yad cismin çıxarılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150-170 AZN
Tendon transferi, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1100 AZN
Timpanoplastika LOR 1300 AZN
Burun boşluğu sinexiyalarının lazer ilə açılması LOR 120 AZN
Estetik göz qapaqları əməliyyatı üst və alt Plastik cərrahiyyə 600 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), çox sayda Plastik cərrahiyyə 450 AZN
Keton Biokimya 3 AZN
Trichamanos vag IgG İnfeksiyalar 14 AZN
Fibrorektosiqmoskopiya Endoskopiya 25 AZN
Dös qəfəsinin rqr 1 pr. və rsk Rentgenologiya 25 AZN
Qida borusu, mədə, onikibarmaq bağırsaq rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 40 AZN
Said sümüyü RQR 2 PR. Rentgenologiya 20 AZN
Skalyoz Rentgenologiya 50 AZN
Mammoqrafiya (unilateral) Rentgenologiya 50 AZN
Qarın nahiyəsinin masajı (5 - 10 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Pansuman (sarğı) 1 seans Dermatologiya 20 AZN
Otoloq serum testi Dermatologiya 25 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - bığ Dermatologiya 7 AZN
Spiralın uşaqlıq daxilinə yeridilməsi (spiral daxil) Ginekologiya 50 AZN
Kandilomaların yandırılması (çox miqdarda) Ginekologiya 70 AZN
Stomotoloqun müayinəsi Stomatologiya 20 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (Lux kateqoriya) [3 səth] Stomatologiya 35 AZN
Dişlərin kanal plombunun çıxarılması (1 kanal) Stomatologiya 7 AZN
Stiftin qoyulması (NiTi) (1 ədəd) Stomatologiya 15 AZN
FM-microprotez Stomatologiya 230 AZN
Plazmaferez (1 seans) Manipulyasiyalar 60 AZN
Basılmış sümük qəlpəsinin çıxarılması (bəsit) Travmatoloji əməliyyatlar 700 AZN
Mikrocərrahi neyrorafiya: tək bir sinir Periferik sinir əməliyyatları 1000 AZN
Tək sinir nevrolizi, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Periferik sinir əməliyyatları 400 AZN
Büzdümün dermoid kistinin çıxarılması (yerli) Ümumi cərrahiyyə 300 AZN
Dəri və dərialtı törəmələrin cıxarılması-orta həcmli (yerli anesteziya) Ümumi cərrahiyyə 75 AZN
Qida borusunun xoşxassəli törəmələrinin (leyomioma) enokulyasiyası (ümumi anesteziya ilə), 1(bir) gün reanimasiya, 6 (altı) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1400 AZN
Mədənin və ya bağırsagın cırılması Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Mədənin və ya bağırsagın çoxsaylı zədələri, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 1270 AZN
Müsariqənin cırılması (daxili qanaxma), 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 740 AZN
Pararektal intrasfinkter fistulanın ləğvi, 1 (bir) gün stasionarda yatış Proktologiya 500 AZN
Daxili hemoroy düyünlərinin Lateks üsulu ilə ləğvi Diaqnostika 130 AZN
Kəskin nalvari və ya ikitərəfli yerləşən pararektal absesslə əlaqədar aparılan cərrahi əməliyyatlar Proktologiya 500 AZN
Daxili hemorroy və polip düyünlərində qanaxmanın dayandırılması Proktologiya 100 AZN
Supraservikal histerektomiya (ümumi anesteziya ilə), 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış Ginekologiya 600 AZN
Laparoskopik tubektomiya Endoskopiya 700 AZN
Salpinqo-ooferektomiya Ginekologiya 700 azn
Vazoqrafiya (bir tərəf) Urologiya 500 AZN
Sidik kisəsinə endoskopik inyeksiya (tibbi sərf xaric) Urologiya 500 AZN
Ureterolitotomiya, alt 1/3 Urologiya 1000 AZN
Ureterosel (açıq əməliyyat) Urologiya 950 AZN
Laparoskopik adrenalektomiya Urologiya 1200 AZN
Arxa uretra klapanın TUR-la kəsilməsi Urologiya 900 AZN
Döş qəfəsi sarğısı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 8 AZN
Dyuptren kontrakturası, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Suptalar mobilləşdirmə TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 450 AZN
Sadə tək tendon təmiri TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Orta sümüklərin amputasiyası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Bəd xassəli sümük şişləri (böyük sümüklərdə) (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1500 AZN
Abdominoplastika, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 800 AZN
Şuvarski testi Laboratoriya 7 AZN
Sidiyin ümumi müayinəsi: sidiyin fiziki xassələri, sidiyin biokimyəvi müayinəsi, sidiyin mikroskopik müayinəsi Biokimya 6 AZN
HCV(IFA) İnfeksiyalar 14 AZN
Sidik kisəsi USM Ultrasonoqrafiya 8 AZN
Radioloqun evdən çağırısı Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Renal (böyrəklərin) dopleroqrafiya Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Sol tərəfli fibrokolonoskopiya + biopsiya Endoskopiya 45 AZN
Nazik bağırsağın rentgenoqrafiya və dinamik müayinəsi Rentgenologiya 30 AZN
Qarın boşluğu rentgenoskopiyası Rentgenologiya 15 AZN
Fəgərə arası blokada Terapiya 10 AZN
Ultrasəs terapiyası FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Dırnaq batmasında gümüs qələm müalicəsi Dermatologiya 8 AZN
Fotocavanlaşma (1 spışka) Dermatologiya 1 AZN
Kontur plastika, üzdəki qırışların ləğvi Dermatologiya 150 AZN
Akne və sızanaqların müalicəsi (1 seans) Dermatologiya 25 AZN
Qulaq deşmə Dermatologiya 10 AZN
Tatuaj - böyük rəsmlər Dermatologiya 60 AZN
Paradontoz dişlərin şinləşdirilməsi Stomatologiya 40 AZN
Burun boşluğunun yuyulması və təmizlənməsi LOR 35 AZN
Retrobulbar və parabulbar inyeksiyaları Oftalmologiya 10 AZN
Qapaq konyuktivasının biopsiyası Oftalmologiya 11 AZN
Qabırğaarası sinirlərin blokadası Pulmanologiya 20 AZN
Konveksital şişlər (böyük) Beyin cərrahiyyəsi 2200 AZN
Qlial şişlər: daxili dekompressiya mikrocərrahi üsulla Beyin cərrahiyyəsi 2000 AZN
Beyincik şişinin çıxardılması Beyin cərrahiyyəsi 1500 AZN
Transsfenoidal hipofizektomiya Beyin cərrahiyyəsi 3000 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (bir tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 450 AZN
Total lobektomiya (birtərəfli) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Normal doguş (çoxdöllü hamiləlik) Ginekologiya 1000 azn
Radikal mastektomiya Mammologiya 750 AZN
Mikrocərrahi epidermal sperma aspirasiyası (MESA) Urologiya 250 AZN
Ureterolizis Urologiya 1000 AZN
Radikal prostatektomiya Urologiya 2200 AZN
Artroskopik menisk təmiri, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 900 AZN
Oynaq içi artroskopik lavaj TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Endoskopik burunun qanayan polipinin çıxarılması LOR 350 AZN
Incə qalınlıqlı dəri qrefti /3 qrup yerli anesteziya Plastik cərrahiyyə 700 AZN
Estetik rinoplastika Plastik cərrahiyyə 400 AZN
Mürəkkəb rinoplastika Plastik cərrahiyyə 1000 AZN
Baldır nahiyəsinə yağ inyeksiyası Plastik cərrahiyyə 400 AZN
Bəlğəmin ümumi müayinəsi Laboratoriya 10 AZN
Adenovirus (nəcisdə) İnfeksiyalar 10 AZN
Legionella pneumoniae PCR 25 AZN
Mədə bezoarının mexaniki litotripsiyası Fibrorektoskopiya 250 AZN
Dös fəqərəsi rqr 2 pr. Rentgenologiya 25 AZN
Pəncənin rentgenoqrafiyası, 2 proyeksiya Rentgenologiya 20 AZN
Hərəkət stereotipinin korreksiyası üçün individual məsğələ (Defanoterapiya) FİZİOTERAPİYA 18 AZN
Papillomanın götürülməsi (5 ədəddən az) Dermatologiya 25 AZN
Üzün lazerlə dartılması (1 sm2) Dermatologiya 10 AZN
Üzün təmizlənməsi Dermatologiya 40 AZN
Usaqlıq boynu eroziyasının diatermo-koaqulasiyası Ginekologiya 40 AZN
Dişlərin polirovkası Stomatologiya 20 AZN
Ortopedik konstruksiyanın çıxarılması Stomatologiya 10 AZN
Paronazal punksiya (ikitəfərli) LOR 30 AZN
Otitlər zamanı dərmanların insuflyasiyası LOR 25 AZN
Mezoozonoterapiya Ozonoterapiya 20 AZN
Rektal ozonoterapiya Ozonoterapiya 10 AZN
Servikal laminektomiya; şiş çıxarılması + laminektomiya qiyməti Spinal əməliyyatlar 1700 AZN
Diafraqma yırtığının ləğvi Ümumi cərrahiyyə 880 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (iki tərəfli) Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Subtotal tireoidektomiya Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Tireoglossal axar kistinin çıxarılması Ümumi cərrahiyyə 600 AZN
Mədənin distal subtotal rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Qarın boşluğu daxili fleqmona və absesslərin açılması və drenaj edilməsi (ilgəkarası, çanaq, diafraqmaaltı, qaraciyəraltı, pertionarxası və s.) Ümumi cərrahiyyə 740 AZN
Liqatura keçirilməsi ilə ekstrasfinkter fistulanın ləğvi, 1 (bir) gün stasionarda yatış Proktologiya 500 AZN
Penisin dərialtı fibroplastik düyünün çıxarılması Urologiya 500 AZN
Tək tərəfli uretral balon dilatasiyası Urologiya 800 AZN
Piyelolitotomiya Urologiya 1000 AZN
Pyeloplastika Urologiya 1200 AZN
Yuxarı ətraf oynaqları üçün yaxınlaşdırıcı TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 10 AZN
Eksternal fiksatorlar, 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Torakotomiya + ağ ciyər yarasının tikilməsi Pulmanalogiya 800 AZN
FESC (funksional endoskopik sinus cərrahiyyəsi) iki tərəfli LOR 850 AZN
Mikrocərrahi üsulla qırtlaq polipinin çıxarılması LOR 800 AZN
Süd vəzi sallanması korreksiyası Plastik cərrahiyyə 700 AZN
Ümumi anesteziya, intubasiya (1 saatlıq) Anesteziologiya 100 AZN
T-lif.ümumi miqdarı, T-helperlər, T-supressorlar, helper-supressor Biokimya 24 AZN
Prostat vəzi sirəsinin əkilməsi + antibiotikoqramma Mikrobioloji 12 AZN
Trichamanos Vag PCR 22 AZN
Follikulometriya (transvaginal ) təkrar Ultrasonoqrafiya 10 AZN
Ağciyər KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Mikotik qazıntı (birbaşa nəzarət) Dermatologiya 16 AZN
Hissiyatın yoxlanılması Dermatologiya 15 AZN
Fotoepilasiya (1 spışka) Dermatologiya 1 AZN
Peeling Dermatologiya 60 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - ayaq Dermatologiya 40 AZN
Regionar okulyar anesteziya Oftalmologiya 20 AZN
Qlial şişlər: lobektomiya ilə Beyin cərrahiyyəsi 2500 AZN
Likvoreya fistulası əməliyyatları: transkranial yolla (tibbi sərf) Travmatoloji əməliyyatlar 1200 AZN
Splenektomiya (açıq) Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Splenektomiya (loaparoskopik) Ümumi cərrahiyyə 1700 AZN
Pankreas kistlərin drenləşdirilməsi (xarici və daxili) Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Laparoskopiya ilə adeziolizis Endoskopiya 700 AZN
Lampektomiya, kvadrantektomiya, radikal rezeksiya Mammologiya 500 AZN
Laparoskopik sistektomiya Urologiya 3500 AZN
Sistolitotripsi pnevmanik Urologiya 800 AZN
Ureterolitotomiya, üst 1/3 Urologiya 850 AZN
Ureterokalikostomoya Urologiya 1400 AZN
Mallet finger bərpası, 1 (bir) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), 10 sm-i keçən Plastik cərrahiyyə 430 AZN
Ümumi anesteziya, intubasiya (0,5 saatlıq) Anesteziologiya 50 AZN
Amilaza Biokimya 6 AZN
Parvovirus B 19 PCR 30 AZN
Mexaniki litotripsiya Fibrorektoskopiya 400 AZN
Bel oma RQR 2 PR Rentgenologiya 25 AZN
Ləkələrin lazerlə mualicəsi (1 sm2) Dermatologiya 10 AZN
Botoks (qırış ləğvi botul A tip.inyeksiyası), 1 vahid Dermatologiya 30 AZN
Perikoronitin cərrahi yolla müalicəsi Stomatologiya 20 AZN
Qızıl qapaq (1 ədəd) Stomatologiya 75 AZN
Tam çıxan lövhəli protez (1 çənə), alman qarnituru ilə Stomatologiya 150 AZN
Sarğı (kiçik) Manipulyasiyalar 4 AZN
Mədə yuyulması (zond ilə) Manipulyasiyalar 10 AZN
Subdural hematoma çıxarılması: frez dəliyindən (bir tərəf) Travmatoloji əməliyyatlar 1200 AZN
Beyin absesləri: frez dəliyindən aspirasiya Abses əməliyyatları 1000 AZN
Qasıq yırtığının plastikası (iki tərəfli), alloplastika ilə Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Postoperasion yırtığın plastikası (böyük həcmli), alloplastika ilə Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Kardiomiotomiya açIq Ümumi cərrahiyyə 1000 AZN
Laparoskopik fundoplastika Ümumi cərrahiyyə 1200 AZN
Radikal histerektomiya Ginekologiya 1200 AZN
Laparoskopik salpinqo-ooferektomiya Endoskopiya 1000 AZN
Qasıqüstü fistul drenajının dəyişdirilməsi Urologiya 25 AZN
Sidik kisəsinin divertikulektomiyası Urologiya 875 AZN
Perkutan piyelostomiya (tibbi sərf xaric) Urologiya 350 AZN
Artroskopik menisektomiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1000 AZN
Açıq sınıqlarda əməliyyat - qapalı sınıq halına gətirilməsi (orta) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 230 AZN
Exinokokkektomiya ( iki sist ) Pulmanalogiya 955 AZN
Exinokokkektomiya ( üç sist ) Pulmanalogiya 1160 AZN
FESC (funksional endoskopik sinus cərrahiyyəsi) bir tərəfli LOR 600 AZN
Parasintez borunun taxılması (iki tərəfli) LOR 350 AZN
Kursrok-Miller sınağı (immunoloji uyğunluq) Laboratoriya 7 AZN
Urobilinogen Biokimya 3 AZN
Bud çanaq oynağı-uşaqlarda USM (bir tərəf) Ultrasonoqrafiya 20 AZN
Yad cismin bronx və traxeyadan xaric edilməsi Endoskopiya 180 AZN
Arzuolunmaz tüklərin götürülməsi - bel Dermatologiya 30 AZN
Lipolitik kokteyller (lokal piy yiğ.qar. və sel.qar) Dermatologiya 15 AZN
Saç tökülməsinə qarşı kokteyllər Dermatologiya 40 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (1-ci kateqoriya) [2 səth] Stomatologiya 25 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (Lux kateqoriya) [1 səth] Stomatologiya 25 AZN
Periodontitin müalicəsi (1 kanal) Stomatologiya 12 AZN
Metallo-plastmas qapaq Stomatologiya 30 AZN
Tam çıxan lövhəli protez (1 çənə), türk qarnituru ilə Stomatologiya 100 AZN
Xoledox kistinin çıxarılması+hepatikoyeyunostomiya (ümumi) Ümumi cərrahiyyə 1280 AZN
Sağtərəfli hemihepatektomiya (ümumi anesteziya ilə), 1 (bir) gün reanimasiyada, 7 (yeddi) gün stasionarda yatış Ümumi cərrahiyyə 2100 AZN
Funksional boyun disseksiyası bir tərəfli Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Köndələn çənbər bağırsağın rezeksiyası Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Ovarioektomiya Ginekologiya 600 AZN
Penis protez çıxarılması Urologiya 1500 AZN
Total penektomiya Urologiya 1750 AZN
T.U.R biopsiya Urologiya 600 AZN
Uretral kistin çıxardılması Urologiya 750 AZN
Maleol sınığı (daxili, xarici, arxa - hər biri) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 400 azn
Torakoskopiya + laxtalanmış hemotoraksın ləğv edilməsi Endoskopiya 800 AZN
Burun boşluğunda bitişmənin aradan qaldırılması (bir tərəfli) LOR 200 AZN
Timpanoplastika + mastoidektomiya LOR 1500 AZN
Kiçik həcmli üz gərilməsi, buxaqdan yağ alınması ilə (mini face-lift) Plastik cərrahiyyə 100 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), 10 sm-i keçən çox sayda Plastik cərrahiyyə 570 AZN
Zülal (sutkalıq sidikdə) Biokimya 3 AZN
Lamblia IgA (qanda) İnfeksiyalar 12 AZN
Nazobiliar pankreatik drenajın yerləşdirilməsi Fibrorektoskopiya 650 AZN
Diz nahiyəsinin massajı ( iki tərəf) 10 dəq FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Mimik əzələlərin masajı (12 - 15 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Tatuaj - balaca rəsmlər Dermatologiya 30 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (1-ci kateqoriya) [3 səth] Stomatologiya 30 AZN
Rinoskopiya (monitor ilə) LOR 20 AZN
Sistektomiya (qeyri-parazitar) Ümumi cərrahiyyə 780 AZN
Penis plikasiyası Urologiya 1250 AZN
Sidik kisəsi şişinin T.U.R.-u (2 sm-ə qədər), (vena daxili anesteziya ilə) 2 (iki) gün stasionarda yatış Urologiya 750 AZN
Endopilotomoiya Urologiya 1200 AZN
Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərədən çox), 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1300 AZN
Artrodez - kiçik oynaqlarda, 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 300 AZN
Artroplastika - kiçik oynaqlarda, 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 700 AZN
Torakotomiya + bronxun tikilməsi Pulmanalogiya 700 AZN
Torakoskopiya + plevral biopsiya Endoskopiya 750 AZN
Rotavirus A PCR 25 AZN
Adenovirus PCR 25 AZN
Follikulometriya (transvaginal) Ultrasonoqrafiya 18 AZN
Qida borusunun strukturasının bujlanması Endoskopiya 50 AZN
Müalicə - diaqnostik blokadanın aparılması (oynaqların punksiyası) FİZİOTERAPİYA 20 AZN
Molluskum contagiozum elektrokoaqulyatorla alınması (5 ədəd) Dermatologiya 15 AZN
Tatuaj - qaş Dermatologiya 50 AZN
Retinləşmiş (tam və ya hissəvi) dişin çıxarılması Stomatologiya 65 AZN
Süd dişlərin müalicəsi Stomatologiya 15 AZN
Diş kökü zirvəsinin rezeksiyası Stomatologiya 60 AZN
Travmatik nevromanın çıxarılması Periferik sinir əməliyyatları 800 AZN
Ön kolporrafiya (ümumi anesteziya), 5 (beş) günə qədər stasionarda yatış Ginekologiya 450 AZN
Mançester əməliyyatı Ginekologiya 500 AZN
Prostat vəzinin T.U.R.-ı (ümumi anesteziya ilə), 4 (dörd) gün stasionarda yatış Urologiya 1200 AZN
Parasintez borunun taxılması (bir tərəfli) LOR 250 AZN
Parasintez borunun taxılması (bir tərəfli) + adenoidektomiya LOR 400 AZN
Papillomaların, ziyillərin lazerlə ləğv edilməsi (ölçüsündən asılı olaraq) LOR 5 AZN
Spermoqramma Laboratoriya 10 AZN
Qlükoza (səhər sidiyində) Biokimya 3 AZN
Lamblia IgM (qanda) İnfeksiyalar 12 AZN
Salmonella (qanda) İnfeksiyalar 14 AZN
Biliar fırça biopsiyası Fibrorektoskopiya 400 AZN
Bud-çanaq oynağı RQR 2 PR Rentgenologiya 25 AZN
Oynaq kontrakturalarında mobilləşdirmə TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 500 AZN
Dös giləsi areolasının rekonstruksiyası Plastik cərrahiyyə 300 AZN
SPERMANIN ƏKILMƏSI Mikrobioloji 12 AZN
UIBC-zərdabın dəmir bağlayıcı qabiliyyəti Mikrobioloji 15 AZN
Streptoccocus species PCR 25 AZN
YERLI MASAJ FİZİOTERAPİYA 15 AZN
Fotokompozit ilə plomblanması (Lux kateqoriya) [2 səth] Stomatologiya 30 AZN
Kəsici və köpək dişlərin çəkilməsi Stomatologiya 8 AZN
Paronazal punksiya (birtərəfli) LOR 20 AZN
Postoperasion yırtığınin plastikasi-böyük həcmli Ümumi cərrahiyyə 800 AZN
Xolesistoektomiya (laparoskopik) Ümumi cərrahiyyə 750 AZN
Laparoskopiya ilə boruların bağlanması (ümumi anesteziya ilə), 2 (iki) günə qədər stasionarda yatış Endoskopiya 700 AZN
Geniş çapıqların daraldılması (scar revision), tək Plastik cərrahiyyə 300 AZN
Sidik cövhəri qanda və qalıq azot Biokimya 7 AZN
Ureaplazma IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Arterial təhziqin ölçülməsi Manipulyasiyalar 1 AZN
Perianal (tək-tək) kandilomaların kəsilib-götürülməsi Proktologiya 70 AZN
Perineoplastika Ginekologiya 600 AZN
Paravaginal sistin çıxarılması Ginekologiya 400 AZN
Parsial endoprotez taxılması, 3 (üç) günə qədər stasionarda yatış (protez xaric) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 900 AZN
Burun boşluğunda bitişmənin aradan qaldırılması (iki tərəfli) LOR 250 AZN
Nəcisdə yodofloranın təyini Laboratoriya 3 AZN
Zülal (səhər sidiyi) Biokimya 3 AZN
Brucella (rose bengal) İnfeksiyalar 8 AZN
postoperasion yırtığınin plastikasi-kiçik həcmli Ümumi cərrahiyyə 580 AZN
Parapankreatik və retroperitonial sahələrin absesselərinin açılması (kəskin destruktiv pankreatit zamanı) Ümumi cərrahiyyə 1500 AZN
Fleboektomiya (hər iki ayaqda) Damar cərrahiyyəsi 2400 AZN
Ureterorenoskopiya Urologiya 800 AZN
Tendon və əzələ plastikası (ümumi) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Ümumi anesteziya Anesteziologiya 50 AZN
Perikardın punksiyası Kardioloji testlər 150 AZN
SINIQLI ÇIXIQLARIN QAPALI REDUKSIYASI ( KIÇIK SÜMÜKLƏRDƏ ) ( ÜMUMI ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Sümük Biopsiyası-Kiçik Sümüklərdən Ümumi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Parasintez borunun taxılması (iki tərəfli) + adenoidektomiya LOR 500 AZN
Nöktəvi massaj (siatsu) FİZİOTERAPİYA 20 AZN
Mirkodermabraziya (dərinin ləkə, məsamə, çapıq, səthi qırışlardan təmizlənməsi) Dermatologiya 35 AZN
Spinal meninqosele Spinal əməliyyatlar 750 AZN
Pankreatikoyeyunostomiya Ümumi cərrahiyyə 1800 AZN
Mekkel divertikulun ləğvi Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Barmaq güdüklərinin formalaşdırılması TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Sümük Biopsiyası-Orta Sümüklərdən Ümumi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 140 AZN
Polidaktiliyanın ləğvi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
LDH (laktat dehidrogenaz) Biokimya 7 AZN
Qızılca Ig G İnfeksiyalar 13 AZN
8-ci (ağıl) dişin çəkilməsi Stomatologiya 20 AZN
Total ezofaGoektomiya Ümumi cərrahiyyə 2250 AZN
Lamblia (nəcisdə) İnfeksiyalar 12 AZN
Kürək nahiyəsinin masajı (20 - 25 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Kəllə tağı sümükləri şişlərinin çıxarılması Beyin cərrahiyyəsi 100 AZN
Postoperasion yırtığın plastikası (kiçik həcmli), alloplastika ilə Ümumi cərrahiyyə 700 AZN
Mycoplazma pneumoniae İnfeksiyalar 12 AZN
Parafin FİZİOTERAPİYA 10 AZN
Tatuaj çıxartma (100 spışka) Dermatologiya 25 AZN
3-cü dərəcəli paradontoz dişin çəkilməsi Stomatologiya 5 AZN
FNA ( KT altında döş qəfəsi bosluğunun nazik iynə ilə biopsiyası ) Pulmanologiya 180 AZN
Pankreatik alfa-amilaza Biokimya 6 AZN
Konyuktivadan yad cisim çıxarılması Oftalmologiya 15 AZN
PELVIK LIMFADENEKTOMIYA Urologiya 1100 AZN
Posterior Vertebral Artrodez (5 fəqərəyə qədər), 7 (yeddi) günə qədər stasionarda yatış TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 1200 AZN
SINIQLI ÇIXIQLARIN QAPALI REDUKSIYASI ( BÖYÜK SÜMÜKLƏRDƏ ) ( ÜMUMI ) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 230 AZN
Reduktion khelioplastika 1 günə qədər stasionarda yatış Plastik cərrahiyyə 300 AZN
Kreatinin klirans Biokimya 16 AZN
ANAL KANALDA ÇATIN KƏSILIB GÖTÜRÜLMƏSI , 1 GÜN STASIONARDA YATIS Proktologiya 300-350 AZN
Molluskum contagiozum alınması < 5 ədəd Dermatologiya 25 AZN
Neytrofillərin faqositar aktivliyi Biokimya 18 AZN
Öd yallarında aparılan rekostruktiv əməliyyaylar Ümumi cərrahiyyə 1270 AZN
Politser üsulu ilə hava üfürülməsi (3 seans) LOR 30 AZN

Babək pr-ti 85 K

(012) 570 03 03, (012) 570 20 20, (012) 949, (050) 427 03 03, (070) 295 09 49

(012) 570 30 33

info@modernhospital.az

http://www.modernhospital.az

e-Sual

Həkim məsləhəti

Sual göndərin, cavab e-mailə gəlsin!

e-Bülleten

Sağlam həyat üçün

Abunə olun, bülleten e-mailə gəlsin!