Xəstəxanalar


Atlas Tibb Mərkəzi

Özəl Bakı 2002

Xidmət adı Qrup Qiymət (AZN)
Yumşaq şişin kənar edilməsi (lipoma, hiqroma) Manipulyasiyalar 80 AZN
Sidiyin ümumi analizi Laboratoriya 7 AZN
Natrium (Na) Biokimya 10 AZN
Vitamin B12 İmmunoloji testlər 16 AZN
Biopsiya Manipulyasiyalar 50 AZN
Qalıq azot Biokimya 5 AZN
CA 19-9 Onkomarkerlər 20 AZN
Spermoqram Laboratoriya 10 AZN
Progesteron (PRG) Hormonlar 15 AZN
Kortizol Hormonlar 15 AZN
Brucella IgM İnfeksiyalar 15 AZN
Nəcisdə gizli qanın təyini Laboratoriya 10 AZN
AFP-alfa-fetoprotein Onkomarkerlər 20 AZN
CMV PCR 25 AZN
CA 15-3 Onkomarkerlər 20 AZN
Xlor (Cl) Biokimya 13 AZN
Lipaza Biokimya 6 AZN
HBs Ag Hepatit 12 AZN
Biopsiya Konsultasiyalar 25 AZN
Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin, A/Q) Biokimya 6 AZN
Skrotal USM Ulrtasəs müayinəsi 40 AZN
Sidik turşusu (qanda) Biokimya 5 AZN
HIV (AIDS-QIÇS)- kart-test İnfeksiyalar 15 AZN
Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək ətraf) Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Qulaq borularının üfürülməsi LOR 4 AZN
Qlükoza (sidik) Biokimya 2 AZN
Anti HCV Hepatit 12 AZN
Darsanvalizasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Mioqlobin Hormonlar 13 AZN
Testosteron, sərbəst Hormonlar 15 AZN
Troponin I Hormonlar 15 AZN
Tredmill (efor) testi Kardioloji testlər 50 AZN
Parasentez LOR 60 AZN
TSH (tiroid stimulan hormon) Hormonlar 20 AZN
Ureaplasma ur./parv. PCR 20 AZN
Malyariya (qalın damla üsulu) Laboratoriya 10 AZN
Qlikohemoqlobin (HbAİC) Biokimya 9 AZN
Fol turşusu İmmunoloji testlər 16 AZN
Ekskretor uroqrafiya Rentgenologiya 60 AZN
Uroloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Kreatinin (sidik) Biokimya 5 AZN
Fe-dəmir İmmunoloji testlər 6 AZN
Candida albicans PCR 35 AZN
Mikrodalğalı terapiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Sidik turşusu (sutkalıq sidikdə) Biokimya 4 AZN
Transferrin İmmunoloji testlər 16 AZN
Prolaktin (PRL) Hormonlar 15 AZN
EKQ Konsultasiyalar 10 AZN
Sidik kisəsinin qasıqüstü punksiyası Konsultasiyalar 150 AZN
Qlükoza (aclıq) qan Biokimya 4 AZN
Transferrin Biokimya 16 AZN
Qanama zamanı Koaquloqramma 2 AZN
Nəcis analizi (ümumi) Laboratoriya 7 AZN
Bronxoskopiya Endoskopiya 100 AZN
Lakunaların yuyulması (1 seans) LOR 10 AZN
Aspartataminotransferaza (ASaT) Biokimya 6 AZN
Amilaz (qan) Biokimya 6 AZN
HCG-xorionik qonadotropin Hormonlar 15 AZN
Ferritin İmmunoloji testlər 16 AZN
Əzələ bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi Laboratoriya 10 AZN
Alaninaminotransferaza (AlaT) Biokimya 6 AZN
Siflis kartest İnfeksiyalar 7 AZN
Elektroyuxu FİZİOTERAPİYA 6 AZN
C - reaktiv zülal (CRP) Biokimya 4 AZN
Protrombin zamanı + İNR (PTZ) (Faktor II) Koaquloqramma 5 AZN
SLE - hüceyrələr (qırmızı qurd eşənəyi) İmmunoloji testlər 25 AZN
Abdominal aorta /IVC Ultrasonoqrafiya 60 AZN
İntravenoz inyeksiya Manipulyasiyalar 6 AZN
Mədənİn yuyulması Manipulyasiyalar 15 AZN
Kalium (sidik) Biokimya 10 AZN
Amilaz (sidik) Biokimya 5 AZN
Anti-revmatoid faktor IgG Biokimya 13 AZN
CEA (karsinoembriyogenik antigen) Onkomarkerlər 20 AZN
Cardiolipin IgM (fosfolipidlərə qarşı anticisimlər) İmmunoloji testlər 15 AZN
Mycoplasma hom. İnfeksiyalar 10 AZN
Helicobacter pylorı İgG İnfeksiyalar 15 AZN
Anevrizma,arterial/ ventikulyar Histoloji müayinələr 24 AZN
Dişin tac hissəsinin bərpası Stomatologiya 20 AZN
Laxtalanma müddəti Koaquloqramma 2 AZN
Mycoplasma genit. PCR 20 AZN
N. Gonorhaeae PCR 22 AZN
Hamiləlik+USM Ulrtasəs müayinəsi 35 AZN
Kolposkopiya Konsultasiyalar 25 AZN
Uşaqlıq boynunun konizasiyası Ginekologiya 200 AZN
Burun furunkulunun açılması LOR 40 AZN
İnfanrix heksa ( AKDC + POLIO + HIB + HEPATIT B ) Vaksinasiya 80 AZN
Ümumi tiroksin (T4) Hormonlar 15 AZN
CMV IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Süd vəzi giləsi yayması Sitoloji müayinələr 24 AZN
Yaymalar,siyahıdan xaric Sitoloji müayinələr 17 AZN
Uroloji CT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Boyun fəqərələrinin qrafiyası Rentgenologiya 12 AZN
Yuxarı ətraf arteriya rəngli doppler USM (tək tərəf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Burun qanaxmasının dayandırılması (ön tamponada üsulu ilə) LOR 100 AZN
17-OHP (17-hidroksiprogesteron) Hormonlar 15 AZN
C-peptid Hormonlar 15 AZN
CA 125 Onkomarkerlər 20 AZN
HSV tip 1 İgM İnfeksiyalar 12 AZN
Chlamydia trachomatis İgM İnfeksiyalar 12 AZN
HBe Ag Hepatit 15 AZN
Arteriya bioptatı Stomatologiya 24 AZN
Ətrafların KT (tək) Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Çiyin qrafiyası (düz proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
Mədənin R-kontrast müayinəsi Rentgenologiya 30 AZN
Anti-revmatoid faktor IgM Biokimya 13 AZN
C4 (Compleman 4) İmmunoloji testlər 13 AZN
Cytomegalovirus(antigen) İnfeksiyalar 15 AZN
Mycoplasma hom. PCR 20 AZN
Sinir, vagotpmiya və bənzər əməliyyatlar Histoloji müayinələr 24 AZN
Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ümumi icmal) Rentgenologiya 15 AZN
Spiral çıxardılması Ginekologiya 20 AZN
UBŞ (şüalandırma) (1 - 5 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Apeksin rezeksiyası Stomatologiya 120 AZN
Brucella IgG İnfeksiyalar 15 AZN
Ureaplasma urealyticum (antigen) İnfeksiyalar 10 AZN
Dös qəfəsinin bir proyeksiyada rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 15 AZN
Biopsiya Endoskopiya 10 AZN
Onkoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Uretranın bujlanmsı (yerli anesteziya ilə), 1 (bir) gün stasionarda yatış Konsultasiyalar 50 AZN
BCG Vaksinasiya 4 AZN
Fonoforez FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Qələvi fosfataza Biokimya 6AZN
D-Dimer Koaquloqramma 15 AZN
Varikosel materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Otorinolarinqoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi LOR 35 AZN
Barmaq gipsi Manipulyasiyalar 10 AZN
Bəlğəmin ümumi analizi Laboratoriya 5 AZN
Tireoqlobulin Hormonlar 15 AZN
Yumşaq toxuma şişi Histoloji müayinələr 44 AZN
Ginekoloji USM (Transabdominal ) Ulrtasəs müayinəsi 25 AZN
Tibb elmləri namizədinin qəbulu (T.E.N.) Konsultasiyalar 40 AZN
Sünnət (yerli), ambulator Manipulyasiyalar 70 AZN
Hepatit B engerix - B (pediatric) Vaksinasiya 18 AZN
Magnezium (Mg) Biokimya 6 AZN
ANA screen-antinuklear anticisimlər İmmunoloji testlər 15 AZN
Salmonella paratyphi A, B,typhi (O,H) (Vidal reaksiyası) İnfeksiyalar 7 AZN
Tromb və ya embol Histoloji müayinələr 24 AZN
Sümük fraqmentləri, patoloji qırıq Histoloji müayinələr 60 AZN
Paranazal sinuslar KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Abdomen ( üst ) CT Kompyuter tomoqrafiyası 65 AZN
Histerosalpinqoqrafiya (kontrast ilə) Rentgenologiya 80 AZN
Follikulometriya (transabdominal follikulometriya) Ulrtasəs müayinəsi 10 AZN
Əsnəyin radiofrikasiyası LOR 100 AZN
Görmə qabiliyyətinin təyini (avtokeratorefraktometriya) Oftalmologiya 10 AZN
Cərrah-ortopedin qəbulu TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 25 AZN
Yaraya tikiş qoyulması (yerli) Manipulyasiyalar 50 AZN
Kiçik sirkulyar plastik sarğılar (bizim mərkəzdə qoyulan) Manipulyasiyalar 10 AZN
Hepatit A + Hepatit B twirix (pediatric) Vaksinasiya 48 AZN
Elektrofarez (dərmansız) FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Elektrostimulyasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Maqnit terapiyası FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Anesteziya Stomatologiya 5 AZN
Müvəqqəti qapaqlar Stomatologiya 10 AZN
Fosfor (qan) Biokimya 6 AZN
Sink (Zn) Biokimya 33 AZN
INR-(beynalxalq normalizə nisbəti) Koaquloqramma 5 AZN
Nazik bağırsaq sisi materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Burun sümüklərinin rentgenoqrafiyası (1 proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
Yuxarı ətraf venoz rəngli doppler USM (tək tərəf) Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Pulmonoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Uretral kateterin qoyulması Konsultasiyalar 20 AZN
Uretral instillasiyası (1 seans) Konsultasiyalar 10 AZN
Usaqlıq boynunun biopsiyası Ginekologiya 40 AZN
Paranazal punksiyası (tək tərəfli) LOR 20 AZN
Badamcıqların lazer müalicəsi (böyüklərdə) LOR 200 AZN
Qrip əleyhinə peyvənd (Flurix) Vaksinasiya 25 AZN
Lazer (matrex) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Ümumi masaj Massaj 40 AZN
Zülal (sutkalıq sidikdə) Biokimya 3 AZN
Antistreptolizin - O (ASO) Biokimya 4 AZN
Ümumi triyodtironin (T3) Hormonlar 15 AZN
LH (luteinizan hormon) Hormonlar 15 AZN
Xolesteatoma materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Testikulyar appendix materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Sidik sitologiyası Sitoloji müayinələr 24 AZN
Servikal ve ya vaginal sitoloji, yayma preparatlar (PAP smear) ilə Sitoloji müayinələr 24 AZN
Temporo-mandibulyar (gicgah - çənə oynağı) KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Burun arakəsməsinin absessinin açılması LOR 50 AZN
Paratonzilyar absessin asılması (bir tərəfli) LOR 100 AZN
Gözün USM (göz alması və retrobulbar bosluq) Oftalmologiya 25 AZN
Diametriya FİZİOTERAPİYA 5 AZN
Koauloqramma paketi Koaquloqramma 25 AZN
Adenokortikotrop hormon Hormonlar 20 AZN
IgA-immunoqlobulin A İmmunoloji testlər 13 AZN
CMV İnfeksiyalar 12 AZN
Havrix hepatit a Hepatit 30 AZN
Ağ ciyər bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Serviks bioptatı Histoloji müayinələr 30 AZN
Yumşaq toxuma, bioptatı Histoloji müayinələr 30 AZN
Hipofiz şişi Histoloji müayinələr 44 AZN
Yumurtalıq kisti materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Xaya, bioptatı Histoloji müayinələr 28 AZN
Sümük iliyi aspirasiyası (yayma preparatlar) Sitoloji müayinələr 24 AZN
Orbita KT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Qalxanabənzər vəzi USM Ulrtasəs müayinəsi 25 AZN
Ginekoloji USM (Transvaginal) Ulrtasəs müayinəsi 40 AZN
Uretroskopiya Konsultasiyalar 100 AZN
Burun sümüklərinin repozisiyası LOR 80 AZN
Udlaqarxası absessin açılması LOR 100 AZN
Yüngül dezo sarğısı Manipulyasiyalar 40 AZN
Inqalasiya FİZİOTERAPİYA 5 AZN
Stimulyator FİZİOTERAPİYA 5 AZN
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTZ) Koaquloqramma 5 AZN
PSA (sərbəst) (prostat spesifik antigen) Onkomarkerlər 20 AZN
HSV tip 2 İgM İnfeksiyalar 12 AZN
Helicobacter pilori İnfeksiyalar 12 AZN
Haymor bosluqları düz proyeksiyada Rentgenologiya 12 AZN
Büzdümün rentgenoqrafiyası (1 proyeksiyada) Rentgenologiya 15 AZN
Cərrah müayinə Konsultasiyalar 25 AZN
Intracavernoz dərman inyeksiyası Konsultasiyalar 50 AZN
Bartolıin vəzinin absesinin yarılması Ginekologiya 30 AZN
Burun boşluğunun arxa tamponadası LOR 32 AZN
Gözyaşı sümüyü sınığının qapalı müalicəsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Böyük gips langeti Manipulyasiyalar 70-120 AZN
Böyük sirkulyar plastik sarğılar (bizim mərkəzdə qoyulmayan) Manipulyasiyalar 25 AZN
Qızılca, məxmərək və parotit əleyhinə vaksinasiya (MMR) (Trimovax 1 syringe-doz, Pasteur Merieux, Fransa) Vaksinasiya 25 AZN
Lövhə (plastinka) Stomatologiya 150-200 AZN
Dhea-so4-dehidroepiandrosteronsulfat Hormonlar 15 AZN
Chlamydia trachomatis (antigen) İnfeksiyalar 15 AZN
Helicobacter pylori igM İnfeksiyalar 15 AZN
Qida borusu rezeksiya Histoloji müayinələr 28 AZN
Sümük ekzostos materialı Histoloji müayinələr 50 AZN
Audiometriya LOR 20 AZN
Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) LOR 10 AZN
Paranazal punksiyası (iki tərəfli) LOR 35 AZN
Qısadalğalı terapiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Lazeropunktura FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Qismən hərəkətli protez Stomatologiya 150 AZN
Qanın ümumi analizi - üçlük ( leykosit, hemoqlobin, EÇS ) Manual Laboratoriya 7 AZN
Qanda HDL (yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər) Biokimya 9 AZN
Sidik cövhəri (qanda) Biokimya 5 AZN
Xlor (sidik) Biokimya 10 AZN
HGH somatotrop hormon Hormonlar 15 AZN
Rubella IgM (məxmərək) İnfeksiyalar 15 AZN
CMV IgG İnfeksiyalar 12 AZN
Mycoplasma genit. İnfeksiyalar 12 AZN
Toxoplasma gondi DNT PCR 25 AZN
HPV 16 PCR 22 AZN
Abort materialı, spontan Histoloji müayinələr 32 AZN
Abses materialı Histoloji müayinələr 34 AZN
Ağız suyu vəzi, bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Ağız selikli qişası/damaq bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Burun, sinus poliplərindən material Histoloji müayinələr 44 AZN
İmmun histokimyəvi müayinə Histoloji müayinələr 320 AZN
İncə iynə aspirasiyası(İİAB) Sitoloji müayinələr 24 AZN
Başqa orqanik mayelər, siyahıdan xaric Sitoloji müayinələr 24 AZN
Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi Endoskopiya 150 AZN
Usaqlıq boynu eroziyanın diatermo-koaqulasiyası Ginekologiya 40 AZN
Otorinolarinqoloqun müayinəsi LOR 25 AZN
Udlaqdan yaxmanın götürülməsi LOR 10 AZN
Böyük sirkulyar plastik sarğılar (bizim mərkəzdə qoyulan) Manipulyasiyalar 15 AZN
Diz oynağın masajı Massaj 20 AZN
Qapaq altı bərpa Stomatologiya 30 AZN
Klammer Stomatologiya 40 AZN
Qan qrupu və rezus faktor Laboratoriya 3 AZN
Onurğa beyni mayesinin ümumi müayinəsi Laboratoriya 7 AZN
Vərəm çöplərinin (BK) təyini (sidikdə, bəlğəmdə,likvorda) Laboratoriya 7 AZN
Qanda xolesterin Biokimya 5 AZN
Kreatin fosfokinaza Biokimya 6 AZN
Fibrinojen Koaquloqramma 5 AZN
Homocysteine Hormonlar 45 AZN
Anti HAV Total Hepatit 30 AZN
Uşaqlıq yolu selikli qişası, insiden Histoloji müayinələr 24 AZN
Uşaqlığın amputasiyası və ya ekstripasiyası Histoloji müayinələr 50 AZN
Yırtıq kisəsi materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Döş fəqərəsi kt Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Bud-çanaq oynağı RQR 1 PR. Rentgenologiya 15 AZN
Bronxoskopiya + bronxial lavaj Endoskopiya 150 AZN
Uroloji USM Ulrtasəs müayinəsi 35 AZN
Qaraciyərin doppleroqrafiyası Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Uroflumetriya Konsultasiyalar 20 AZN
Uşaqlıq boynu eroziyasının solkovaqin ilə yandirılması (1 seans, dərman xəstədən) Ginekologiya 20 AZN
Vulvadan kandilomaların kəsilib çixarılması (tək) Ginekologiya 20 AZN
Novokain blokadası Manipulyasiyalar 8 AZN
Böyük sirkulyar gips sarğısı Manipulyasiyalar 80 AZN
Ümumi vanna (duzlu, dərmanlı) FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Masaj ətraflar Massaj 10 AZN
Metal attaçmen Stomatologiya 40 AZN
Natrium (sidik) Biokimya 10 AZN
Mis (CU) Biokimya 33 AZN
Diastaza sidikdə Biokimya 5 AZN
Osteokalsin Hormonlar 16 AZN
İnsulin Hormonlar 20 AZN
Anti - insulin antiteli İmmunoloji testlər 15 AZN
HSV tip 2 İgG İnfeksiyalar 12 AZN
Trichamanos Vag PCR 22 AZN
Qripp A, ümumi PCR 35 AZN
Qripp B, ümumi PCR 35 AZN
Vulva/dodaq bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Yumsaq toxuma, lipoma materialı Histoloji müayinələr 30 AZN
Bronx aspirasiyası sitologiyası Sitoloji müayinələr 21 AZN
Hipofiz KT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Üst abdomen USM Ulrtasəs müayinəsi 30 AZN
Ekstrakranial dopler Ultrasonoqrafiya 40 AZN
Hematoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Ginekoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Mammoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Nevropatoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Krioterapiya Konsultasiyalar 20 AZN
Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması LOR 40 AZN
Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi LOR 4 AZN
Udlaqdan yad cismin çıxarılması LOR 50 AZN
Kisselbax sahəsinin kuaqulyasiyası LOR 30 AZN
Osteokliozim (sümüklərin sındırılması) TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 70 AZN
Aşıq – baldır sınıq və çıxıqları TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 200 AZN
Miostimulyasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Üzün masajı Massaj 15 AZN
Hemoqramma- qanin ümumi analizi Laboratoriya 6 AZN
E2 (estradiol) Hormonlar 15 AZN
Anti-TG ab-tireoqlobulinə qarşı anticisimlər İmmunoloji testlər 20 AZN
Eritropoetin İmmunoloji testlər 16 AZN
Toxoplasma gondii IgM İnfeksiyalar 12 AZN
Rubella IgG (məxmərək) İnfeksiyalar 15 AZN
Ureaplazma urealytikum igG İnfeksiyalar 12 AZN
Mycoplasma hominis (antigen) İnfeksiyalar 10 AZN
Chlamydia trachomatis (PZR) PCR 20 AZN
Hepatit B(keyfiyyət) PCR 50 AZN
Sümük iliyi bioptatı Histoloji müayinələr 50 AZN
Türk yəhəri rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 12 AZN
Ezofaqoqrafiya Rentgenologiya 30 AZN
Qanaxmanın dayandırılması (diatermokoaqulyasiya) Endoskopiya 150 AZN
Aşağı ətraf arteriya, rəngli dopler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 100 AZN
Hamiləlik doppler Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Travmatolog-ortoped konslutasiyası Konsultasiyalar 25 AZN
Tredmill (efor) testi Konsultasiyalar 50 AZN
Bartolin vəzi kistasının çıxarılması (yerli anesteziya ilə) Ginekologiya 100 AZN
Uşaqlıq boynunun genişlənməsi Ginekologiya 20 AZN
Burundan polipin endoskopik yolla çıxarılması LOR 400 AZN
Nazolarinqofarinqoskopiya (videoprinterin sürəti ilə) LOR 10 AZN
Duşlar (sarko, oturaq, dairəvi, kükürd, naftalan) FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Uzun sürən paradontitin müalicəsi, 1 çənə Stomatologiya 50 AZN
Tikişlərin qoyulması Stomatologiya 10 AZN
IgM-immunoqlobulin M İmmunoloji testlər 13 AZN
Herpes simplex i ;ll(antigen) İnfeksiyalar 15 AZN
Uretradan, uşaqlıq yolundan və vaginadan yaxmanın bakterioloji əkilməsi və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 15 AZN
Copro System Plus metodu ilə (Salmonella, Shigella, E.Coli, Clebsiela, Proteus, Citrobacter)qanda və nəcisdə dizenteriyanın bakterioloji müayinəsi, patogenliyinin təyini Mikrobioloji 25 AZN
Urogenital yaxmalarda AF - Genital Sistem metodu ilə micoplazma / ureoplazmaların titri, digər urogenital mikroorqanizmlərinin təyini və antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 30 AZN
HHV6 - DNT PCR 40 AZN
Miokard, bioptat Histoloji müayinələr 24 AZN
Süd vəzi, mastektomiya materialı Histoloji müayinələr 80 AZN
Sidik kisəsi hissəsi / total rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Abdominal ( üst + alt ) CT Kompyuter tomoqrafiyası 85 AZN
Əl-daraq sümükəri düz (və ya yan) proyeksiyada Rentgenologiya 12 AZN
Ayaq (düz və ya yan proyeksiyada) Rentgenologiya 12 AZN
Yuxarı ətraf arteriya rəngli doppler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Transkranial doppler Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Allerqoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Qulaq polipin kəsib çıxarılması (yerli) LOR 100 AZN
Granulların, follikulların burun bosluğunda, udlaqda dərmanla yandırılması (1 seans) LOR 16 AZN
Yara tikilməsi (kiçik) (yerli) Manipulyasiyalar 20 AZN
Yara sarğısı (böyük) Manipulyasiyalar 25 AZN
İmalə Manipulyasiyalar 15 AZN
Diadinamik cərəyanlar FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Traksiya (mexaniki dartınma 10-60 dəq) FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Solüks FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Bel masajı (1 seans-20 dəq) Massaj 15 AZN
Müayinə Stomatologiya 15 AZN
Metal-keramika qapağın qoyulması Stomatologiya 80 AZN
Bügel protez Stomatologiya 400 AZN
Zülal fraksiyalarının elektrofarez üsulu ilə təyini Biokimya 22 AZN
TBG - tireobağlayıcı protein Hormonlar 15 AZN
FSH (follikul stimulan hormon) Hormonlar 15 AZN
Kalsitonin Hormonlar 24 AZN
Toxoplasma gondii igG (aviditet endeksi) İnfeksiyalar 14 AZN
HSV tip 1 İgG İnfeksiyalar 12 AZN
Anti HBc İgM Hepatit 15 AZN
HPV 16,18 PCR 30 AZN
Mukosel, ağız suyu Histoloji müayinələr 24 AZN
Yumurtalıq, bioptatı Histoloji müayinələr 28 AZN
Sümük rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 50 AZN
Baldır sümükləri RQR 1PR Rentgenologiya 12 AZN
Tiroid doppler Ultrasonoqrafiya 30 AZN
Manuel terapi (1 seans) Konsultasiyalar 25 AZN
Otohemotomanın punksiyası LOR 15 AZN
Steroid intraartikulyar inyeksiya TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 25 AZN
İnfanrix ( AKDC ) Vaksinasiya 30 AZN
Hepatit B engerix - B (adult) Vaksinasiya 28 AZN
Hepatit A + Hepatit B twinrix ( adult ) Vaksinasiya 58 AZN
UVÇ FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Tökmə metal stift Stomatologiya 20 AZN
dis alveolundan kəskin qanaxmanın dayandırılmsı Stomatologiya 12 AZN
Qanda VLDL (Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər) Biokimya 3 AZN
17-KS (17-ketosteroid sidikdə) Hormonlar 15 AZN
Anti-TPO Ab-tireoid peroksidazaya qarşı anticisimlər İmmunoloji testlər 20 AZN
Anti HBs Hepatit 15 AZN
Abort materialı, induktə edlmiş (tibbi təhlil) Histoloji müayinələr 30 AZN
Hemorroid materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Limfa düyün bioptatı Histoloji müayinələr 60 AZN
Uşaqlıq borusu bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Hidrosel kisəsi Histoloji müayinələr 24 AZN
Mədə total, subtotal rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 60 AZN
Likvor mayesinin sitologiyası Stomatologiya 24 AZN
Toraks CT Kompyuter tomoqrafiyası 75 AZN
Kəllənin rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 12 AZN
Duktoqrafiya - bir döş Mamoqrafiya 30 AZN
Qastroenteroloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Dermatoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Oftolmoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Terapevtin müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Usaqlıq yolunun sanasiyası (5 seans) Ginekologiya 50 AZN
Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisim çıxarılması LOR 25 AZN
Endoskopik müayinənin cd – yə yazılması LOR 10 AZN
Bazu, dirsək, falanqa çıxıqları TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Yaranın işlənməsi (yerli anesteziya ilə) Manipulyasiyalar 45 AZN
Tikişin sökülməsi (5 sm-ə qədər) Manipulyasiyalar 7 AZN
Müəlicəvi gimnastika Massaj 10 AZN
Diş daşlarının təmizlənməsi Stomatologiya 150 AZN
FT4 (sərbəst tiroksin) Hormonlar 15 AZN
Cardiolipin IgG (fosfolipidlərə qarşı anticisimlər) İmmunoloji testlər 15 AZN
Hepatit C(keyfiyyət) PCR 60 AZN
Hepatit - B - kəmiyyət (HBV) PCR 140 AZN
Kornea materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Xaya şiş materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Lavaj və fırça preparatları Sitoloji müayinələr 17 AZN
Orbita rentgenoqrafiyası (bİr proyeksiya) Rentgenologiya 12 AZN
Aşağı çənə rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 12 AZN
Diz oynağı usm Ulrtasəs müayinəsi 25 AZN
İnfeksionistin müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması LOR 10 AZN
Böyük plastik langet Manipulyasiyalar 60 AZN
Müalicə idmanı FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Helium isığı ilə polimerizə edilən kompozit və ya kompomer dolqu materiallar ı Stomatologiya 40 AZN
Diş çəkimi Stomatologiya 15-25 AZN
Qapaqların yapışdırılması Stomatologiya 10 AZN
Epidermomikozlar (dəri , dırnaq , tük) Laboratoriya 7 AZN
Mədə şirəsinin mikroskopiyası və helikobakter pilorinin təyini (ureaza testi ilə) Laboratoriya 15 AZN
Kalsium (sidik) Biokimya 8 AZN
NMP 22 (Nucleus Matrix Protein 22) - sidik kisəsinin onkomarkeri Onkomarkerlər 45 AZN
Mycobacterium tuberculosis IgG İnfeksiyalar 13 AZN
Hepatit C PCR 130 AZN
Brusella (brusella melitensis) PCR 25 AZN
Bursa,sinovial kist Histoloji müayinələr 24 AZN
Böyrək, iynə bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Mədəaltı vəz rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Uşaqlıq borusu ektopik hamiləlik materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Qara ciyər rezeksiyası materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Fistuloqrafiya Mamoqrafiya 80 AZN
Tam abdomen USM Ulrtasəs müayinəsi 50 AZN
Vakuum aspirasiya Ginekologiya 60 AZN
Diaqnostik məqsədlə usaqlıq bosluğundan qaşıntı materiallarının götürülməsi Ginekologiya 70 AZN
Haymor cibinin punksiyası ( 1 tərəfli ) LOR 30 AZN
Burun polipinin çıxarılması LOR 300 AZN
İlkin diaqnostik müayinə, həkim oftalmoloqun konsultasiyası Oftalmologiya 25 AZN
Orta cərrahi müdaxilələr Manipulyasiyalar 90 AZN
Serum mərkəzdə (dərmansız 1,5-2 saat) Manipulyasiyalar 50 AZN
Lazer terapiyası FİZİOTERAPİYA 8 AZN
Tam hərəkətli protez Stomatologiya 150 AZN
Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini Laboratoriya 10 AZN
Lipid spektri (geniş): cholesterol, total lipidlər, triqliseridlər, LDL, HDL,VLDL Biokimya 33 azn
Qanda triqliseridlər Biokimya 7 AZN
Mikroalbuminlər sidikdə Biokimya 10 AZN
Fosfor (sidik) Biokimya 6 AZN
Anti GAD İmmunoloji testlər 15 AZN
ASA (antispermal antitel) İmmunoloji testlər 15 AZN
Gradnerella vaginalis PCR 20 AZN
HSV 1, 2 (Herpes simplex) PCR 30 AZN
HSV 2 (Herpes simplex) PCR 22 AZN
Hepatit D(keyfiyyət) PCR 90 AZN
Düz bağırsaq, polipoid törəmə Histoloji müayinələr 44 AZN
Hematoma materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Nevroma-morton/travmatik Histoloji müayinələr 24 AZN
Divvertikullar/qida borusu/incə bağırsaq materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Sidik kisəsi, TUR Histoloji müayinələr 30 AZN
Xaya, kastrasiya materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Yumurtalıq şişi materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Hitoloji preparatlarda estrogen, progesteron reseptorlarının müayinəsi Histoloji müayinələr 180 AZN
Bel nahiyəsi - dörd intervertebral disk Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Dös fəqərələrinin qrafiyası Rentgenologiya 15 AZN
Diz oynağının qrafiyası (düz və yan proyeksıya) Rentgenologiya 12 AZN
Karotis doppler Ultrasonoqrafiya 80 AZN
İpi uşaqlıq içinə qaçmış spiralın çıxarılması Ginekologiya 50 AZN
Artifisiyal inseminasiya (1 seans) Ginekologiya 125 AZN
Kateterlə sidiyin götürülməsi Ginekologiya 10 AZN
Exosalpinqoqrafiya üçün kontast maddənin yeridilməsi Ginekologiya 25 AZN
Təkrar müayinə LOR 15 AZN
Burun boşluğunun ön tamponadası LOR 22 AZN
Göz yaşı kanallarının yuyulması (1 manipulasiya) Oftalmologiya 35 AZN
Simit sınığının qapalı müalicəsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Bennet sınığının qapalı müalicəsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Yara tikilməsi (böyük) (yerli) Manipulyasiyalar 30 AZN
Serum mərkəzdə (dərmansız 1-1,5 saat) Manipulyasiyalar 35 AZN
Endokanal stiftlər Stomatologiya 10 AZN
Qanda bilirubin fraksiyaları (birləşmiş, sərbəst) Biokimya 6 AZN
Qlükoza tolerans testi, oral / I.V. (5 qan nümunə) Biokimya 5 AZN
Chlamydia trachomatis İgG İnfeksiyalar 12 AZN
Sidiyin bakterioloji əkilməsi və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 15 AZN
Prostat şirəsi və spermanın bakterioloji əkilməsi və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 15 AZN
HPV 18 PCR 22 AZN
Listeria spp. PCR 25 AZN
Ağ ciyər, transbronxial bioptat Histoloji müayinələr 44 AZN
Apendiks,əsas əməliyyat Histoloji müayinələr 44 AZN
Süd vəzi bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Qığırdaq qaşıma materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Qırtlaq rezeksiyası materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Prostat vəzi - transrektal USM Ulrtasəs müayinəsi 35 AZN
Arterial təzyiqin sutkalıq monitorinqi Konsultasiyalar 40 AZN
Papillomların və kandilomaların yandırılması - konservativ yolla Ginekologiya 40 AZN
Kollum biopsiyası Ginekologiya 30 AZN
Uretro-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) polip ekzisiyası Ginekologiya 75 AZN
Qırtlağa mayenin yeridilməsi LOR 12 AZN
Yad cismin gözdən çıxarılması Oftalmologiya 35 AZN
Instilyasiya (1) Manipulyasiyalar 24 AZN
Oksigenoterapiya 1 saat Manipulyasiyalar 10 AZN
Qarın nahiyəsinin masajı (5 - 10 dəqiqə) Massaj 15 AZN
LE hücrəsi Laboratoriya 20 AZN
Testosteron, total Hormonlar 15 AZN
AMA - M2 (animitoxondrial M2 antitel) İmmunoloji testlər 18 AZN
TIBC (zərdabın dəmir bağlayıcı qabilliyəti) İmmunoloji testlər 5 AZN
Bioptat (HCV) PCR 160 AZN
Apendiks, insedental Histoloji müayinələr 24 AZN
Burun selikli qişası, bioptat Histoloji müayinələr 44 AZN
KT altında diaqnostik müdaxilələr (biopsiya və s.), müdaxilə Kompyuter tomoqrafiyası 90 AZN
Bel - oma nahiyəsi L1 - S1 Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) Rentgenologiya 25 AZN
Irriqoqrafiya Rentgenologiya 60 AZN
Mammoqramma - bir süd vəzi Mamoqrafiya 25 AZN
Fibrokolonoskopiya Endoskopiya 70 AZN
Bronxoskopiya + xarici cisim çıxardılması Endoskopiya 160 AZN
Skrotal doppler Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Kardioloq-aritmoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Radioloqun konsultasiyası Konsultasiyalar 25 AZN
Uşaqlığın diatermoekzisiyası Ginekologiya 40 AZN
Endometral biopsiya (novak ilə ) Ginekologiya 30 azn
Klavikulaya 8 şəkilli sarğı Manipulyasiyalar 20 AZN
Poliomielit vaksini Vaksinasiya 10 AZN
Usaq masajı (15-20 dəqiqə) Massaj 10 AZN
Vinir (IN LAY) Stomatologiya 40-70 AZN
Qanda LDL (aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər) Biokimya 3 AZN
Elektrolitlər Biokimya 28 AZN
Kalium (qan) Biokimya 10 AZN
IgE-immunoqlobulin E İmmunoloji testlər 15 AZN
HPV 16 – 18 (tipin təyin edilməsi) PCR 30 AZN
Sifilis (Treponema pallidum) PCR 25 AZN
Öd kisəsi materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Bud-çanaq oynaqları KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Boyun fəqərəsi RQR 2 PR. Rentgenologiya 20 AZN
Fibrorektosiqmoskopiya Endoskopiya 50 AZN
Parotis vəzi USM (bilateral) Ulrtasəs müayinəsi 30 AZN
Boyun USM Ulrtasəs müayinəsi 50 AZN
Aşağı ətraf arteriya, rəngli dopler USM (tək tərəf) Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Yuxarı ətraf venoz rəngli doppler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Kolius sınığının qapalı müalicəsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Serum (dərmansız, evdə 30 dəq) Manipulyasiyalar 20 AZN
Kiçik sirkulyar gips sarğısı Manipulyasiyalar 50 AZN
Prostat şirəsinin mikroskopiyası Laboratoriya 10 AZN
B-limfositlər İmmunoloji testlər 15 AZN
Malyariya (kart-test) İnfeksiyalar 8 AZN
HPV, high risk types(16,18, 31, 33, 35, 39, 41, 51, 52) PCR 45 AZN
HPV low risk (6, 11, 42, 53, 54, 66, M 8) PCR 45 AZN
Dil bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Endometrium küretaj / biopsiya Histoloji müayinələr 30 AZN
Konyuktiva, pteregium, bioptat Histoloji müayinələr 24 AZN
Oynaq rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 60 AZN
Temporal (gicgah sümüyü) KT Kompyuter tomoqrafiyası 70 AZN
Onurğa sütunu boyun sahəsi C1 - C7 Kompyuter tomoqrafiyası 80 AZN
Məməbənzər çıxıntının rentgenoqrafiyası - 1 proyeksiyada Rentgenologiya 12 AZN
Dös fəqərəsi rqr 2 pr. Rentgenologiya 25 AZN
Qastroskopiya ilə yad cismin çıxarılması (gecə) Endoskopiya 200 AZN
Renal doppler Ultrasonoqrafiya 60 AZN
Qulaq keçəcəyinin yuyulması LOR 15 AZN
Burun boşluğunun ön arxa tamponadası LOR 50 AZN
Paratonzilyar absessin asılması (iki tərəfli) LOR 150 AZN
Dərialtı yad cismin çıxarılması Manipulyasiyalar 60 AZN
Kiçik sirkulyar gips sarğıları (bizim mərkəzdə qoyulmayan) Manipulyasiyalar 12 AZN
Boyun masajı Massaj 15 AZN
Kanalların müalicəsi (pulpit və periodontit zamanı) 2 kanallı diş Stomatologiya 30 AZN
T. pallidum (sifilis) İnfeksiyalar 14 AZN
Mədə bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Ureter bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Dalaq materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Mediastinal kütlə Histoloji müayinələr 50 AZN
Odontogenik sis materialı Histoloji müayinələr 50 AZN
Hazır histoloji preparatların və ya parafin bloklarının konsultativ müayinəsi Histoloji müayinələr 60 AZN
Kranial (baş- beyin) CT Kompyuter tomoqrafiyası 60 AZN
Mammoqramma - iki süd vəzi Mamoqrafiya 45 AZN
Fibrolarinqoskopiya Endoskopiya 50 AZN
Konsilium Konsultasiyalar 80 AZN
EKQ sutkalıq monitorinqi Anesteziologiya 50 AZN
Pap smear alınması Ginekologiya 25 AZN
Burun balıqqulağının blokadası LOR 15 AZN
Diaqnostik punksiya Manipulyasiyalar 40 AZN
Böyük sirkulyar gips sarğıları (bizim mərkəzdə qoyulmayan) Anesteziologiya 15 AZN
Kreatinin (qan) Biokimya 6 AZN
Kreatinfosfokinaza MB fraksiyası(CK-MB) (aktivliyi) Biokimya 7 AZN
Yastı hüceyrə karsinoma antigeni (SCC) Onkomarkerlər 20 AZN
Papillomavirus general (HPV) PCR 85 AZN
Testis bioptatı Histoloji müayinələr 30 AZN
Uretra, bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Miom(lar), miomektomiya materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Cift materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Vulvadan kistanın kəsilib çıxarılması Ginekologiya 40 AZN
Usaqlıq boynu polipinin kəsilməsi Ginekologiya 30 AZN
Usaqlıq boynu polipinin kəsilməsi (anesteziya ilə) Ginekologiya 60 AZN
Terapiya amblipuls-7 (asağı dalğalı terapiya) FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Pəncə-topuq nahiyəsinin masajı Massaj 10 AZN
Kanalların müalicəsi (pulpit və periodontit zamanı) 1 kanallı diş Stomatologiya 20 AZN
Paradont və selikli qişanın müalicəsi Stomatologiya 20 AZN
Breket Stomatologiya 800-1200 AZN
Kortizol (sutkalıq sidikdə) Hormonlar 25 AZN
Mycobacterium tuberculosis IgM İnfeksiyalar 13 AZN
Bağırsaq bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Qırtlaq bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Menisk materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Nazofarinks/orofarinks bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Böyrəküstü vəz rezeksiya materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Bronxoskopiya + bronxoalveolyar lavaj Endoskopiya 130 AZN
Sinexiyaların endoskopik yolla götürülməsi LOR 100 AZN
Göz dibinin mikroskopla müayinəsi Oftalmologiya 10 AZN
Serum mərkəzdə (dərmansız 30 dəq) Manipulyasiyalar 10 AZN
Böyük langetin çıxarılması Manipulyasiyalar 4 AZN
Kanalların müalicəsi (pulpit və periodontit zamanı) 3 kanallı diş Stomatologiya 40 AZN
Fistula yolunun kəsilib çıxarılması Stomatologiya 80 AZN
Tikişlərin çıxarılması Stomatologiya 5 AZN
Attaçmenli protez Stomatologiya 460 AZN
Uregenital yaxmanın ümumi müayinəsi (götürülməsi daxil olmaqla) Laboratoriya 10 AZN
Pool prolaktin testi Hormonlar 50 AZN
Ebv - dnt PCR 40 AZN
Qanqlion kisti Histoloji müayinələr 24 AZN
Endoservik,küretaj / biopsiya Histoloji müayinələr 30 AZN
Plevra/perikard bioptatı Stomatologiya 24 AZN
Sidik kisəsi bioptatı Histoloji müayinələr 30 AZN
Bartolin vəzi kistası materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Oynaq, kövsək cisim materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Paratubar kistlər materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Femor başı qırıq materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Dös qəfəsinin rqr 2 pr. Rentgenologiya 25 AZN
Mil-bilək oynagi rentgenoqrafiyası Rentgenologiya 12 AZN
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya Endoskopiya 50 AZN
Bud, baldır çıxıqları TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 150 AZN
Dırnaq çıxarılması hər biri FİZİOTERAPİYA 50 AZN
Kiçik plastik langet Manipulyasiyalar 30 AZN
Kiçik langetin çıxarılması Manipulyasiyalar 2 AZN
Fizioterapevtin konsultasiyası (təkrar) FİZİOTERAPİYA 15 AZN
Dös nahiyəsinin masajı Massaj 15 AZN
E3 (estriol, sərbəst) Hormonlar 15 AZN
Trichamanos Vag İnfeksiyalar 15 AZN
Qanın sterilliyə görə bakterioloji əkilməsi və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 20 AZN
Bioloji materialların bakterioloji əkilməsi (ana südü, burun-udlaqdan yaxma, qulaqdan yaxma, göz möhtəviyyatı, yara və sızanaq, bəlğəm, bronxoalveolyar lavaj) və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 15 AZN
HPV, high risk - plus types(55, 56, 58, 59, 68, 73, 83) PCR 45 AZN
Omentum bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Göz enukleasiyası Histoloji müayinələr 44 AZN
Sinovium materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Qastroskopiya ilə yad cismin çıxarılması Endoskopiya 150 AZN
Aşağı ətraf venoz rəngli doppler USM (hər iki tərəf) Ultrasonoqrafiya 80 AZN
Endokrinoloqun müayinəsi Konsultasiyalar 25 AZN
Moliqeyn sınığının qapalı müalicəsi TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 100 AZN
Serum mərkəzdə (dərmansız 30 dəq - 1 saat) Manipulyasiyalar 20 AZN
Tens-transdermal elektroneyrostimulyasiya FİZİOTERAPİYA 6 AZN
Qanda ümumi lipidlər Biokimya 6 AZN
Qlükoza (toxluq) qan (yeməkdən 2 saat sonra) (PP) Biokimya 10 AZN
Bağırsaq mikroflorasının bakterioloji müayinəsi (dizbakterioza görə əkilməsi) və geniş spektr antibiotiklərə həsaslığı Mikrobioloji 20 AZN
Polip (servikal/endometrial) Histoloji müayinələr 44 AZN
Pelvik (çanaq sahəsi) KT Kompyuter tomoqrafiyası 65 AZN
Körpücük sümüyü RQR 1 PR Rentgenologiya 12 AZN
Mədə-bağırsaq traktının tam R-kontrast müayinəsi Rentgenologiya 50 AZN
Xarici qulaq keçəcəyində furunkulunun açılması LOR 50 AZN
Qırtlaqdan yad cismin endoskopik yolla xaric edilməsi LOR 100 AZN
Oftalmoloqun konsultasiyası (təkrar) Oftalmologiya 15 AZN
Yara sarğısı (kiçik) Manipulyasiyalar 10 AZN
Tubus kvars (1 - 2 dəqiqə) FİZİOTERAPİYA 5 AZN
Kalsium (qan) Biokimya 10 AZN
Revmatestlər (ASO, CRP, RF) - Lateks agglütinasiya Biokimya 12 AZN
Enterosistem 18R metodu ilə escherichieae, salmonellaeae, klepsiellaeae, proteae, yersineae qruplarının təyini Mikrobioloji 25 AZN
HSV 1 (Herpes simplex) PCR 22 AZN
Dəri bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Intervertebral disk materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Timus materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Pankreas total, subtotal rezeksiya Histoloji müayinələr 44 AZN
Tireoid total, subtotal rezeksiyası materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Topuq nahiyəsi, düz (və ya yan) proyeksiyada Rentgenologiya 12 AZN
Duktoqrafiya - iki döş Mamoqrafiya 50 AZN
Portal doppler Ultrasonoqrafiya 50 AZN
Konxaların lazerlə müalicəsi LOR 200 AZN
Tikişlərin qoyulması Manipulyasiyalar 50 AZN
Kiçik cərrahi müdaxilələr Manipulyasiyalar 50 AZN
Fizioterapevtin müayinəsi FİZİOTERAPİYA 25 AZN
Başın masajı (10 - 12 dəqiqə) Massaj 10 AZN
Qanda bilirubin (ümumi) Biokimya 6 AZN
Pankreatik alfa-amilaza Biokimya 8 AZN
Protrombin indeksinin təyin edilməsi Koaquloqramma 5 AZN
Rapid TSH Hormonlar 15 AZN
C3 (Compleman 3) İmmunoloji testlər 13 AZN
Qida borusu bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Prostat iynə bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Histoloji müayinələr 44 AZN
Təcili histoloji müayinə Histoloji müayinələr 60 AZN
Bəlğəm,yayma Sitoloji müayinələr 17 AZN
Kontrast (1doza) Kompyuter tomoqrafiyası 15 AZN
Prostat vəzi-transabdominal USM Ulrtasəs müayinəsi 25 AZN
Professor (T.E.D.) Konsultasiyalar 50 AZN
Tonometriya (gözdaxili təzyiqinin ölçülməsi) Oftalmologiya 10 AZN
Uzun sürən paradontitin müalicəsi, 2 çənə Stomatologiya 70 AZN
Likvor və eksudatların bakterioloji əkilməsi (onurğa beyni, plevra, perikardial və qarın boşluğu mayesi) və geniş spektr antibiotiklərə həssaslığı Mikrobioloji 15 AZN
Paratireoid vəz materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Rəngli exokardioqrafiya doppler ilə Kardioloji testlər 40 AZN
Bioptat (HBV) PCR 160 AZN
Qara ciyər bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Polip mədə/nazik bağırsaq materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Kiçik gips langeti Manipulyasiyalar 30-80 AZN
Prostat şirəsinin alınması Laboratoriya 7 AZN
Tonzil bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Periton bioptatı Histoloji müayinələr 44 AZN
Usaqlıq boynu, konizasiya materialı Histoloji müayinələr 24 AZN
Sitoloji müayinələr 24 AZN
Süd vəzinin USM Ulrtasəs müayinəsi 40 AZN
FT3, sərbəst triyodtironin (sərbəst T3) Hormonlar 15 AZN
Traxeya bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Kiçik sirkulyar plastik sarğılar (bizim mərkəzdə qoyulmayan) Manipulyasiyalar 17 AZN
Katexolaminlər (adrenalin, noradrenlin) Hormonlar 50 AZN
Polip (kolorektal) bioptatı Histoloji müayinələr 24 AZN
Prostat TUR materialı Histoloji müayinələr 44 AZN
Papillomların və kandilomaların yandırılması - elektrokoaqulyasiya yolu ilə Ginekologiya 40 AZN
Timpanometriya LOR 15 AZN
Prostat radikal rezeksiyası materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Körpücük sümüyü repozisiyası TRAVMATOLOGİYA-ORTOPEDİYA 70 AZN
Rentgen filmi Stomatologiya 10 AZN
Tonzil və ya adenoid materialı Histoloji müayinələr 28 AZN
Periton maye sitologiyası Sitoloji müayinələr 24 AZN
Kreatinin klirans Biokimya 12 AZN
Penil doppler Ultrasonoqrafiya 100 AZN
Nəcisdə yodofloranın təyini Laboratoriya 5 AZN
NEYROSONOQRAFIYA Ulrtasəs müayinəsi 30 AZN
Pilonidal kist/sinüs Histoloji müayinələr 24 AZN
Laktat Dehidrogenaz (LDH) Biokimya 6 AZN
Kavernozoqrafiya Konsultasiyalar 100 AZN

Nərimanov r-nu, Xətai pr-ti. 15

(012) 496 98 01, (055) 245 29 00

info@atlasmedical.az

atlasmedical.az

e-Sual

Həkim məsləhəti

Sual göndərin, cavab e-mailə gəlsin!

e-Bülleten

Sağlam həyat üçün

Abunə olun, bülleten e-mailə gəlsin!